Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från Centrum för hållbar utveckling

 

CENTRUM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING och MÅNGFALDSCENTRUM fungerar som pådrivande kraft för att Högskolan Väst ska kunna utgöra en viktig aktör i omställningsarbetet till ett hållbart samhälle, såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt. Centrumbildningarna arbetar för att hållbarhetstanken ska genomsyra högskolans utbildningar och forskning samt högskolan som arbetsplats. Centrumbildningarna arbetar med forskning, deltar i utvecklingsprojekt och utbildning inom mångfaldsområdet, såväl internt som externt. Centrumbildningarna ingår i, och samarbetar med, en mängd olika nätverk och samarbetspartners. För mer information se Centrum för hållbar utveckling och Mångfaldscentrum.

NYHETSBREVET innehåller aktuell information och inbjudningar till föreläsningar, seminarier och andra arrangemang som rör de båda områdena. 

 

SAVE THE DATE! 

Workshop om forskning inom hållbar utveckling 

4 oktober 9:30-13:00 

Hur kan vi som forskar inom olika områden med bäring på hållbar utveckling/Agenda 2030 stärka HV:s profil inom dessa frågor, både inom forskning och inom utbildning? Syftet med denna workshop är att hitta gemensamma intressen med kollegor, som kanske kan leda till nya forskarkonstellationer, forskningsansökningar, vidgade nätverk osv. Det finns också möjlighet att inspirera varandra undervisningsmässigt.

 

INKL. LUNCH OCH KAFFE

MER DETALJERAD INFORMATION KOMMER!

 

 

AGENDA 2030

Seminarieserie 2019

2015 antog FNs generalförsamling resolutionen Agenda 2030, som syftar till att världen skall bli en mer hållbar plats under det kommande decenniet. För att uppmärksamma detta anordnas en seminarieserie i fyra delar på Högskolan Väst. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen här

De två första seminarierna i serien ägde rum under vårterminen 2019. I höst fortsätter vi med två till: 

Cirkulär ekonomi

Torsdagen den 31/10 kl.12-14 föreläser Mathias Zannakis, fil. dr. i statsvetenskap, om cirkulär ekonomi: Användandet av materiella resurser innebär ofta en ekologisk påfrestning. En nyckel för att vända utvecklingen att människan använder mer resurser än vad jorden kan erbjuda är att återanvända resurser i mycket högre utsträckning. Under det här seminariet lyfts och problematiseras resursanvändande genom begreppet cirkulär ekonomi och det presenteras pågående forskning inom området på Högskolan Väst. 

Hållbar stadsutveckling 

Torsdagen den 7/11 kl. 12-14 föreläser Joakim Forsemalm, docent i etnologi, om hållbar stadsutveckling: Vilken kunskap behöver vi för att arbeta mot de globala miljömålen? Hur kan vi sortera i den "nya komplexiteten" som inte bara har med målen och dess bakomliggande problem att göra, utan också ställer ökade krav på förmågan att lyssna och bjuda in i processen i allt tidigare skeden? Lyssna på ett förslag om en modell som sorterar kunskap på ett sätt som gör det möjligt att stå lite stadigare på den jord som vi inte behandlar särskilt väl. Joakim är medförfattare till den nyligen utkomna boken Evidensbaserad stadsutveckling - bortom urbana anekdoter (2019)

 

VARMT VÄLKOMNA! 

MER DETALJERAD INFORMATION OM SEMINARIERNA OCH ANMÄLAN KOMMER!

 

ALMEDALEN 2019

Högskolan Väst deltar på Västsvenska Arenan under politikerveckan i Almedalen 30 juni-7 juli 2019. Varje seminarium sänds live på Arenans Facebooksida. 

Nytt för i år: "Rauka vägen till Gotland" - vi tar Almedalen till Trollhättan!

I samarbete med Trollhättans Stadsbibliotek erbjuder Högskolan alla som vill följa våra seminarier i Almedalen möjlighet till detta. Besök oss på Stadsbiblioteket och följ de spännande diskussionerna via livesändning. Du hittar tider för seminarierna här nedan.

Läs mer på Högskolan Västs hemsida 

Här är våra egna seminarier:

2 juli: Den svenska bostadsbubblan – tomt hot eller annalkande katastrof?
Priserna på bostäder i Sverige har ökat kraftigt de senaste 20 åren. En del menar att vi befinner oss mitt i en bostadsbubbla som riskerar att spricka i princip när som helst. Andra anser att faran är överdriven. Tid: 11.45-12:30


3 juli: Får man säga vad man vill inom akademin?

Vad betyder egentligen den akademiska friheten? Var går gränsen för forskarnas och lärarnas frihet i relation till andra aktörer? Kan man vara aktivist och forskare samtidigt? TID: 13:00-13.45


4 juli: Hur långt sträcker sig religionsfriheten?

Vilket ansvar har man som troende för den förkunnelse som sprids? Hur långt in i den politiska, civila och privata sfären bör religionen sträcka sig?  Tid: 13:00-13.45


4 juli: Massmedias frihet och ansvar i polariseringens tidsålder 
Media verkar i ett polariserat samhälle och i ett fragmentariserat medielandskap där inte minst sociala medier är en stor maktfaktor. Hur ska media hantera denna situation? Tid: 14:00-15.00

Vi ses i Almedalen eller på Trollhättans Stadsbibliotek!

DU ÄGER DITT LIV – Samverkansforskning för hållbarhet i en liten kommun

Datum: 26 augusti
Tid: 14:00 - 16:00
Plats: Livestream: Högskolan Väst/Campus Västervik i Greifswald (G426)

För att öka ungdomars motivation för skolarbete och framtidstro startades projektet Du äger ditt liv i Färgelanda kommun. Elever i årskurs 6 gavs möjlighet att i fokusgrupper uttrycka sin syn på skolan och sina drömmar om yrke och framtid. Resultaten följdes upp genom forskningscirklar där skolans personal diskuterade. Seminariet kommer behandla frågor som: Hur lärare och annan personal kan arbeta för att stödja elever att nå sina mål. Hur ser ungdomar i årskurs 6 och 7 på skolan som kunskapsarena och social arena? Hur kan skolan, intressen och livssammanhang kopplas till framtida drömmar om livet och yrkesval?

Seminariet ingår i en seminarieserie som anordnas av BUV, Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst. Seminariumet leds av Lena Nilsson, docent, Högskolan Väst.

För mer information, klicka här

Välkommen!

Under våren har Centrum för hållbarhet och Mångfaldscentrum arbetat med att nominera kandidater till LÄNSFÖRSÄKRINGAR ÄLVSBORGS stipender för examensarbete inom demokrati-, mångfalds och hållbarhetsområdet. Under onsdagens examenshögtider på Högskolan Väst delades stipender ut till följande studenter/uppsatser:

Linn Svanberg och Martina Zetterström - "Integrering och koordinering av hållbarhetsfrågor vid centrumutveckling – ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv" (på bilden)

Susanne Geissen och Viggo Wikström - "Nyttan av hälsofrämjande åtgärder inom en mindre svensk kommun - Kommunikation, medarbetarnas delaktighet och utvärdering" (på bilden)

Matilda Krantz och Sofia Andersson -"Pippi Lööf och Major Björklund. En studie av Dagens Nyheters rapportering av Annie Lööf och Jan Björklund inför valet 2018"


Louise Borg - "Ekosystemtjänster i kommunal planering"

Zine Abdullah - "Varför blir inte detaljplanelagd mark för bostadsändamål bebyggd?"

Foto: Andreas Borg, Högskolan Väst

Stort grattis till stipendiaterna!

Läs mer om stipendiet här

INCLUSIVE INTERNATIONALIZATION - en väg in i den svenska universitetsvärlden

INKLUSIVE INTERNATIONALIZATION är ett pilotprojekt som startade hösten 2018 och som är ett specialformat utbildningsprogram på halvfart för nyanlända. Syftet med projektet är att underlätta för nyanlända med forskarutbildning att ta sig vidare in i den svenska universitetsvärlden.

Här kan du läsa om Helwah Hussain Jansson, en av de 8 personer som medverkat i projektet sedan början av 2018. Efter ett snabbspår in i den svenska forskarvärlden via projektet och via praktik på Högskolan Väst, siktar hon nu på att forska vidare inom specialundervisning och inlärningssvårigheter.

Projektet har drivits i samverkan mellan Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Chalmers, Göteborgs universitet och Arbetsförmedlingen.

 

GÅ MED!

PRIDEFESTIVAL

i Trollhättan, lördagen den 29/6

 

Läs mer här

 
 
LÄNKAR

Läs mer om Högskolan Väst
Läs mer om Centrum för hållbar utveckling
Läs mer om Mångfaldscentrum

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Anita Beckman
anita.beckman@hv.se
0520-22 38 68

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram