Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från BUV
NYHETER DECEMBER 2018

Välkommen att ta del av vinterns nyhetsbrev från BUV!

Vi berättar om pågående forskning, presenterar våra nyinstallerade professorer, och ni kan ta del av evenemang som vi kommer att arrangera under 2019. 

FORSKNINGSNYHETER INOM MILJÖN

Miljonstöd till tre forskningsprojekt inom utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utbildningsvetenskap 2018. Högskolan Väst fick två ansökningar beviljade samt var medsökande på ett projekt. Det handlar bland annat om att studera likvärdighet i skolan. Mer information finns här.

AIL-satsning inom högskolans BUV-forskning

- Högskolan Väst har en profilering mot arbetsintegrerat lärande (AIL) och en del av den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningen vid lärosätet knyter an till forskningsfrågor inom AIL. Vi ser fram emot att fördjupa oss i hur AIL-perspektivet kan bidra till utvecklingen av det barn- och ungdomsvetenskapliga fältet, men också till barn och ungas välbefinnande i praktiken, säger Emma Sorbring, verksamhetsledare för Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst. Läs mer här.

Forskning tillsammans med Campus Västervik

- Unga vuxna som flyttar till Västervik, en kvalitativ studie om tankar inför och efter flytt

Det är ett välkänt fenomen att ungdomar och unga vuxna ofta väljer bort sina mindre hemorter/landsbygdskommuner till fördel för större städer då dessa anses ha mer att erbjuda. Samma tendenser kan ses i Västervik. Vi vill med detta forskningsprojekt istället vända på perspektivet och undersöka vad som gör att unga vuxna väljer att flytta in till en mindre kommun som Västervik.

Forskningsprojektet syftar till att undersöka unga vuxnas tankar och beskrivningar av planerad eller genomförd flytt till Västervik. Vilka förväntningar fanns och/eller finns kring flytten och dess inverkan på livet som ung vuxen?

Deltagande forskare, Högskolan Väst: Kristine Crondahl och Anna-Lena Borg
Projektledare, Campus Västervik: Lisa Hedman

NY KORTRAPPORT

Ungvux-Centralen

Projektet UngVux är ett samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen, Vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun och Samordningsförbundet för arbetsmarknadsfrågor.

 

Målet är en integrerad verksamhet – Ungdoms- och vuxencentralen eller bara UngVux – som med utgångspunkt i den enskilda individens behov säkrar att personer med psykisk ohälsa på ett enkelt sätt kan söka hjälp och stöd. Direkt på UngVux ska det vara möjligt att få svar på frågor inom hälsa, relationer, studier, arbete, fritid och ekonomi, och de som behöver annan hjälp ska slussas vidare så att de får tidig kontakt med lämpliga instanser. Rapporten i sin helhet finns här.

 
 
INTERNATIONELLA GÄSTFORSKARE PÅ BESÖK

Moin Syed

Moin Syed från University of Minnesota besökte högskolan iunder hösten. Han forskar om ungdomars identitetsutveckling med särskilt fokus på etniska minoriteter och deras upplevelse. Han samarbetar bland annat med Ylva Svensson på Högskolan Väst kring detta.

 
 

Claude Normand

Claude Normand kommer från University of Quebec i Kanada och fanns på plats på högskolan i december. Hon forskar om ungdomar med funktionsnedsättning och vilka risker och möjligheter de har i ett nytt digitaliserat samhälle med exempelvis sociala medier.

 
 
NYA DOCENTER...

Anita Varga

Universitetslektor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning, har nyligen antagits som docent vid Högskolan Väst. Hon har i sin forskning inriktat sig på att studera textsamtal som undervisningsstrategi där hon har genomfört en longitudinell studie av textsamtal i årskurs 6-9. Syftet har varit att studera hur samtalet som undervisningsform kan stödja elever i att utveckla läs- och samtalsförmågan. Kontakt

Mirella Forsberg Ahlcrona

Mirella Forsberg Ahlcrona är ny docent i utbildningsvetenskap vid Högskolan Väst. Hon höll nyligen sin docentföreläsning med titeln ”Barns språk- och kommunikationsutveckling i förskolan – förutsättningar och villkor”. Mirellas forskning undersöker hur olika sätt att använda estetiska uttrycksformer i förskolan kan främja barns språk-och kunskapsutveckling genom nyfikenhet, viljan att tala och samtala. Kontakt

....OCH PROFESSORER

Lär känna våra nyaste professorer  - titta på deras korta presentationsfilmer! (klicka på bilden)

Karin Forslund Frykedal

 
 

Kajsa Yang Hansen

 
 

Alastair Henry

 
 

Marcus Samulesson

 
 

Nyhet: "Professorpodden"

Högskolan Väst har släppt ett första avsnittet i Professorpodden med vetenskapsjournalisten Karin Gyllenklev! Först ut är Marcus Samuelsson med en podd som handlar om störande elever och avatarer. Länk till podden finns här.

Podden har 12 avsnitt och ett nytt avsnitt släpps varje måndag. Snart är det de andra professorenas tur. 


Trevlig lyssning!

BOKRELEASE

Antologi Samverkansforskning

Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV) bjuder den 22 januari, kl. 14.30, tillsammans med högskolans bibliotek in till bokrelease av antologin Samverkansforskning. Emma Sorbring och Lena Nilsson, som är redaktörer kommer tillsammans med Åsa Kåryd, Vara kommun som deltar i boken, att kort presentera innehållet. Efter bokreleasen bjuds samverkansforskare, verksamheter och de som står inför framtida samverkansforskning att fördjupa ämnet under rundabords liknande samtal. Åsa Kåryd samt Henrik Lindh, Orust kommun kommer delta.

 

Anmäl dig via här för att delta i rundabordssamtalet. Ingen anmälan krävs för bokreleasen.

BUV KONFERENS - BOKA DAGEN!

Att möta svårigheter i skolan

Den 13 juni 2019 är det dags för BUV:s årliga välbesökta konferens där såväl forskare som verksamhetspraktiker är välkomna att presentera forsknings- och utvecklingsprojekt. Temat denna gång är "Att möta svårigheter i skolan".

 

Redan nu kan vi presentera en av konferensens två key-note föreläsningarna. Helena Korp, Signild Risenfors och Kerstin von Brömssen från Högskolan Väst kommer att rapportera och diskutera kring deras forskning om ”Kartläggning av nyanlända elevers utbildningssituation och övergångar i grundskolan”. Medverkar i forskningsprojektet gör även Karin Kittelmann Flensner.

 

De beskriver innehållet för presentationen på följande sätt:

 

”I vår föreläsning kommer vi att fokusera på skolans roll för nyanlända elever. Några av faktorerna som lyfts är resonemang om skolan samt utbildningens roll för nyanlända elever, lärares och studiehandledares undervisningsarbete, inkludering/exkludering samt olika framgångsfaktorer i relation till utbildningen för nyanlända elever.” 

 

Mer information om konferensen och anmälan kommer att finnas här.

BARN- OCH UNGDOMSVETENSKAPLIGT MASTERPROGRAM

Om utbildningen

Barn och unga växer upp och lever under väldigt olika förhållanden runt om i världen, trots det delar de många upplevelser. Programmet ger dig en fördjupad förståelse för de olika förutsättningarna som formar, begränsar och främjar unga människors erfarenheter. Mer information och anmälan finns här.

BUV:S VÅRSEMINARIER

4 februari, kl. 11.45-13: Jan Gustafsson (Högskolan Väst)
Förskola och Fritidshem i förändring: Policy, profession och praktik

 

20 februari, kl. 13-15: Maria Spante, Helena Korp och Anita Varga (Högskolan Väst)
HittaDrivet: studiemotivation och genusmönster i grundskolan

 

4 april, kl. 13-15: Ann Skinner och Jennifer Lansford (Duke University)
Gästseminarium på engelska
(OBS enbart för personal vid Högskolan Väst)

 

6 maj, kl. 13-15: Nóra Kerekes (Högskolan Väst)
Kulturens och psykosociala miljöfaktorers effekt på tonåringars aggressiva och antisociala beteende

 

7 maj, kl. 13-15: Nguyet Nguyen Thi Anh (Hanoi University)

“Emotional Disorder in secondary school students". A study from Vietnam

 

Mer information kring seminariernas innehåll och anmälan finns här.

LÄNKAR

Läs mer om högskolans barn- och ungdomsvetenskapliga forskning
Läs mer om barn - och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp
Läs mer om högskolan
Läs mer om högskolans forskning

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Emma Sorbring
emma.sorbring@hv.se
0520-22 37 12

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram