Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från Högskolan Väst

JANUARI 2019

UTBILDNING

Festlig avslutning - nu väntar arbetslivet!

Tal. musik, skratt och kanske en och annan tår. Det var feststämning när 160 nya sjuksköterskor och lärare nyligen hade examenshögtid och firade att de klarat sin utbildning. Till nyhet och fler bilder

 
 

Internationella studenter på plats!

I met two of the approximately 75 new international students at University West for a quick chat about their first days here at University West. One of them is Michelle Steinke, 20 years old from Germany, and the other is Fillemon Shikongo, 24 years old from Namibia. 
Läs hela nyheten

 
 
FORSKNING

Samarbete på distans behöver underlättas

Med den nya digitala tekniken möts vi mer och mer på distans. Också av hållbarhetsaspekter inför arbetsplatser distansmöten för att slippa resa till varandra. Hur kan vi via teknikens hjälp samarbeta bättre fast vi inte ser varandra? Ny forskning ska göra det lättare att koordinera samarbete på en delad teknisk arbetsyta. Läs hela nyheten

 
 

Fler nöjda medborgare om kommunen lyckas med sociala medier

Sedan några år tillbaka finns alla kommuner på Facebook och i flera andra sociala medier. De kanalerna gör det snabbt och enkelt att nå ut till medborgarna – samtidigt som de ställer helt nya krav på kommunikatörerna. Livia Norström har under fem år studerat hur svenska kommuner agerar i sociala medier. Läs hela nyheten

 
 

Ny bok om att forska tillsammans med andra

Att stärka barns och ungas psykiska hälsa och lärande är det yttersta målet med den nya boken Samverkansforskning – att främja barns och ungas välfärd. I boken beskriver såväl forskare som praktiker utifrån sina erfarenheter, hur man kan göra och tänka för att lyckas med samverkansforskning. 
Läs hela nyheten

 

 
 

Forskning - på en minut!

I vårt digitala magasin Västpunkt berättar vi om vår forskning bland annat med hjälp av rörliga en-minuts-inslag. 

I vårt senaste inslag (nedan) kommentear Anette Bolin, forskare i socialt arbete vid Högskolan Väst, det senaste Uppdrag granskning på SVT som berättade om en kartläggning som visade att minst 150 barn har farit illa de senaste tre åren till följd av att socialtjänsterna har gjort fel. 

ÖPPNA ARRANGEMANG

6 feb: Boksläpp: Open access på nätet

Välkommen när en av våra forskare, Eddy Nehls, presenterar sin nya bok Open Acess på nätet. Det bjuds på snittar och dryck så långt det räcker. Vinn exemplar av boken!
Mer information

7 feb: Utbildningsmässan Utbildning Väst

Högskolan Väst arrangerar årligen en utbildningsmässa där gymnasieelever i regionen bjuds in för att träffa olika högskolor, universitet och organisationer. Under mässan kan du lyssna på spännande föreläsningar och informationspass.

Mässan vänder sig till gymnasieelever och till allmänheten.

Mer information

20 feb: Hitta Drivet - om studiemotivation

Hitta Drivet är ett samverkansprojekt med fokus på motivation och genusmönster i grundskolan, med utgångpunkt i kommunernas oro kring skillnader i meritvärden mellan pojkar och flickor då de lämnar grundskolan. Här berättar forskarna om hur de arbetat och vad de kommit fram till.
Mer information

28 feb: Digitaliseringen i skolan

Vi bjuder in till en dag för inspiration och kunskap gällande digitaliseringen i skolan. Dagen vänder sig till alla som arbetar och leder i skolans värld, från förskola till vuxenutbildning. På förmiddagen inspireras vi av bokens författare"Digitaliseringen i skolan- möjligheter och utmaningar" och på eftermiddagen träffas vi i målgruppsanpassade workshops för diskussion.

Vi bjuder på lunch. Anmälningar i länken nedan senast den 18 februari. (ingen kostnad)

Mer information

7 mars: Perspektiv på regional utveckling

Under seminariet presenterar forskare från Högskolan Väst och Göteborgs universitet sina forskningsresultat från det senast genomförda Uddevalla symposiet. Exempel på innehåll är:

  • Hur kunskapsnätverk mellan akademi och industri kan stimulera innovation: Fallet industridoktorander inom ingenjörsvetenskap
  • Entreprenörskap – medlet för landsbygdsutveckling
  • Segmentering av sommarsäsongens turister på den svenska västkusten – Exemplet Lysekil

Anmäl dig nedan senast 27 februari. Seminariet är kostnadsfritt. Kaffe och lunch ingår.
Mer information och anmälan

Professorpodden

Vetenskapsjournalisten Karin Gyllenklev möter tolv av Högskolan Västs nyaste professorer i ett avslappnat samtal. Vad forskar de om? Vad driver dem? Och varför just inom detta?
Nytt avsnitt varje måndag!

Lyssna här!

 
 
LÄNKAR

Läs alla nyheter
Läs mer om högskolan
Läs mer om högskolans forskning
Hitta en forskare
Sök bland högskolans kurser och program
Samverka med oss

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Anna Hallberg
anna.hallberg@hv.se
0520-22 31 52

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram