Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från Högskolan Väst

OKTOBER 2018

FOKUS UTBILDNING

Stora skillnader mellan kommunerna i Fyrbodal i högskoleövergång

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har analyserat hur många som påbörjat högskolestudier vid 19 upp till 24 års ålder. Samman­ställningen visar att de regionala skillnaderna är stora, så även mellan kommuner i närregionen (Fyrbodal). Läs hela nyheten

Industrins digitalisering i fokus

Behovet av att öka digitaliseringen inom industrin har. Just detta var temat för en halvdag på Högskolan Väst där akademi och näringsliv tillsammans diskuterade framtidens utmaningar med fokus på framtidens förändrade kompetenser. Läs hela nyheten och se filmat inslag!

 
 

Stipendiater hyllades

Under den Akademiska högtiden på Högskolan Väst var ett av inslagen att dela ut ett antal stipendier. Det var sju studenter som fick ta emot checkar från Länsförsäkringar Älvsborg för bästa examensarbeten samt en medarbetare på högskolan som fick ta emot stipendium från GKN. Läs hela nyheten och se filmat inslag!

 
 

Bästa läraren utsedd

Hon är adjunkt i omvårdnad och tycker det bästa med lärarrollen är mötet med studenterna. De ger henne energi tillbaka. Birgitta Stenström har tilldelats Studentkåren vid Högskolan Västs pedagogiska pris 2018. Läs hela nyheten och se filmad intervju

 
 

HBTQ+dagar

Vad är en riktig kvinna? Vad är en riktig man? Vad är normal? Med dessa tre frågor inleder Susanne Hägglund en lunchföreläsning på den första av två HBTQ+dagar på Högskolan Väst. Under en knapp timma delar hon med sig av sina upplevelser av vara transsexuell. Läs hela nyheten

På bilden syns Susanne tillsammans med rektor Martin Hellström.

 
 
FOKUS FORSKNING

Ny forskarskola inom digitalisering i skolan

Digitala teknologier utgör idag en självklar och integrerad del av människors vardag. Inte minst påverkar det dagens skola och dess pedagogik. Sex lärosäten har nu gått samman och startat en gemensam forskarskola med en ambition att skapa ny kunskap som kan utveckla svensk lärarutbildning. Läs hela nyheten

Forskar om personlighetsskillnader

När personer själva skattar sina personligheter – de fasta drag som bildar vår karaktär – är skillnaderna mellan män och kvinnor större i jämställda länder. Det visar en studie från Göteborgs universitet i samarbete med Högskolan Väst och Högskolan i Skövde. Läs hela nyheten

 
 

Bredare användning av rostfritt stål

Duplexa rostfria stål är utmärkta val i konstruktioner med höga krav på hållfasthet, korrosionsbeständighet och låg vikt. Trots sina fördelar används de bara i begränsad omfattning eftersom de är mer komplicerade att svetsa än traditionella rostfria motsvarigheter. Men lösningar som kan få stor betydelse är på väg. Läs hela nyheten

 
 

Festlig högtid med rekordmånga nya professorer och doktorer

Högtidligt, festligt och glatt. Så kan man summera Högskolan Västs Akademiska högtid fredagen den 19 oktober. Cirka 380 gäster fanns på plats för att uppmärksamma årets rekordmånga nya professorer, docenter och doktorer. Läs hela nyheten och se filmat inslag!

Två nya hedersdoktorer på plats

Under den Akademiska högtiden var ett viktigt inslag att promovera två nya hedersdoktorer. Jerry Engström, campuschef på Campus Västervik, och Ingela Josefson, professor i praktisk kunskap, fanns på plats för att ta emot sina doktorshattar. Läs hela nyheten och se filmad intervju!

ÖPPNA ARRANGEMANG

7 och 13 nov: Fika med forskare

7 nov: Våld i familjen med barn och unga som förövare
Våld är ett ständigt debatterat ämne över hela världen. Däremot är barns och ungas våld mot föräldrar och syskon ett relativt outforskat fält, trots att det existerar.  Möt Annika Theodorsson, universitetslektor vid Högskolan Väst och hör henne berätta om utmaningarna och handlingsutrymmet i det sociala arbetet. Mer information och anmälan

13 nov: Gärningsmannaprofil - varför och hur?
Många är nyfikna på vad som försiggår i huvudet på en gärningsman. Ett av rättspsykologins många delområden är att förstå, analysera och beskriva den brottsliga gärningen i form av gärningspersonens profil. Här får du nosa på hur man gör en gärningsmannaprofil. Möt Anna Dåderman, professor vid Högskolan Väst, också välkänd för sina sakkunnigutlåtanden i fallet Thomas Quick (numera Bergwall). Mer information och anmälan

15 nov: Barnkonferens - vad gör porren med våra barn?

Barnahus Fyrbodal bjuder in till konferens i det aktuella ämnet pornografi och vad som följer dess spår. Konferensen är ett samarbete mellan Barnahus Fyrbodal, Trollhättan stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun och dess folkhälsoråd samt Länsstyrelsen i Västra Götaland. Mer information och anmälan

21 nov: Automationsdagen

Välkommen till en spännande blandning av föreläsningar, demopass och som vanligt massor med interaktion med våra deltagare. Automationsdagen är ett utmärkt tillfälle att odla beställarkompetensen, men också ett gyllene tillfälle att nätverka, dela erfarenheter och att knyta nya kontakter. Du träffar akademi, teknikföretag och inte minst kollegor från andra företag inom den tillverkande industrin. Mer information och anmälan

27 nov: Hållbarhetsdagen 2018 - tema MAT

Boka in en förmiddag i hållbarhetens tecken. Tre föreläsningar: Hur kan matproduktionen i Sverige bidra till hållbarhetsarbetet? En resa mot hållbar odling, Hur uppnår vi ett hållbart jordbruk? Förmiddagen avslutas med en paneldebatt. Mer information

LÄNKAR

Läs alla nyheter
Läs mer om högskolan
Läs mer om högskolans forskning
Hitta en forskare
Sök bland högskolans kurser och program
Samverka med oss

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Anna Hallberg
anna.hallberg@hv.se
0520-22 31 52

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram