Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från Högskolan Väst

NOVEMBER 2018

Hur fångar vi upp flyktingars kompetens och drivkrafter?

- stor internationell konferens på Restad Gård

Ett 70-tal personer från tio länder samlades på Restad Gård i Vänersborg för att lyssna, lära och dela med sig av kunskap och erfarenheter av integrationsarbete. Framförallt diskuterades hur lärosäten tillsammans med flyktingrepresentanter kan bidra till att underlätta flyktingars inkludering i deras nya hemland. Läs hela nyheten

 

Automationsdagen 2018

Engagemang, nyfikenhet och en stark vilja att hitta digitala lösningar för svensk industri. Stämningen var hög när över 200 besökare från närmare 80 olika företag och organisationer besökte Automationsdagen 2018. Läs hela nyheten

Miljonstöd till tre forskningsprojekt inom utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utbildningsvetenskap 2018. Högskolan Väst fick två ansökningar beviljade samt var medsökande på ett projekt. Det handlar bland annat om att studera likvärdighet i skolan. Läs hela nyheten

Mark Levengood gästade HBTQ+dagar

Karin Gyllenklev gör Professorpodden

Högskolan har nyligen haft akademisk högtid och bland annat välkomnat och installerat tolv nya professorer. Professorerna brukar vanligtvis hålla så kallade installationsföreläsningar om sitt ämne och sin forskningsinriktning i samband med högtiden. Denna gång blir dessa föreläsningar i form av en poddinspelning (ljud-/radioinspelning) med vetenskapsjournalisten Karin Gyllenklev. Läs hela nyheten

 
 

Forskning - på en minut!

I vårt digitala magasin Västpunkt berättar vi om vår forskning bland annat med hjälp av rörliga en-minuts-inslag. Nedan hittar du ett av de nyaste - om roboten Peppers första skoldag i klass 4 på Sommarhemsskolan i Uddevalla!

Till Västpunkt

ÖPPNA ARRANGEMANG

6 dec: Docentföreläsning - ”Barns språk- och kommunikationsutveckling i förskolan – förutsättningar och villkor”

Mirella Forsberg Ahlcrona, universitetslektor i pedagogik, forskning undersöker hur olika sätt att använda estetiska uttrycksformer i förskolan kan främja barns språk-och kunskapsutveckling genom nyfikenhet, viljan att tala och samtala. Forskningen handlar om att konkretisera metoder och strategier som kan utveckla förskolans praktik i allmänhet och arbetet med svenska som andraspråk i synnerhet.

Mer information

10 dec: Science Day - i Nobels anda! 

Den 10 december, på självaste Nobeldagen, bjuder Högskolan Väst in till Science day, där vi firar vetenskapen. Öppet för alla!

PROGRAM

Vetenskapsfrukost
Vetenskapsjournalisten Karin Gyllenklev i ett inspirerande samtal med våra två nyaste hedersdoktorer - Ingela Josefson och Jerry Engström - om Kunskap och lärande.
Kl 07.30-09.00. Frukost serveras från kl 07.30.
Plats: Entré AIL
Anmäl dig här

Poddsläpp i Västan
Högskolan har nyligen haft akademisk högtid och bland annat välkomnat och installerat tolv nya professorer. Professorerna brukar vanligtvis hålla så kallade installationsföreläsningar om sitt ämne och sin forskningsinriktning i samband med högtiden. Denna gång blir dessa föreläsningar i form av en poddinspelning (ljud-/radioinspelning) med vetenskapsjournalisten Karin Gyllenklev.

Det blir livesläpp av poddarna kl 12.00 i Restaurang Västan där man också ges tillfälle att möta professorerna. Karin Gyllenklev medverkar och hon kommer att ge var och en chansen att avslöja någon liten del av vad som pratas om i podden för att locka till lyssning. De enskilda avsnitten släpps sedan ett i taget utspritt över ett antal veckor med start i samband med denna dag - då vetenskap och forskning står i centrum i Sverige.
Kl 12.00
Plats: Restaurang Västan
Ingen föranmälan behövs - alla är varmt välkomna att delta!

11 dec: Lunchföreläsning - Unga med intellektuell funktionsnedsättning

Martin Molin ger en inblick i sin forskning på temat "Unga med intellektuell funktionsnedsättning – om vuxenblivande och identitetsskapande i olika kontexter". Martin intresserar sig för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning i olika välfärdsrelaterade kontexter.

Mer information

13 dec: Språkcafé

Under språkcaféet ges nyanlända möjlighet att byta erfarenheter och skapa relationer med andra. På språkcaféet träffas vi under lättsamma former, under en fikastund för att träna på det svenska språket. Här delas erfarenheter, historier och nya kontakter skapas.

Språkcaféerna är ett samarrangemang mellan Studentkåren vid Högskolan Väst, Rotary och Högskolan Väst. Ingen föranmälan krävs.

Mer information

17 dec: Utseendekultur och vägen till en mer positiv kroppsuppfattning

Samhället präglas av en stark utseendekultur vilket bär med sig ett utbrett kroppsmissnöje och mångas ständiga försök att förändra och förbättra den egna kroppen. Kristina Holmqvist Gattario, lektor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet, forskar om individers kroppsuppfattning: dess utveckling från barndom till vuxenliv, vilka faktorer som påverkar utvecklingen och, icke minst, vad som kan främja ett mer positivt förhållningssätt till den egna kroppen.

 

Mer information

LÄNKAR

Läs alla nyheter
Läs mer om högskolan
Läs mer om högskolans forskning
Hitta en forskare
Sök bland högskolans kurser och program
Samverka med oss

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Anna Hallberg
anna.hallberg@hv.se
0520-22 31 52

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram