Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från BUV
INTERNA NYHETER APRIL 2019

Välkommen att ta del av vårens interna nyhetsbrev från BUV!


Det här nyhetsbrevet riktar sig till de forskare som är aktiva i BUV. Ambitionen är att sprida information om de senaste händelser inom forskningsmiljön och vad som är på gång.

BUV KONFERENS - 13 JUNI

Att möta svårigheter i skolan - Forskning och praxis i samma rum

Årets konferens belyser skolan och dess ibland förekommande utmaningar och svårigheter. Exempel på fokusområden och aktuella frågeställningar är psykisk ohälsa, hemmasittare, nyanlända, mobbing, funktionsvariationer och skolfrånvaro, men även andra utmaningar kan vara välkomna att diskuteras. Syftet med konferensen är att erbjuda ett forum där både forskning och olika verksamheter kan presenteras, samt skapa möjlighet till dialog mellan forskare och professionsgrupper.

 

Key-note speakers:

 • Helena Korp, Signild Risenfors och Kerstin von Brömssen:

  Ny i Sverige, ny i klassen – perspektiv på inkludering och exkludering i grundskolan. Medverkar i forskningsgruppen gör även Karin Kittelmann Flensner.

 • Roger Säljö från Göteborgs universitet:

  Drömmen om en skola för alla - inkludering och segregation som dilemman för demokratins växthus.

Anmälan och mer information: https://www.hv.se/BUVjuni2019 

SEMINARIER

Kulturens och psykosociala miljöfaktorers effekt på tonåringars aggressiva och antisociala beteende

In my lecture I will present descriptive data on the prevalence and type of aggressive and antisocial behaviours in populations of Moroccan and Swedish high-school students. We will investigate the relation between the presence of negative psychosocial factors (parental substance abuse and/or the experience of physical and/or psychological abuse) in the youths’ life and their aggressive and antisocial behaviours in Islamic and in Western cultures separately.

Datum: 6 maj
Tid:
kl. 13-15
Lokal:
Padua

Forskare:
Nóra Kerekes, Högskolan Väst

Anmälan: senast den 2 maj till claudia.preisig@hv.se.

Emotional Disorder in secondary school students. A study from Vietnam

Nguyet Nguyen Thi Anh's, PhD in psychology, and Prof. Dr. Nguyen Thi Minh Hang's research focuses on mental health in children. They are interested in topics such as stress and anxiety disorders in children and depression, borderline personality disorder in adolescents and adults. They also hold clinical appointments treating children and adolescents.

 

Datum: 7 maj
Tid: kl. 13-15
Lokal: Padua 

 

Forskare:
- Nguyet Nguyen Thi Anh, Hanoi university
- Ms Nguyen Thi Minh Hang, Associate Professor of Psychology at Hanoi University of Social Sciences and Humanities

Anmälan: senast den 3 maj till claudia.preisig@hv.se.

The research group ”Psychiatric Health and Ill-Health” (”PHoOh”) of Fyrbodal Health Academy

.. welcomes everybody from health care and academy to a lecture of:

 

Dejan Stevanovic, MD, PhD 
Child psychiatrist/Specialist for neuropsychology from the Clinic for Neurology and Psychiatry for Children and Youth, Belgrade, Serbia

Datum: 9 maj

 • kl. 10.00-11.30: “Importance of cross-cultural research for child and adolescent psychology and psychiatry.”

   

 • kl. 14.30-16.00: “Quality of life assessments from perspectives of different health care providers”

Båda föreläsningar ska hållas i F313.

KOMMANDE INTRESSANTA UTLYSNINGAR AV RELEVANS FÖR FORSKNINGEN INOM BUV

Barns och ungdomars livsmöjligheter

Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur utlyser forskningsstöd med inriktning mot barn och ungdomar. Forskningen förväntas vara tvär-/mångvetenskaplig. Redan existerande forskargrupper kan ansöka, men nya konstellationer av forskare som kan ta sig an forskningsfrågorna är lika välkomna. Frågeställningarna förväntas vara probleminriktade i den meningen att de fokuserar på möjligheter till bättre funktion på samhälls- och individnivå. Det innebär att prevention/intervention ska vara en tydlig komponent i de studier som planeras. Samspelet mellan individ och olika organisatoriska/samhälleliga nivåer är en viktig aspekt i det sammanhanget.

 

Stiftelsen vill genom denna utlysning ge stöd till forskning med god potential för skapandet av positiva förändringar för individer och samhälle på kort och lång sikt.

 

utlysningstext_mars_20190321_sv.pdf

announced grant_template_20190318.pdf

Postdoctoral Researcher position

En tvåårig post doc-tjänst är lediganslagen vid Jyväskylä universitet inom ramen för forskningsprojektetet WhatsInApp. I tjänsten ingår att utföra etnografiskt fältarbete i finlandssvenska familjer med fokus på deras digitala praktiker och språkanvändning.

Tidsfrist för ansökan 7 maj 2019.

För mer information, klick här

Parental burnout and its consequences for children: Towards an integrated and multilevel approach

 • 5 PhD positions will be opened on Parental Burnout on October 1st 2019 (3 Ph.D. positions in Psychology, 1 Ph.D. position in Public Health and 1 Ph.D. position in History).

  phd postitions_uclouvain_5.pdf

 • The 1st International Conference on Parental Burnout (ICPB) is a multidisciplinary, international conference bringing together researchers who share an interest in parental burnout.

  The ICPB conference provides a unique opportunity to learn about parental burnout from an interdisciplinary perspective, capitalizing on the integration of various disciplinary fields and subfields (e.g., clinical psychology, organizational psychology, history, management, developmental psychology, affective sciences, health psychology, anthropology, psychiatry, public health). In this way, ICPB aims at going exceedingly active in honoring all the academics and professionals dedicated to parental burnout research, prevention, and treatment.

  icpb announcement.pdf

BÖCKER OCH RAPPORTER

Bokhyllan

Det är möjligt att beställa böcker till BUV som ska bli en del i det BUV bibliotek som vi bygger upp i J523. Då för vi in dem i vår förteckning och så går det bra att skriva upp er på listan och låna dem. Om ni vill göra en beställning, kan ni gärna skicka era förslag till: claudia.preisig@hv.se 

Kortapporter

Alla kortrapporter av avslutade samverkansprojekt går att ladda ner här på vår hemsida eller så finns de tillgängliga i utskriven form i J523. 

LÄNKAR

Läs mer om högskolans barn- och ungdomsvetenskapliga forskning
Läs mer om barn - och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp
Läs mer om högskolan
Läs mer om högskolans forskning

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Emma Sorbring
emma.sorbring@hv.se
0520-22 37 12

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram