Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från LINA

DECEMBER 2018

Tiden springer iväg och snart är det ett nytt år igen. Innan dess är det dock dags för Jul och Nyårsledigt samt lite välbehövlig vila. Som vanligt tar vi tillfället i akt och stanna upp lite inför helgerna och reflektera över året som gått. Sedan sommaren har mycket hänt och till våren när vi återkommer har vi massor av nya utmärkelser, projekt och seminarier att rapportera om.

Tipsa oss gärna om ni vet någon som kan ha intresse av nyhetsbrevet. Med dessa ord önskar forskarna inom LINA alla - En riktigt fin Jul och ett Gott Nytt år!

Vad krävs för att Trollhätteborna ska vara beredda att dela bil med andra?

NEVS vill kartlägga människors transportbeteenden. Trollhättans Stad vill vara en hållbar kommun och leva upp till miljömål bland annat genom att minska invånarnas bilägande och bilåkande. Nu ska forskare på Högskolan Väst väva samman dessa behov och titta på möjligheten till ett utökat användande av självkörande elbilar där man delar på bilarna i en bilpool. Läs hela nyheten

LINA-forskare gjorde avtryck i Sevilla

Högskolan Väst gjorde ett gediget avtryck genom att arrangera specialsessioner inom arbetsintegrerat lärande (work-integrated learning) på en stor europeisk konferens inom utbildning, forskning och innovation - 11th International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI2018 Conference, November 12th-14th, 2018, Seville.

Ulrika Lundh Snis och Irene Bernhard var ordförande för var sin session som involverade forskare och praktiker. Högskolans deltagande var brett, tvärvetenskapligt och internationellt då många företrädare från olika verksamheter på högskolan deltog med såväl professorer, lektorer, doktorander som praktiker. Bland annat handlade inslagen om industrisamverkan, strategier för kunskapsöverföring och vilka faktorer som ligger bakom en fungerande samverkan.

På bilden ses: Anna Karin Olsson, Tobias Arvemo, Iréne Bernhard samt Ulrika Lundh Snis.

Välfärdsverkstaden och interkulturell dialog

- ett arbetsintegrerat sätt att främja social hållbarhet

Interkulturell dialog är något som händer mellan människor, inte en uppsättning kunskaper som överförs från en kunnig föreläsare till en grupp okunniga åhörare. Den tanken har legat till grund för en seminarieserie på temat interkulturell dialog som arrangerats av den vitala miljön LINA på Högskolan Väst. Ansvarig Eddy Nehls summerar och reflekterar. 

 

VILÄR-konferensen

Stor tack till alla som deltog på årets VILÄR-konferens och till givande dagar!

Särkilt tack till årets två key-note speakers:

Åsa Lindberg Sand, Lunds universitet, som pratade på temat Learning environments in change; Looking for the dissolving boundaries of higher education?

Stephen Billett på temat Work-integrated education: Contributions to learning and innovation. 

Konferensen är en årligen återkommande mötesplats för forskare, pedagogiska utvecklare, praktiker och beslutsfattare. Arbets- eller verksamhetsintegrerat lärande (work-integrated learning) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integration mellan högre utbildning och arbetsliv. Inom detta kunskapsfält finns pedagogiska utmaningar som är gemensamma för verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Cooperative education (Co-op), mentorskapsprogram, fadderföretag samt andra former av samverkan mellan högskoleutbildning och arbetsliv.

 

Ny utbildning i samarbete med Sydafrika

Dagens globala värld innefattar många internationella politiska frågor och stora utmaningar. Områden som fattigdom, jämställdhet, terrorism, konflikthantering, mänskliga rättigheter, migration, flyktingar, ekonomisk tillväxt och miljö berör oss alla.

 

Det ettåriga master-programmet i statsvetenskap ger kunskap, färdigheter och förståelse att kunna arbeta inom en rad olika internationella politisk-ekonomiska miljöer. Programmet ges i nära samarbete med University of Western Cape. Samarbetet ger möjlighet att genomföra delar av utbildningen i Kapstaden, Sydafrika. Mer om utbildningen

Nybliven docent: Thomas Winman 

Thomas Winman är ny docent i pedagogik men inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst. Han har sedan avhandlingsarbetet haft ett intresse för hur människor utvecklar kunskaper inom ramen för olika organisationer och företag i samhället.

 

Efter avhandlingen utvecklades och breddades forskningsintresset till att alltmer omfatta kommunikation och samspel mellan människor, som exempelvis utbildningssammanhang och i integrationsarbete för nyanlända.

 

Stort grattis till Thomas!

 
 

Ny hedersdoktor

Ingela Josefson, professor i praktisk kunskap och välkänd för sin forskning om "tyst" kunskap är utnämnd till hedersdoktor vid Högskolan Väst.

 

Ingela har tidigare varit rektor för Södertörns högskola samt ledamot av styrelsen vid Högskolan Väst. Hennes forskning, filosofi och syn på kunskap och lärande har bidragit till utvecklingen av forskningen inom Arbetsintegrerat lärande, AIL, Högskolan Västs profil.

 

På senare tid har hon också spelat en viktig roll i utvecklingen av forskningsinriktningen Industriell AIL, numera inom ramen för forskningsmiljön Primus.

 

Varmt grattis till Ingela!

 
 

I filmen möter du Per Assmo - nybliven professor i kulturgeografi med inriktning mot utvecklingsfrågor. Han jobbade som SIDA-expert och är sedan dess förälskad i Afrika....

LÄNKAR

Läs mer om forskningsmiljön LINA

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Eddy Nehls
eddy.nehls@hv.se
070-6022527

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram