Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst Primus 1
Nyheter från Forum för skolutveckling - Högskolan Väst
Högskolan Väst har etablerat forskningsmiljön Primus som, via KK-stiftelsens program "KK-miljö", skall utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Primus syftar ytterst till att stärka svensk industri.

Välkommen till ett av höstens viktigaste seminarier!

Digitalisering är en genomgripande process där ny teknik stöper om hela samhället i grunden. Så stort att det nästan inte går att greppa. Du är välkommen till seminariet "Är du redo för industrins digitalisering?" där vi diskuterar framtidens utmaningar och kompetensbehov i en alltmer digital industri. Boka den 25 oktober, kl. 8.30-12, på Högskolan Väst (Entré AIL). Program och anmälan

 

Varestraintutrustning

Högskolan Väst deltar i två nya EU-finansierade forskningsprojekt

Nya utmaningar väntar forskarna inom Produktionsteknik Väst. Före sommaren beviljades två internationella forskningsprojekt som ingår i EU:s största forsknings- och innovationsprogram, Horizon2020.

– Vi är stolta över att delta i de här projekten. Vår spetskompetens och unika teknikpark kan bidra till att skapa nya värdefulla kunskaper inom lasersvetsning och additiv tillverkning, säger Joel Andersson och Robert Pederson som leder var sitt projekt. Läs mer

Charlotte studerar ingenjörer som utvecklar framtidens bilar

Vad händer när ingenjörer tar steget från att utveckla traditionella bilar till självkörande bilar? Vilken kompetens och organisation behövs när deras arbete förändras i grunden? Charlotte Arghavan Shahlaei är doktorand och driver ett forskningsprojekt där hon följer tekniker och andra medarbetare på NEVS i Trollhättan under fem år. Läs mer

Två nystartade forskningsprojekt

Inom Primus startar sju nya forskningsprojekt under 2018. Alla är strategiskt viktiga eftersom de stärker högskolans positionering och profilering inom redan starka forskningsområden. Här presenterar vi två av studierna som nyligen påbörjats; INDIGO och AdOpt. Läs mer

Kärleken till Saabs bilar fick belgaren Jeroen att börja forska på Högskolan Väst

Drömmen om att jobba på Saab Automobile förvandlades till något helt annat när Jeroen De Backer var klar med sitt ex-jobb på företaget 2009. Han började istället forska om svetstekniken friction stir welding och jobbar idag i England på företaget som uppfann tekniken. Sedan några år tillbaka handleder han också doktorander på Högskolan Väst. Läs artikeln

Utvärdering av Primus utgångsläge gör det möjligt att följa utvecklingen

En omfattande utvärdering av Primus forskning och samproduktion pågår i höst. Utvärderingen kallas ARC18 och engagerar både forskare, ledning, förvaltning och bibliotek.

– Syftet är att definiera utgångsläget för Primus så att vi sedan årligen kan följa vår utveckling och styra mot våra strategiska mål, förklarar Liselott Lycke, kvalitetschef på Högskolan Väst. Läs mer 

 
 

Nytt korrosionsskydd positivt både för klimat och samhällsekonomi

Framgångsrik kamp mot korrosion kan ge effektiva bidrag till både klimatarbete och samhällsekonomi. Det visar Esmaeil Sadeghimeresht i sin doktorsavhandling ”Nickelbaserade beläggningar för korrosionsskydd vid höga temperaturer”. Praktiska tester med de nya metoderna pågår redan i Trollhättan Energis värmeverk i Trollhättan. Läs mer

 
 

Fyra KK-miljöer på besök

I slutet av augusti hade Högskolan Väst nöjet att för första gången vara värd för årets nätverksmöte för alla lärosäten som är KK-miljöer. Erfarenheter och lärdomar utbyttes mellan ekonomer, kvalitetsansvariga, programchefer, administratörer och kommunikatörer. Totalt deltog ett 40-tal representanter från Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Jönköping University, Mittuniversitetet och Högskolan Väst.

– Att byta erfarenheter med de andra KK-miljöerna betyder enormt mycket. Vi kan lära av varandra men också inspirera varandra. Vi är ju nyast i det här sällskapet och jag förstår att de övriga lärosätena har haft ett stort utbyte under 6–7 år, kommenterar Lennart Malmsköld, programchef Primus.

–Vi börjat diskutera hur vi fem aktörer kan samverka i olika projekt. Jag tror att Primus redan inom några år driver flera forskningsprojekt tillsammans med Jönköpings forskningsmiljö SPARK eller Skövdes miljö INFINIT. De två miljöerna ligger ämnesmässigt närmast vår forskning.

Skräddarsydda kurser stärker svensk industri

Industrin står inför ett stort teknikskifte och behovet av att bygga ny kompetens är stort. Högskolan Väst har tillsammans med flera västsvenska industriföretag format utbildningskonceptet ProdEx, som gör det möjligt att kombinera kompetensutveckling med arbete.

ProdEx har ett brett kursutbud inom industriell digitalisering, additiv tillverkning, automationsteknik, robotteknik och flera andra viktiga områden. För närvarande finns ett 30-tal kurser att välja bland och fler planeras inför våren 2019. Det är inte försent att söka till höstens kurser – det finns platser kvar på några av dem!

 

 
 
LÄNKAR

Om Primus: www.hv.se/primus
Om högskolans forskning: www.hv.se/forskning/
Läs mer om högskolan: www.hv.se

Du får det här nyhetsbrevet för att du är alumn och/eller partner.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se/primus
webmaster@hv.se 

KONTAKT
Redaktör: Lennart Malmsköld
lennart.malmskold@hv.se 
0721-60 01 53

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram