Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från Centrum för hållbar utveckling

CENTRUM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING och MÅNGFALDSCENTRUM fungerar som pådrivande kraft för att Högskolan Väst ska kunna utgöra en viktig aktör i omställningsarbetet till ett hållbart samhälle, såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt. Centrumbildningarna arbetar för att hållbarhetstanken ska genomsyra högskolans utbildningar och forskning samt högskolan som arbetsplats. Centrumbildningarna arbetar med forskning, deltar i utvecklingsprojekt och utbildning inom mångfaldsområdet, såväl internt som externt. Centrumbildningarna ingår i, och samarbetar med, en mängd olika nätverk och samarbetspartners. För mer information se Centrum för hållbar utveckling och Mångfaldscentrum.

 

NYHETSBREVET innehåller aktuell information och inbjudningar till föreläsningar, seminarier och andra arrangemang som rör de båda områdena och skickas denna första gång till högskolans personal, samarbetspartners och andra nyckelaktörer. För att vi ska kunna fortsätta skicka till dig måste du ge ditt samtycke nedan.

Ja, jag vill fortsätta att ta del av detta nyhetsbrev!

Jag samtycker till att Högskolan Väst använder mina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev till mig.
Ge ditt samtycke här och förnya din prenumeration >>

Om du inte svarar så tas du automatiskt bort från detta nyhetsbrevs utskick.

Så hanterar Högskolan dina personuppgifter

På vår sida om Dataskyddsförordningen (GDPR) kan du läsa mer om vilka personuppgifter och vilken information vi samlar In, och hur vi hanterar den.

Läs mer om GDPR

 
 

 

UTLYSNING 2019

 

Hög tid att nominera till Länsförsäkringars stora pris för bästa uppsatser inom hållbarhetsområdet!

 

Varje år belönas fyra uppsatser inom hållbarhetsområdet (ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet) med Länsförsäkringars stora pris. Berättigade att nomineras till priset år 2019 är uppsatser examinerade på Högskolan Väst mellan 1 januari och 31 december 2018. Deadline för nominering är 15 april 2019. Uppsatsen skall vara ett examensarbete på grundnivå vid Högskolan Väst.

Hållbarhetsområdet är brett. Tänkbara studiefält är ekologi, naturmiljö, miljöteknik, jämställdhet, integration, kön- och sexualitet, klass, demokratins funktionssätt, lokal ekonomi, marknadsföring och livsmedelsproduktion. Detta är bara ett axplock och enbart fantasin sätter gränser för vad som är relevant.

Uppsatser inom alla ämnesdicipliner kan belönas och uppsatserna bedöms på de villkor som gäller inom respektive ämne. Den akademiska kvaliteten förutsätts vara hög och resultaten trovärdiga. Uppsatserna bedöms även utifrån samhällsrelevans. Med detta menas att uppsatserna skall vara viktiga för diskussionen om hållbarhet i samhället.

Länsförsäkringar är en organisation med stark lokal anknytning och vill särskilt uppmuntra studier som är viktiga för närområdet och det lokala samhället. Därför är ett kriterium att belönade uppsatser skall vara relevanta för invånarna i Länsförsäkringar Älvsborgs område (Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg och Åmål).

Nominerade uppsatser skickas antingen till fredrik.sunnemark@hv.se eller fredrik.sjogren@hv.se. Möjligheten att nominera är öppen för samtliga anställda vid Högskolan Väst.

Prissumman är 25 000 kronor per uppsats. 

Vid frågor, maila fredrik.sunnemark@hv.se eller fredrik.sjogren@hv.se 

 

             

 KARTLÄGGNING & FORSKNINGSÖVERSIKT

 

                                     HÅLLBAR UTVECKLING OCH MÅNGFALD  

 

Under våren 2019 har en kartläggning av forskning om hållbar utveckling och mångfald vid Högskolan Väst genomförts. Syftet med kartläggning är att få en bättre översikt över vilken kompetens som finns inom högskolans väggar.

 

Vi har sökt forskare som forskar om: (1) hållbar utveckling, det vill säga ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och (2) mångfald, genus, integration, demokrati, ojämlikhetsmönster, (o)hälsa, globalisering, interkulturalitet, intersektionalitet etc.

 

Kartläggningen kommer bland annat att utgöra underlag för en work shop under hösten 2019. Mer information om denna kommer! 

 

Om vi av någon anledning missat dig som forskar inom området hållbarhet/mångfald och är anställd på Högskolan Väst, hör gärna av dig till deeqa.odaway@hv.se, så att kartläggningen blir så komplett som möjligt.              

 

 

                          HÅLLBARHET I MÅNGFALD OCH MÅNGFALD I HÅLLBARHET  

 

Under 2019 kommer också en forskningsöversikt kring forskning i vilken hållbarhetstemat samverkar med mångfald (t.ex. genus) att genomföras. Har du tips om forskning där hållbarhetaspekten vävs samman med mångfaldsfrågor, hör gärna av dig till anita.beckman@hv.se eller carina.kullgren@hv.se  

 

MASKULINITET(ER)

 

Boka in nästa seminarium redan nu!  

 

Under hösten 2018 påbörjades en seminarieserie på temat MASKULINITET vid Högskolan Väst. 

Snart är det dags för ett fjärde tillfälle, så boka gärna in datumet redan nu! Tisdagen den 21 maj kl. 13.30 träffas vi för ytterligare diskussioner kring detta så aktuella ämne. Mer detaljerad information kommer.

 

Alla är välkomna! 

 

 

Artiklar kopplade till tidigare seminarietillfällen om våld och klimat hittar du:

 

Är du intresserad av att stå med på vår mailinglista, eller om du har frågor om seminariet, hör av dig till anita.beckman@hv.se eller till carina.kullgren@hv.se 

 

 
 

AGENDA 2030 

PÅGÅENDE SEMINARIESERIE 

2015 antog FNs generalförsamling resolutionen Agenda 2030, som syftar till att världen skall bli en mer hållbar plats under det kommande decenniet. För att uppmärksamma detta anordnas en seminarieserie i fyra delar på Högskolan Väst.

De två första seminarierna i serien ägde rum under vårterminen 2019: Miljösamordnare Hanna Kjellgren talade på temat Svenska högskolors hållbarhetsarbete och Agenda 2030, och professor Laurence Piper föreläste om politik och vattenbrist i Cape Town i Sydafrika.

Under hösten 2019 kommer fler spännande föreläsningar, så håll utkik!

 

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen här

 

FORSKNINGSRAPPORT

"Vi är här nu!"

Mobilisering och självorganisering bland flyktingar på Restad Gård

Under flyktingvågen i mitten av 2010-talet kom ovanligt många flyktingar till Sverige. En stor del av de nyanlända placerades på flyktinganläggningar i väntan på besked om uppehållstillstånd. En av landets största flyktinganläggningar är Restad Gård strax utanför Vänersborg.

Denna studie handlar om situationen för de nyanlända, och om den självorganisering som en grupp flyktingar startade under beteckningen Support Group. Inledningsvis var syftet med självorganiseringen att lösa akuta behov och problem, men Support Groups arbete kom att utvecklas till en ny, och numera vida uppmärksammad modell för att inkludera nyanlända i samhället och främja delaktighet.

Ladda ner rapporten här

 

 

 
 

MER FORSKNING...

"Språkutbildning och meningsfull väntan -
en studie om språksatsningen på Restad Gård"

Rapporten beskriver vad det kan innebära för flyktingar att under tiden på asylboende delta i en kurs i vardagssvenska där kommunikation med stöd av bilder, musik och drama är centralt, men också gemenskapen i gruppen. Den baseras på en studie av en satsning på språkundervisning som initierades 2017 på Restad Gård, Sveriges största asylboende.

Resultaten visar att kursen inte bara ledde till att deltagarna ökade sina kunskaper i det svenska språket. Den hjälpte dem också att hantera den stress som den långa väntan, sysslolösheten, bristen på kontroll och oro för nära och kära som präglar vardagen på asylboendet. Språkkursen gjorde det möjligt att känna mening i nuet och hopp om framtiden.

Till rapporten

 

 
 

SUPPORT GROUP NETWORK 


En av våra viktiga samarbetspartners på Restad Gård, Vänersborg.

 

Följ dem här

 

 
 
LÄNKAR

Läs mer om Högskolan Väst
Läs mer om Centrum för hållbar utveckling
Läs mer om Mångfaldscentrum

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Anita Beckman
anita.beckman@hv.se
0520-22 38 68

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram