Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från BUV
SEMINARIER VÅREN 2019

Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön på Högskolan Väst bjuder in till seminarier våren 2019! Seminarierna hålls på Högskolan Väst. Deltagande är gratis.

 

VÄLKOMMEN!

Förskola och Fritidshem i förändring: Policy, profession och praktik

I föreläsningen kommer jag inledningsvis att ge en kort beskrivning av min akademiska bakgrund samt de tre forskningsinriktningar som jag har publicerat mig inom efter min disputation 2003. Det är Akademisk karriär och professionsstudier inom högre utbildning, Policy, Etnografi och Utbildning samt Förskola och Fritidshem i förändring: Policy, profession och praktik. Därefter beskriver jag mer i detalj den forskningsinriktning som jag nu håller på att fördjupa mig inom vilken är Förskola och Fritidshem i förändring: Policy, profession och praktik. Det kommer jag att göra genom att kort beskriva sex olika studier som jag är involverad i och som sammantaget visar att det vi gör i lärarutbildningen på olika sätt ger avtryck i förskolans och fritidshemmets praktik och profession. Flera av studierna visar också på att förskolan och fritidshemmet som utbildningsinstitution genomgår en omfattande förändring som berör både policy, praktik och profession. Avslutningsvis kommer jag i ljuset av allt fler signaler om bristande likvärdighet och social ojämlikhet i både förskola och fritidshem att argumentera för vikten av att restaurera den Nordiska socialpedagogiska modellen. Arbetsnamnet för det projektet är Working the ruins of Socialpedagogy.

OBS vi bjuder på smörgåslunch!

Forskare: 
Jan Gustafsson, Högskolan Väst

När: 4 februari, 11.45-13
Lokal: Padua I424, Högskolan Väst
Anmälan: senast den 31 januari till claudia.preisig@hv.se. Ange i anmälan om du vill ha någon form av specialkost.

HittaDrivet: studiemotivation och genusmönster i grundskolan

Hitta Drivet är ett samverkansprojekt med fokus på motivation och genusmönster i grundskolan, med utgångpunkt i kommunernas oro kring skillnader i meritvärden mellan pojkar och flickor då de lämnar grundskolan.

 

Under seminariet berättar vi om den modell som legat till grund för arbete och hur processen skett i praktiknära samverkansforskning samt de aktiviteter vi genomfört. Genom att arbeta så nära under två år redovisar vi fördelar med praktiknära samverkansforskning, utmaningar och vilka fortsatta aktiviteter som HittaDrivet projektet lett fram.

 

Medverkande forskare ifrån Högskolan Väst:
Maria Spante
Anita Varga
Helena Korp

När: 20 februari, 13-15
Lokal: Padua I424, Högskolan Väst
Anmälan: senast den 18 februari till claudia.preisig@hv.se.

Narrative Identity Development: Introduction to the Field and Recent Trends

This talk will cover the theoretical and empirical foundations of the field of narrative identity development. Recent work on the role of audiences (e.g., mothers, friends) for storying identity-defining stories in adolescence and emerging adulthood will also be discussed.

 

This seminar will be held in English!

Researcher:
Kate McLean, Professor of Psychology at Western Washington University

Date: 4th of March, 10-12
Place: Salamanca I324, Högskolan Väst
Registration: latest 28th of February by sending an e-mail to claudia.preisig@hv.se.

Global perspectives on parenting

More information will follow soon. 

 

This seminar will be held in English!

Researchers:
Jennifer Lansford, Research Professor in the Sanford School of Public Policy
Ann Skinner, PhD, Duke University, Göteborgs Universitet, Högskolan Väst

Date: 4th of April, 13-15
Place: Padua I424, Högskolan Väst
Registration: latest 2nd of April by sending an e-mail to claudia.preisig@hv.se.

Kulturens och psykosociala miljöfaktorers effekt på tonåringars aggressiva och antisociala beteende

Mer information meddelas senare.

 

Forskare: 
Nóra Kerekes, Högskolan Väst

 

När: 6 maj, 13-15
Lokal:
Padua I424, Högskolan Väst
Anmälan: 
senast den 2 maj till claudia.preisig@hv.se

Emotional Disorder in secondary school students. A study from Vietnam

Ms Nguyen Thi Minh Hang's research focuses on mental health in children. She is interested in topics such as stress and anxiety disorders in children and depression, borderline personality disorder in adolescents and adult. She also hold clinical appointments with children and adolescents.

 

In recent years, her studies also look at the influence of Buddhism on mental health in adults. Specifically, she examines potential relationships between Buddhist concepts (non-self, non-attachment, mindfulness, compassion, religious coping) and mental-related topics such as stress, anxiety, depression, well-being, positive emotions, and coping with stress.

This seminar will be held in English!

Researchers:
Nguyet Nguyen Thi Anh, Hanoi university
Ms Nguyen Thi Minh Hang, Associate Professor of Psychology at Hanoi University of Social Sciences and Humanities.

 

Date: 7th of May, 13-15
Place: Padua I424, Högskolan Väst
Registration: latest May 3rd by sending an e-mail to claudia.preisig@hv.se.

BUV KONFERENS - BOKA DAGEN!

Att möta svårigheter i skolan

Den 13 juni 2019 är det dags för BUV:s årliga välbesökta konferens där såväl forskare som verksamhetspraktiker är välkomna att presentera forsknings- och utvecklingsprojekt. Temat denna gång är "Att möta svårigheter i skolan".

Mer information om konferensen och anmälan finns här.

LÄNKAR

Läs mer om högskolans barn- och ungdomsvetenskapliga forskning
Läs mer om barn - och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp
Läs mer om högskolan
Läs mer om högskolans forskning

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Emma Sorbring
emma.sorbring@hv.se
0520-22 37 12

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram