Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från LINA

MARS 2019

Välbesökt om digitalisering i skolan

Den ökade digitaliseringen berör alla i samhället och därmed också hela utbildningsystemet. Med utgångspunkt i en nyutkommen bok kring digitalisering i skolan från Skolverket, skriven av forskare från Högskolan Väst, arrangerades en dag på Högskolan Väst för skolpersonal i regionen. Syftet var att få ta del av och inspireras av innehållet i boken. Läs hela nyheten

Collaboration with South-Africa

Work Integrated Political Studies: International Education and Research Collaboration with South Africa

Under the leadership of Professor Per Assmo, the academic staff in the International Programme for Politics and Economics (IPPE) has embarked on a new and exciting project that aims to establish a Work Integrated Learning Master’s degree. The current project, funded by STINT, aims to develop and establish a long-term formal international education & research collaboration between University West (UW) and University of Western Cape (UWC) in South Africa.

“This approach will connect academic studies and research to the realities of working in the public realm”
Per Assmo, professor at University West

Läs mer

NYA AVHANDLINGAR

Om samarbete på distans

Med den nya digitala tekniken möts vi mer och mer på distans. Också av hållbarhetsaspekter inför arbetsplatser distansmöten för att slippa resa till varandra. Hur kan vi via teknikens hjälp samarbeta bättre fast vi inte ser varandra? Ny forskning av Stefan Nilsson ska göra det lättare att koordinera samarbete på en delad teknisk arbetsyta. 

Läs hela nyheten

 
 

Fler nöjda medborgare i kommuner som lyckas med sociala medier

Sedan några år tillbaka finns alla kommuner på Facebook och i flera andra sociala medier. De kanalerna gör det snabbt och enkelt att nå ut till medborgarna – samtidigt som de ställer helt nya krav på kommunikatörerna. Livia Norström har under fem år studerat hur svenska kommuner agerar i sociala medier.

Läs hela nyheten

 
 
NYTT PROJEKT

DiscoTech – teknik för samarbete på distans

Projektets övergripande mål är att ta itu med frågor som rör hur digitalisering, nya media och virtuella hjälpmedel kan stödja kollaborativt arbete, framförallt i stora organisationer. Projektet kommer i samverkan med projektets parter att dels utveckla ett ramverk för hur en organisation kan ta sig an och nyttja AR- och VR-teknik som verktyg för kollaborativt arbete. Dels utveckla metoder kopplade till användningen av dessa samverkande teknologier.

Projektbudget: 1 107 000 kr

Projektledare: Stefan Nilsson, e-post: stefan.nilsson@hv.se 

OM VÅRA FORSKARE

Ny gästprofessor

Elin Wihlborg är ny gästprofessor i arbetsintegrerat lärande med inriktning samhällsförändring. Elin Wihlborg är professor i ststvetenskap vid Linköpings univfersitet.

 

Vi hälsar Elin Wihlborg välkommen till LINA-miljön och Högskolan Väst!

 
 

Professorpodden

Han jobbade som SIDA-expert och är sedan dess förälskad i Afrika och utvecklingsfrågor. Han vill jobba med att utveckla människor och samhällen i den miljö de finns. Per Assmo är professor i kulturgeografi.

 

Vetenskapsjournalisten Karin Gyllenklev möter tolv av Högskolan Västs nyaste professorer i ett avslappnat samtal. Vad forskar de om? Vad driver dem? Och varför just inom detta?

 

Klicka på bilden för att lyssna!

 

 
 
BOKSLÄPP

Nya böcker om kunskapsteori

Forskaren Eddy Nehls vid Högskolan Väst har sedan 2016 skrivit tre böcker fram till nu där han diskuterar och resonerar filosofiskt kring kultur och förändring. I början av februari hölls ett boksläpp i högskolans bibliotek där han berättade om innehållet i böckerna.

Läs hela nyheten

ÖPPNA ARRANGEMANG

20+21 mars: Fika med forskare - Digitalisering i vården

Kan appar och sociala medier användas för att påverka vårdsituationen och hålla kontakt med patienter? Kan digitala verktyg användas för att hjälpa patienter som inte kan komma till sjukhuset?

Möt Anna Sigridur Islind, forskare i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst, som utifrån sin forskning resonerar hur utvecklingen ser ut.

Fika med forskare arrangeras i samarbete med Folkuniversitetet och Bohusläns museum.

Trollhättan 20 mars - Information och anmälan

Uddevalla 21 mars - Information och anmälan

21 mars: Studenters medverkan i projekt ’boostar’ arbetsintegrerat lärande

Interreg-projektet Urban Platsinnovation, som pågått under tiden 2015-2018, har arbetat för att få mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Studentsamverkan har genomförts främst under 2017/2018 och ca 130 studenter i företagsekonomi och informatik har i olika kurser arbetat med frågeställningar som rör centrumutveckling och platsinnovation.

Med fokus på studentsamverkan visar LINA-seminariet på förutsättningar för ett samskapande arbetssätt inom ett projekt, samt att studenter om de får interagera och arbeta tillsammans med externa organisationer, spelar en viktig roll för att sprida både resultat från och förståelse för akademisk forskning i samhället.

Mer information och anmälan

28 mars: Rykande färsk forskning med Dr Livia Norström och Dr Stefan Nilsson

Att arbeta med sociala medier i kommunen - Dr Livia Norström
På seminariet kommer Livia prata om sitt avhandlingsarbete där hon har tittat på hur interaktionen mellan kommunikatörer och medborgare utmanas när sociala medier används som ett komplement till andra kommunikationskanaler. Avhandlingen beskriver och förklarar bland annat hur kommunikatörernas krav på transparens, responsivitet och redovisningsbarhet ställs på sin spets när kontroll över innehåll och beteenden i sociala medier saknas.

”Design av teknikstött samarbete” - Dr Stefan Nilsson
Stefans avhandling handlar om utveckling av teknik för att stödja samarbete på distans. Han kommer prata om varför vi kontinuerligt behöver utforska detta område, vilka utmaningar vi stöter på, om att inte kasta ut bebisen med badvattnet och om hur man ibland i teknikmedierade möten kan vara elefanten i porslinsbutiken, utan att veta om det.

Mer information och anmälan

11 april: AIL i utbildning och forskning – möjligheter och utmaningar

Välkommen på lunchseminarium med professor Lena Pareto och professor Per Assmo som diskuterar och reflekterar kring utvecklingen av AIL som ämne och forskningsinriktning.

Med utgångspunkt i deras erfarenheter och tankar berörs frågor om AIL i utbildning, internationalisering, forskningsfrågor, metodansatser, teoretiska perspektiv, studiedesign, handledning och samverkan.

Mer information och anmälan

29 maj: Lärandesamtal i förskolan - ett perspektiv på lärande i arbete

Lärandesamtal är en arbetsmetod som används i samtal kring barns utveckling. I samtalen fokuseras interaktion och kollektiv lärande hos barn i förskola, men ställer samtidigt nya krav på pedagogerna. Den nya arbetsformen avviker från det sätt som pedagogerna tidigare varit vana att arbeta och det finns flera utmaningar. Metoden beskrivs av pedagogerna som positivt med många utvecklingsmöjligheter. Den genomförda förstudien belyser arbetsmetodens betydelse för pedagogernas lärande och bygger på data i form av skriftliga individuella beskrivningar av arbetet med de genomförda lärandesamtal. Dr Camilla Seitl medverkar.

Mer information och anmälan

LÄNKAR

Läs mer om forskningsmiljön LINA

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Eddy Nehls
eddy.nehls@hv.se
070-6022527

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram