Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst Primus 1
Nyheter från Forum för skolutveckling - Högskolan Väst
Högskolan Väst har etablerat forskningsmiljön Primus som, via KK-stiftelsens program "KK-miljö", skall utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Primus syftar ytterst till att stärka svensk industri.

Ny företagsforskarskola

med fokus på Smart Industri

Digitaliseringen inom industrin ställer krav på ny spetskompetens och nya innovationer. En ny nationell företagsforskarskola riktar sig till företag som vill stärka sin konkurrenskraft genom att utveckla personalens kompetens. Fem lärosäten med stark forskning inom olika områden har gått samman för att erbjuda en stor bredd. Läs hela nyheten

Om tio år kan robotar förstå vad arkitekten

vill bygga

I framtidens automatiserade byggbransch kommunicerar robotar direkt med arkitekter, konstruktörer och snickare. Artificiell intelligens kommer att göra trähusproduktionen smartare och mer kostnadseffektiv. Bilden visar Sveriges högsta massivträhus i Västerås som var klart för inflyttning i mars. Läs hela nyheten

Tre forskare ger svar på industrins frågor

Morgan Nilsen, Arbab Rehan och Karl Fahlströms forskning väcker stort intresse hos industriföretag i flera branscher. De ger svar på hur man lasersvetsar i lätta metaller vid biltillverkning, vilka metoder som ger bättre kontroll över lasersvetsprocesser och hur verktygsstålet Caldie får bättre egenskaper med rätt värmebehandling. Läs mer

Höga betyg för samproduktionen mellan Primus och näringslivet

Ett av Primus främsta uppdrag är att utveckla starka forskningsmiljöer i nära samverkan med näringslivet. En färsk utvärdering av vår samproduktion visar att samarbetet fungerar mycket bra och att vissa delar kan utvecklas ytterligare.

Läs hela nyheten

 
 

”Vi kompletterar varandra på ett bra sätt”

– Vi har stor nytta av att samverka med forskarna på Högskolan Väst. Vi får tillgång till deras expertkunskap och värdefulla nätverk. Och forskarna kan testa sina idéer på oss för att se vad som fungerar i praktiken, säger Fredrik Olofsson, R&D Manager på Brogren Industries i Älvängen.

Läs hela nyheten

 
 

Att återtillverka komponenter med AM ger konkurrensfödelar

Läs om forskningsprojektet RepLab och vilka konkurrensfördelar industrin har genom att återtillverka komponenter med additiva tekniker (AM). Till artikeln.

 
 

Stort intresse för att reparera och uppgradera med additiv tillverkning

Se bildspelet som summerar seminariet där flera industriföretag och forskare utbytte erfarenheter och diskuterade möjligheter.

 
 

Digitalisera produktionen – hur gör man?

När industriföretag steg för steg digitaliserar sin produktion krävs det nya strategier och nya och förändrade kompetenser. I projektet Industriell digitalisering och organisering (INDIGO) undersöker forskaren Monika Hattinger hur en alltmer digitaliserad och uppkopplad industri implementerar tekniken och hur det påverkar personalens arbete. Läs hela nyheten

Nya personer i Primus strategiska referens-

grupp

Primus strategiska referensgrupp har fått en ny sammansättning och ny ordförande i Pia Sandvik, VD för RISE.

– Det är en fantastisk grupp som nu blivit ännu starkare. Här finns otroligt bra personer med stor och bred erfarenhet och med viktiga kompetenser för Primus och högskolan, säger Liselott Lycke, kvalitetschef på Högskolan Väst.

Läs hela nyheten

 
 

Forskarutbildningen inom produktionsteknik får betyget hög kvalitet

I mitten av april gav Universitetskanslers-ämbetet sitt samlade omdöme av Högskolan Västs forskarutbildning inom produktionsteknik. Betyget hög kvalitet innebär att utbildningen uppfyller samtliga kvalitetskrav som ställs på högre utbildning på forskarnivå. Läs hela nyheten

 
 
LÄNKAR

Om Primus: www.hv.se/primus
Om högskolans forskning: www.hv.se/forskning/
Läs mer om högskolan: www.hv.se

Du får det här nyhetsbrevet för att du är alumn och/eller partner.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se/primus
webmaster@hv.se 

KONTAKT
Redaktör: Lennart Malmsköld
lennart.malmskold@hv.se 
0721-60 01 53

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram