Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från BUV
SEMINARIER HÖSTEN 2018

Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön på Högskolan Väst bjuder in till seminarier hösten 2018! Seminarierna hålls på Högskolan Väst. Deltagande är gratis.

 

VÄLKOMMEN!

To integrate a Swede – on social integration in Sweden today

There is much talk about integration these days, but what does it really mean? Who should be integrated and whose responsibility is it to make it happen? What works and what does not work? During the seminar, theoretical perspectives are integrated with current research on two aspects of social integration – interethnic relations and ethnic identity. Together we discuss what social integration means on an individual level, for different actors like schools and workplaces, and for the society as a whole.

 

This seminar will be held in English!

 

Researcher: Ylva Svensson, Högskolan Väst

Date: 30th of August, 13-15
Place:
 J106, Högskolan Väst
Registration: latest August 27th by sending an e-mail to claudia.preisig@hv.se

 

Everybody is welcome!

Liberating parents from guilt: a grounded theory study of French parents’ Internet communities for the recognition of ADHD

Vid seminariet, som ges på engelska, kommer Nicolas Dauman, PhD och klinisk psykolog, från University of Poitiers att redogöra för hur föräldrar i Frankrike ser på sin situation som föräldrar till barn vars problem uppfattas bero på ADHD eller barn som fått en ADHD diagnos. I Frankrike är psykologer och läkare mer skeptiskt inställda till neuropsykiatriska diagnoser som ADHD. Studien i fokus för seminariet behandlar dessa franska föräldrars kommunikation i två nätbaserade forum om ADHD och hur de uppfattar sitt behov av hjälp, och vad professionella vårdgivare erbjuder. Efter presentationen diskuterar vi alternativa, diskursiva modeller för att förstå dessa barns svårigheter och vilka behandlingsalternativ som finns. Vi kan också ta upp frågan om massmedias roll i spridandet av vilseledande information.

 

This seminar will be held in English!

 

Participants:

  • Soly Erlandsson, Högskolan Väst
  • Nicolas Dauman, University of Poitiers

Date: 7th of September, 10-12
Place: Padua I424, Högskolan Väst
Registration: latest September 4th by sending an e-mail to claudia.preisig@hv.se

Only University West staff members are welcome!

Perspectives on attitudes towards sexual violence

More information will follow soon.

 

This seminar will be held in English!

 

Participants:

  • Emma Sorbring, Högskolan Väst

  • Fredrik Sunnemark, Högskolan Väst

  • Tuba Inal, Högskolan Väst

  • Nermin Taskale, Istanbul University

Date: 17th of September, 13-15
Place: Padua I424, Högskolan Väst
Registration: latest September 13th by sending an e-mail to claudia.preisig@hv.se

 

Only University West staff members are welcome!

Unga med intellektuell funktionsnedsättning och sociala medier

Användande av internet och sociala medier är att växande fenomen världen över, särskilt i Nordamerika och Europa. Enligt EU Kids Online använder barn i Europa nätet mer, i yngre åldrar och på mer olika sätt. Sociala medier innebär möjligheter men även risker och det är viktigt att beslutsfattare och praktiker strävar efter att maximera barns möjligheter på internet, samtidigt som risken för skador minimeras (EU Kids Online 2014). Kunskapen om människor med intellektuell funktionsnedsättning och sociala medier är begränsad, särskilt när det kommer till unga människor. Samtidigt är unga människor över lag flitiga användare av sociala medier, och det finns indikationer på att användningen av sociala medier är mer utbredd bland unga med intellektuell funktionsnedsättning än bland människor med intellektuell funktionsnedsättning i allmänhet (Caton och Chapman 2016).

 

På seminariet kommer resultat från en litteraturöversikt om unga med intellektuell funktionsnedsättning och sociala medier att presenteras.

 

Doktorand: Åsa Borgström, Högskolan Väst
När: 19 september, kl. 9-10.30
Lokal: Padua I424, Högskolan Väst
Anmälan: senast den 17 september till claudia.preisig@hv.se

 

Doktorandseminarium - Enbart personal vid Högskolan Väst är välkomna!

Föräldrastöd i grupp inom primärvården för blivande och nyblivna föräldrar

I ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt studeras ledarskap, pedagogik och gruppdynamik i föräldragrupper inom primärvården. Blivande och nyblivna föräldrar erbjuds att delta i dessa grupper som leds av barnmorskor och BVC-sköterskor. I projektet studeras bland annat om en intervention i form av en utbildningsinsats, handledning och digital applikation till föräldrar kan stärka sjuksköterskor som gruppledare och om, och i så fall hur, de kan skapa en stödjande inlärningsmiljö i föräldragrupper. Ledarna har oftast ingen formell utbildning för uppdraget att leda föräldragrupper och det upplevs alltifrån skrämmande och utmanande till fantastiskt roligt. Föräldrarna upplever alltifrån att de får ett riktigt bra stöd i sitt föräldraskap till att de inte alls passar in i grupperna. Karin presenterar översiktligt, utifrån både ledares och föräldrars perspektiv, resultat i forskningsprojektet.

 

OBS vi bjuder på smörgåslunch!

 

Forskare: Karin Forslund Frykedal, Högskolan Väst

När: 18 oktober, kl. 11.45-13
Lokal:
Padua I424, Högskolan Väst
Anmälan:
senast den 15 oktober till claudia.preisig@hv.se. Ange i anmälan om du vill ha någon form av specialkost.

 

Alla är välkomna!

Låt oss prata öppet med varandra!

Under ungdomsåren börjar vissa ungdomar röka och dricka alkohol och ägna sig åt småbrottslighet. Föräldrarna kan förebygga sådana beteenden genom att ha vetskap om vad deras ungdomar gör. Men hur får föräldrarna reda på vad deras ungdomar gör, hur kommunicerar de med sina ungdomar, och vad kan föräldrarna göra åt ungdomars riskbeteenden? – Detta är några av frågorna som kommer att belysas under dagens seminarium då Sabina Kapetanovic berättar om sin avhandling.

 

Doktorand: Sabina Kapetanovic, Högskolan Väst och Jönköping University

När: 12 november, kl. 9-10.30
Lokal: Padua I424, Högskolan Väst
Anmälan: senast den 8 november till claudia.preisig@hv.se

 

Doktorandseminarium - Enbart personal vid Högskolan Väst är välkomna!

Utseendekultur, kroppsmissnöje och vägen till en mer positiv kroppsuppfattning

Ett konstant flöde av vackra människor, alltifrån reklamens hårt retuscherade annonser till poserande självporträtt på sociala medier, förser oss med en outsinlig källa av bilder att jämföra oss med. Samhället präglas av en stark utseendekultur vilket bär med sig ett utbrett kroppsmissnöje och mångas ständiga försök att förändra och förbättra den egna kroppen. Kristina Holmqvist Gattario, lektor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet, forskar om individers kroppsuppfattning: dess utveckling från barndom till vuxenliv, vilka faktorer som påverkar utvecklingen och, icke minst, vad som kan främja ett mer positivt förhållningssätt till den egna kroppen. Seminariet kommer särskilt att fokusera på friskfaktorer för positiv kroppsuppfattning och utgå från en ny kvalitativ studie av individer som lyckats få bukt med sitt kroppsmissnöje och som undersöker vad som blev vändpunkterna i deras resa till en mer positiv kroppsuppfattning.

 

Forskare: Kristina Holmqvist Gattario, lektor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet

När: 17 december, kl. 13-15
Lokal:
 Greifswald G426, Högskolan Väst
Anmälan:
senast den 13 december till claudia.preisig@hv.se.


Alla är välkomna!

LÄNKAR

Läs mer om högskolans barn- och ungdomsvetenskapliga forskning
Läs mer om barn - och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp
Läs mer om högskolan
Läs mer om högskolans forskning

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Emma Sorbring
emma.sorbring@hv.se
0520-22 37 12

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram