Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från Centrum för hållbar utveckling

CENTRUM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING och MÅNGFALDSCENTRUM fungerar som pådrivande kraft för att Högskolan Väst ska kunna utgöra en viktig aktör i omställningsarbetet till ett hållbart samhälle, såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt. Centrumbildningarna arbetar för att hållbarhetstanken ska genomsyra högskolans utbildningar och forskning samt högskolan som arbetsplats. Centrumbildningarna arbetar med forskning, deltar i utvecklingsprojekt och utbildning inom mångfaldsområdet, såväl internt som externt. Centrumbildningarna ingår i, och samarbetar med, en mängd olika nätverk och samarbetspartners. För mer information se Centrum för hållbar utveckling och Mångfaldscentrum.

NYHETSBREVET innehåller aktuell information och inbjudningar till föreläsningar, seminarier och andra arrangemang. 

 

AGENDA 2030

SEMINARIESERIEN FORTSÄTTER!

2015 antog FNs generalförsamling resolutionen Agenda 2030, som syftar till att världen skall bli en mer hållbar plats under det kommande decenniet. För att uppmärksamma detta anordnas en seminarieserie i fyra delar på Högskolan Väst.

Läs mer om de globala målen här

Cirkulär ekonomi

Torsdagen den 31/10 föreläser Mathias Zannakis, fil. dr. i statsvetenskap, om cirkulär ekonomi: Användandet av materiella resurser innebär ofta en ekologisk påfrestning. En nyckel för att vända utvecklingen att människan använder mer resurser än vad jorden kan erbjuda är att återanvända resurser i mycket högre utsträckning. Under det här seminariet lyfts och problematiseras resursanvändande genom begreppet cirkulär ekonomi och det presenteras pågående forskning inom området på Högskolan Väst.

 • Datum: 31 okt
 • Tid:12:00 - 14:00
 • Plats: Trollhättan
 • Lokal: C118, Högskolan Väst

 Vi bjuder på sallad. Anmälan görs här senast den 28 oktober. 

 Denna händelse är öppen för studenter och medarbetare

 

Hållbar stadsutveckling

Torsdagen den 7/11 föreläser Joakim Forsemalm, docent i etnologi, om hållbar stadsutveckling: Vilken kunskap behöver vi för att arbeta mot de globala miljömålen? Hur kan vi sortera i den "nya komplexiteten" som inte bara har med målen och dess bakomliggande problem att göra, utan också ställer ökade krav på förmågan att lyssna och bjuda in i processen i allt tidigare skeden? Lyssna på ett förslag om en modell som sorterar kunskap på ett sätt som gör det möjligt att stå lite stadigare på den jord som vi inte behandlar särskilt väl. Joakim är medförfattare till den nyligen utkomna boken Evidensbaserad stadsutveckling - bortom urbana anekdoter (2019)

 • Datum: 07 nov
 • Tid:12:00 - 14:00
 • Plats:Trollhättan
 • Lokal:F131, Högskolan Väst

Vi bjuder på sallad. Anmälan görs här senast den 4 november

Denna händelse är öppen för studenter och medarbetare

 

VARMT VÄLKOMNA!

 

Knyter dina forskningsintressen an till frågor om social, ekonomisk eller ekologisk hållbarhet?

 

VÄLKOMMEN TILL FORSKNINGSWORKSHOP!

Hur kan vi som forskar inom olika områden med bäring på hållbarutveckling/Agenda 2030 stärka högskolans profil inom dessa frågor, både inom forskning och inom utbildning?

Syftet med denna workshop är att hitta gemensamma intressen med kollegor och spåna på idéer som kanske kan leda till nya forskarkonstellationer, forskningsansökningar, vidgade nätverk osv. Det finns också möjlighet att inspirera varandra undervisningsmässigt.

INKL. LUNCH OCH KAFFE!

Vi startar med fika och avslutar med en lättare lunch.

 • Datum 4 okt
 • Tid: 9:30 - 12:30
 • Plats: HV, Trollhättan
 • Lokal: F413

Denna händelse är öppen för medarbetare på HV. Sista anmälningsdag är 1 oktober och du anmäler dig här

 

SAVE THE DATE! 

Öppen föreläsning om sexuella trakasserier och övergrepp inom akademin. Berättelser från Linnéuniversitetet.

Erfarenheter av sexuella trakasserier hos medarbetare och studenter på Linnéuniversitetet samlades in 2018. Materialet illustrerar en rad allvarliga omständigheter: den som trakasserar är i en maktposition i förhållande till den som blivit utsatt, händelserna är allvarliga – ibland handlar det om sexualbrott, majoriteten av de utsatta har inte berättat om händelserna och de som anmält har inte tagits på allvar.

Cecilia Kjellgren, docent i socialt arbete, har tillsammans med tre andra medarbetare haft ansvar för att analysera och bearbeta material berättelser från medarbetare/studenter på Linnéuniversitetet. Hon har också ansvar för att ta fram universitetets plan för jämställdhetsintegrering och implementering av denna. Cecilias forskning är bland annat inriktad på sexuella övergrepp: med fokus på den som utsatts såväl som på sexualförövare.

Datum och tid: 8/11, kl. 12:15. Lokal: F127

Håll utkik efter mer information på hv.se (kalendern). Vid frågor kontakta Beatrice Löfström, HR-avdelningen

MÅNGFALDSDAGARNA

23-24 oktober

STUDENTKÅREN vid Högskolan Väst arrangerar Mångafaldsdagarna som är två dagar med föreläsningar och diskussion om mångfald och inkludering. Tidigare föreläsare har varit Susanne Hägglund och Mark Levengood. I år gästas vi av Marika Carlsson och Aleksa Lundberg som kommer leverera spännande och tankeväckande föreläsningar på temat.

Vi arrangerar dagarna för att upplysa om och diskutera samhällsrelevanta frågor som rör mångfald, inkludering och lika villkor. I år äger dagarna rum den 23-24 oktober, med en föreläsning 14:00 varje dag. Studentkåren och andra utställare kommer finnas på plats i stråket och kunna svara på frågor.

Varmt välkomna, hälsar Studentkåren

HÖGSKOLAN VÄST PÅ PLATS I ALMEDALEN

Under Almedalsveckan deltog Högskolan Väst med seminarier inom hållbarhets- och mångfaldsområdet, dels med ett seminarium kring den svenska bostadsmarknadens ekonomiska hållbarhet och risken för en bostadsbubbla, dels med en serie om tre seminarier kring konflikten mellan frihet och ansvar (inom religion, media samt akademin). De tre senare arrangerade Centrum för hållbar utveckling och Mångfaldscentrum och alla seminarierna drog en stor publik, inte minst på nätet där tex seminariet om frihet och ansvar i relation till religion som hade 4100 visningar.

Se seminarierna här

NYANLÄNDA UNGDOMAR I DEN SVENSKA GYMNASIESKOLANS INTRODUKTIONSUTBILDNING

Hassan Sharifs forskning handlar om nyanlända ungdomars möte med gymnasieskolans språkintroduktionsutbildning och hur faktorer som klass, kön och etnicitet samt kulturella tillhörighet inverkar på ungdomarnas praktiker i och utanför utbildningen, liksom utbildningens socialiserande verkningar. Syftet med seminariet är att, med utgångspunkt i Pierre Bourdieus begrepp kapital, habitus och strategier samt Abdelmalek Sayads perspektiv på relationen mellan migration och nation, synliggöra ungdomarnas erfarenheter och upplevelser i ljuset av historiska, sociala och ekonomiska villkor och de dominansförhållanden som präglar deras tillvaro som nyanlända elever i den svenska skolan.

Seminariet ingår i en seminarieserie som anordnas av BUV, Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst.

 • Datum: 25 sep
 • Tid:10:00 - 12:00
 • Plats: Högskolan Väst
 • Lokal: J111

Denna händelse är öppen för allmänheten

Forskare:
Hassan Sharif, Lektor i Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot nyanländas lärande, Uppsala Universitet

ALLA ÄR VÄLKOMNA!  

 

 

Projektet Inclusive Internationalization fortsätter!

Projektet Inclusive Internationalization, som syftar till att hjälpa nyanlända akademiker med forskarutbildning att återknyta band med sin akademiska identitet, närma sig arbetsmarknaden inom eller utanför lärosätena och att lära känna det svenska akademiska systemet, fortsätter hösten 2019 i en något annan form. Den inkluderar fyra workshops, med mellanliggande individuellt arbete där deltagarna skall stödjas att formulera vilka akademiska kompetenser de har utöver de rena fackkunskaperna och reflektera hur dessa kan vara relevanta på arbetsmarknaden. Programmet är finansierat av STINT och samarrangeras med Göteborgs Universitet, Chalmers och Högskolan i Borås.

 

TIPS om spännande stipendium!

Tänk:Om är stipendiet för idéer och projekt som bidrar till en mer hållbar vardag. Projektet är ett led i Göteborg Energis omfattande arbete med hållbarhet och miljöfrågor. I år består stipendiet av totalt 800 000 kronor som kommer fördelas mellan de olika stipendiaterna.

 

LÄS MER OM STIPENDIET HÄR

SUPPORT GROUP NETWORK

En av våra viktiga samarbetspartners, Restad Gård, Vänersborg.

Följd dem här: SUPPORT GROUP

 
 
LÄNKAR

Läs mer om Högskolan Väst
Läs mer om Centrum för hållbar utveckling
Läs mer om Mångfaldscentrum

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Anita Beckman
anita.beckman@hv.se
0520-22 38 68

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram