Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från Högskolan Väst

APRIL 2018

UTBILDNING

Ökar mest i landet

16 april var sista ansökningsdag till höstens utbildningar. Enligt siffror från UHR, Universitets- och högskolerådet, ökar Högskolan Väst mest av alla lärosäten sett till antalet ansökningar totalt. Det är en ökning med hela 23 procent jämfört med förra året.

-Vi fick ett uppdrag för 2018 som innebar fler studieplatser. Högskolan valde då att starta några nya program och att utöka utbudet av fristående kurser. På det sättet blir vi attraktiva för fler och det utökade kursutbudet ger möjlighet för yrkesverksamma att fylla på med ny kunskap för att utvecklas i sitt yrke, eller kanske till och med byta jobb. Detta har fallit väl ut, säger prorektor Jan Theliander.
Läs hela nyheten


Fler nyheter om högskolans utbud: 

Flera nyheter i utbildningsutbudet

Ny utbildning inom intensivvård 

Gärningsmannaprofiler och personlighetsstörningar lockar

Minister deltar på konferens om livslångt lärande

Nyligen stod det klart att Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, deltar på konferensen Nya vägar för livslångt lärande den 16-17 maj som bland andra Högskolan Väst står bakom.
Läs hela nyheten

FORSKNING

Han prisas för insatser inom produktionsteknik

Flyg- och rymdtekniska Föreningen och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin har 2018 beslutat utdela Thulinmedaljen i silver till professor Per Nylén vid Högskolan Väst för hans avgörande insatser inom produktionsteknik.
Läs hela nyheten

 
 

 

Nytt digitalt magasin

Västpunkt är Högskolan Västs nya digitala magasin om forskning och samverkan. Här berättas om ny forskning, nya forskare eller spännande forskningsprojekt. Fokus är att beskriva vilken samhällsnytta forskningen ger. Detta sätt att sprida ny forskning är unikt i högskolesverige.
Läs hela nyheten

Västpunkt på Facebook: Följ, gilla och dela!

Västpunkt på webben: Här hittar du alla artiklar och filmer!

Välkommen att följa oss!

 

Ps Ta en första titt nedan!

ÖPPNA ARRANGEMANG

2 maj: EU:s framtid

"Vår ambition är att presentationen ska ge förståelse för vilka vägskäl och knäckfrågor EU står inför och vad detta betyder för unionen och Sverige." säger Eva Sjögren och Pernilla Wredenfors, Svenska Institutet för europapolitiska studier.
Dagen riktar sig särskilt till beslutsfattare och representanter från regionen, kommuner och landsting.
Mer information

7 maj: Fika med forskare: Kan idrott främja integration?

Kan en fotbollsförening som konkret arbetar för att stärka barn och ungdomar med olika bakgrund bidra i integrationsarbetet? Möt Karin Kittelmann Flensner, forskare i utbildningsvetenskap på Högskolan Väst som berättar om aktuell forskning.
Mer information och anmälan

8 maj: Fika med forskare: Sociala medier i vård och skola

Digitalisering är ett av de mest flitigt använda orden idag. Men, vad är egentligen digitalisering och hur förändrar det våra liv? Möt Martin Gellerstedt, docent i Informatik och i Epidemiologi, anställd som forskare och lektor vid Högskolan Väst.
Mer information och anmälan

9 maj: Bokrelease: Organisationshälsa - en bok om hållbart arbetsliv

Författaren Jan Winroth, verksam på Högskolan Väst, deltar och berättar om innehållet i boken. Det bjuds på snittar och dryck så långt det räcker. Vinn exemplar av böckerna!
Mer information

15 maj: Vad händer i barns medievärldar?

En stor del av den (barn)kultur som barn idag möter i sitt vardagsliv, kommer från olika medier. Seminariet tar avstamp i begreppet barnkultur, dess innebörd och olika tolkningsmöjligheter. Rådande trender och tendenser på fältet presenteras. Forskare: Ylva Ågren, filosofie doktor i Barn- och ungdomsvetenskap, inriktning barnkultur vid Göteborgs universitet.
Mer information och anmälan

17-19 maj: Trollywood Animation Festival

Med start den 17:e maj kommer animation att vara i fokus under tre intensiva dagar i Trollhättan. Då genomförs för tredje gången Trollywood Animation Festival! Det kommer att pratas om animation i film, spel, marknadsföring och specialeffekter. Det är ett tillfälle för nya kontakter, nya kunskaper och inspiration och det kommer att visas mycket animation.
Mer information

21 maj: Lunchföreläsning - Roboten och människan i samverkan

Inom ramen för industri 4.0 och den smarta digitaliserade verkstaden står Sveriges industri inför stora teknikskiften. Hur samverkar man med en robot och vilka faktorer styr arbetsprocessen? Vilka nya utmaningar ställs människan inför med den nya tekniken? Möt forskaren Linn Gustavsson.
Mer information och anmälan

22 maj: Nationalism och sociala relationer

Heléne Lööw, docent i historia, föreläser om högerextremism, sociala relationer och nätverk. 

Föreläsningen kommer bland annat ta upp våldspreventiva arbetet och spridning av exempelvis rasistisk propaganda samt attityder till demokratin bland skolelever.

 

Eftermiddagen riktar sig till alla som i sitt yrke kan möta denna problematik t.ex. personer som jobbar inom skola, socialtjänst, polismyndigheten, hälso-sjukvården med flera. Men även intresserade personer i allmänhet är mycket välkomna.
Mer information och anmälan

LÄNKAR

Läs alla nyheter
Läs mer om högskolan
Läs mer om högskolans forskning
Hitta en forskare
Sök bland högskolans kurser och program
Samverka med oss

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Anna Hallberg
anna.hallberg@hv.se
0520-22 31 52

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram