Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från LINA
OKTOBER 2018

”Digitala plattformar blir mycket bättre när slutanvändarna deltar i utvecklingsarbetet”

Anna Sigridur Islind (Annska) har forskat om hur digitala plattformar och appar kan utvecklas i nära samarbete med slutanvändarna under hela processen.– Det finns många fördelar med att redan från start engagera dem som ska använda en app. Det är en av de principer jag lyfter i avhandlingen som apputvecklare kan utgå från, säger Annska som nyligen presenterat sin forskning på Högskolan Väst. Läs hela nyheten

Ola Lindberg, Sara Ekström och Johan Lundin vid kick-offen för GRADE på Högskolan Väst i Trollhättan. 

Ny forskarskola inom digitalisering i skolan

Digitala teknologier utgör idag en självklar och integrerad del av människors vardag. Inte minst påverkar det dagens skola och dess pedagogik. Sex lärosäten har nu gått samman och startat en gemensam forskarskola med en ambition att skapa ny kunskap som kan utveckla svensk lärarutbildning. Läs hela nyheten

HÖSTENS ÖPPNA ARRANGEMANG

Nedan hittar du programmet för höstens seminarier, aktiviteter och konferenser!

Seminarierna hålls på Högskolan Väst och är öppna för alla intresserade. Deltagande är i de flesta fall gratis.

Varmt välkommen att delta!

Three day seminar on qualitative research

LINA bjuder in till ett tredagarseminarium i kvalitativa metoder med Professor Julianne Cheek . Efter anmälan och i god tid kommer program och förberedelsematerial att skickas ut.

 • Datum: 15-17 oktober
 • Plats: Högskolan Väst
 • Lokal: I225, Konstantinopel

Mer information

Why thick data is more important than ever

Forskningsmiljön LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet, bjuder in till föreläsning med Professor: Julianne Cheek. Temat för föreläsningen är: Why thick data is more important than ever before in the 4th industrial revolution.

 • Tid: 7 november, kl 11-12.30
 • Plats: Högskolan Väst
 • Lokal: Entré AIL, entréplan i D-huset

Mer information

Rykande färsk forskning - informellt lärande i en formell organisation

Forskningsmiljön LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet, bjuder in till lunchföreläsning med doktor Camilla Seitl som presenterar sin forskningsavhandling: Informellt lärande i en formell organisation. Om meningsskapande, kunskapsdomäner och kompetens i arbete med kommunala mål.

 • Tid: 13 november, kl 12-12.45
 • Plats: Högskolan Väst
 • Lokal: I108

Mer information

Rykande färsk forskning: Platformization & Adaptable Learning

Forskningsmiljön LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet, bjuder in till lunchföreläsning Rykande färsk forskning med två doktorer:

- Doktor Anna Sigridur Islind presenterar sin avhandling Platformization: Co-Designing Digital Platforms in Practice

- Doktor Amir Haj-Bolouri presenterar sina forskningsavhandling Designing for Adaptable learning : Ett Filosofiiskt Perspektiv på Design för Integrationsarbetet

 • Tid: 21 november, kl 12-13.15
 • Plats: Högskolan Väst
 • Lokal: J106

Mer information


VILÄR-konferens 6-7 dec 2018

Syftet med den årliga VILÄR-konferensen är att stimulera gränsöverskridande samverkan och erfarenhetsutbyte av forskning och utveckling inom verksamhetsintegrerat lärande och att skapa en plattform för spridande av goda idéer inom området.

Årets Keynote är Docent Åsa Lindberg Sand och Professor Stephen Billett

Mer information

LÄNKAR

Läs mer om forskningsmiljön LINA

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Eddy Nehls
eddy.nehls@hv.se
070-6022527

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram