Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst Primus 1
Nyheter från Forum för skolutveckling - Högskolan Väst
Högskolan Väst har etablerat forskningsmiljön Primus som, via KK-stiftelsens program "KK-miljö", skall utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Primus syftar ytterst till att stärka svensk industri.

Klartecken för elva nya forskningssatsningar

Sju nya forskningsprojekt och rekrytering av fyra lektorer. Primus nya satsningar under 2019 finansieras med drygt 28 miljoner kronor från KK-stiftelsen.

– Vi är mycket nöjda. KK-stiftelsen har beviljat nästan alla satsningar i vår verksamhetsplan för 2019, säger Lennart Malmsköld, programchef för Primus. Läs mer

Doktoranderna Sneha Goel, Paria Karimi och Tahira Raza forskar inom produktionsteknik. 

 

Primus lockar fler kvinnliga forskare

På bara några år har antalet kvinnliga doktorander och medarbetare ökat markant inom Högskolan Västs produktionstekniska forskning inom ramen för Primus. Flera av dem kommer från universitet i Indien, Tyskland, Pakistan, Iran och andra länder.

– Det är en mycket positiv utveckling för både vår forskningsmiljö och hela teknikbranschen. Kvinnor har länge varit underrepresenterade inom produktionsteknik, konstaterar Per Nylén, föreståndare för forskargruppen Produktionsteknik Väst. Läs mer

Framgångsrikt samarbete mellan Permanova Lasersystem och Högskolan Väst

Problemformulera, forska och hitta lösningar. Omsätt sedan lösningarna i praktiken så att industrin får nytta av dem. Detta är en förenklad beskrivning av det framgångsrika forskningssamarbetet mellan Permanova Lasersystem och Högskolan Väst. Läs mer

”Ett enkelt val att flytta från Indien till jobb på Högskolan Väst”

Strax före julen 2018 påbörjade paret Sudha Ramasamy och Prabhu K. Ramanathan ett nytt kapitel i sina liv. Att flytta till Sverige och jobba som universitetslektorer på Högskolan Väst hade länge stått på önskelistan.

– Här startar vi nya spännande karriärer. Även om vi kommer från liknande jobb på VIT University i södra Indien så är mycket annorlunda här, säger Sudha och Prabhu. Läs artikeln

Olanrewaju Ojo – ny gästprofessor från Kanada

– Vi är glada över att ha Olanrewaju Ojo som gästprofessor hos oss. Hans specialkunskaper om spårämnenas betydelse i superlegeringar blir värdefulla i vår forskning inom svetsning och materialteknik, säger Joel Andersson, avdelningschef svetsteknologi. Läs mer

 
 

Forskningsprojekt om mobilitet och självkörande bilar 

NEVS vill kartlägga människors transportbeteenden. Trollhättans Stad vill vara en hållbar kommun och leva upp till miljömål bland annat genom att minska invånarnas bilägande och bilåkande. Nu ska forskare på Högskolan Väst väva samman dessa behov och titta på möjligheten till ett utökat användande av självkörande elbilar där man delar på bilarna i en bilpool. Läs mer om projektet

 
 
LÄNKAR

Om Primus: www.hv.se/primus
Om högskolans forskning: www.hv.se/forskning/
Läs mer om högskolan: www.hv.se

Du får det här nyhetsbrevet för att du är alumn och/eller partner.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se/primus
webmaster@hv.se 

KONTAKT
Redaktör: Lennart Malmsköld
lennart.malmskold@hv.se 
0721-60 01 53

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram