Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från Högskolan Väst

MARS 2019

Minister Ernkrans imponerad av högskolans samverkansarbete

Sveriges nya minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, besökte nyligen Högskolan Väst. Hon fick ta del av ny teknik på Produktionstekniskt centrum (PTC) men också ny vårdpedagogik på Kliniskt Lärandecentrum (KLC) på Högskolan Väst. Här visades också normkritisk fotoutstälning med bilder från Elisabeth Ohlson Wallin. Ministern fick också möjlighet till en sittning med högskolans ledning samt en träff med Studentkåren vid Högskolan Väst.

Framtida ambitioner

I dagarna skickades budgetunderlaget för åren 2020-2022 in till regeringen. Högskolan Väst vill fokusera på att ytterligare utveckla tre befintliga styrkeområden; profilen Arbetsintegrerat lärande, spetsforskning inom produktionsteknik samt att än mer utveckla rollen som aktiv samhällsaktör genom fler utbildningsplatser. Läs hela nyheten

 
 
UTBILDNING

Sverigeunik ingenjörsutbildning

Högskolan Västs nya distansutbildning gör det möjligt för fler att studera till maskiningenjör.

– Programmet kan attrahera en ny målgrupp av studenter; personer som har etablerat sig på en ort och som har svårt att flytta till studier på campus i Trollhättan, säger Ulf Hulling, programansvarig. Läs hela nyheten

 
 

Nya utbildningar

Fokus på kurser och program som ges på nätet och flera nya utbildningar inom vård och teknik. Det är några av nyheterna i utbudet av kurser och utbildningar som ges vid Högskolan Väst hösten 2019. Anmälan är öppen till 15 april.

Läs hela nyheten

 
 
FORSKNING

Ny forskning: #metoo-management

Forskare på Högskolan Väst har studerat hur och varför organisationer arbetar med att förebygga och hantera sexuella trakasserier efter att #metoo-rörelsen initierades. Är det någon skillnad? 
Läs mer

 

 
 

Läroböcker uppmanar till lojalitet och varnar för civil olydnad

Skolans demokratiuppdrag innebär att eleverna ska formas till goda samhällsmedborgare och samtidigt utbildas till att vara kritiska och ifrågasättande. Forskning visar att läroböckerna uttryckligen varnar eleverna för civil olydnad, ifrågasättande och bristfälligt stöd för det svenska statsskicket.
Läs hela nyheten

 
 
BESÖK OCH EVENEMANG

Christer Fuglesang mötte ungdomar

Jubel och applåder mötte Sveriges enda astronaut när han klev upp på scen i Albertsalen på Högskolan Väst, inom ramen för konferensen Rymdforum i Trollhättan. I publiken fanns 500 högstadieungdomar och högskolestudenter som alla bänkat sig för att få ta del av hans berättelser från sina två rymdpromenader. Läs hela nyheten

Hur påverkar digitaliseringen skolans vardag?

Den ökade digitaliseringen berör alla i samhället och därmed också hela utbildningsystemet. Med utgångspunkt i en nyutkommen bok kring digitalisering i skolan från Skolverket, skriven av forskare från Högskolan Väst, arrangerades en dag på Högskolan Väst för skolpersonal i regionen. Syftet var att få ta del av och inspireras av innehållet i boken. 

Läs hela nyheten

ÖPPNA ARRANGEMANG

3 april: Science Slam på Vetenskapsfestivalen

Science Slam är en tävling där forskaren får endast 3 minuter på sig att presentera sin forskning. Vem lyckas bäst med att förklara, intressera och engagera? Det bestämmer publiken. De tävlande forskarna kommer från olika universitet och högskolor i Västsverige. Hjälp oss att kora vinnaren!

För Högskolan Väst deltar:

  • Lena Pareto, professor i informatik med inriktning arbetsintegrerat lärande
  • Camilla Seitl, doktor i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande

Mer information

5, 23 och 24 april: Disputationer inom teknik

Under april är det tre av högskolans doktorander som presenterar sina forskningsresultat inom området produktionsteknik. Dessa tillfällen är öppna för alla intresserade!

8 april: Fika med forskare - Brexit

Vad händer med Storbritannien och EU. Vilka konsekvenser får det som händer för samarbetet, politiken och ekonomin inom EU?

Mer information och anmälan

10 april: Fika med forskare - kroppsmissnöje och utseende

Denna föreläsning handlar om vad som formar vår kroppsuppfattning, vad som kännetecknar en positiv kroppsuppfattning och, kanske viktigast av allt, hur vi kan nå dit.
Mer information och anmälan

25 april: Språkcafé

Under språkcaféet ges nyanlända möjlighet att byta erfarenheter och skapa relationer med trollhätteborna, högskolans studenter och personal. På språkcaféet träffas vi under lättsamma former, under en fikastund för att träna på det svenska språket. Här delas erfarenheter, historier och nya kontakter skapas.

Vi bjuder på fika! 

Mer information

6 maj: Mitt Europa

Detta är ett öppet seminarium med fokus på möjligheterna för gränsöverskridande samverkan genom exempel från två EU/Intereg-projekt - ett om framgångsrika företag längs gränsen Sverieg/Norge och ett om införandet av välfärdsteknologi. Projekten samverkar mellan olika discipliner och mellan kommun, akademi och näringsliv i Fyrbodal och Östfold, Norge. 

Mer information och anmälan

LÄNKAR

Läs alla nyheter
Läs mer om högskolan
Läs mer om högskolans forskning
Hitta en forskare
Sök bland högskolans kurser och program
Samverka med oss

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Anna Hallberg
anna.hallberg@hv.se
0520-22 31 52

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram