Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från LINA

SEPTEMBER 2019

Här kommer nyhetsbrevet från forskningsmiljön Lärande i och för det nya arbetslivet, LINA. Denna gång presenterar vi några av våra nya doktorander (fler kommer i nästa nyhetsbrev) och deras forskningsinriktning samt berättar om våra öppna arrangemang under hösten.

Varmt välkommen att delta och trevlig läsning!

VI VÄLKOMNAR VÅRA NYA DOKTORANDER....
.....I INFORMATIK MED INRIKTNING MOT AIL

Linnéa Carlsson

Framtidens organisering och ledning av digital innovation inom produktionsindustrin

Linnéas doktorandarbete handlar främst om att ta tillvara kunskap och ta fram metoder, modeller och stödtekniker för ledning och styrning i en alltmer digitaliserad produktionsindustri, där komplex information, samarbete och lärande mellan operativa medarbetare och deras ledning står i fokus. Nya mått och verksamhetsmodeller blir nödvändiga för att kontinuerligt kunna ”mäta och lära”. Linnéa ska framförallt studera människans roll och verksamhetsutveckling i och för framtidens produktionsindustri. Linnéas forskning har fokus Industriellt arbetsintegerat lärande, I-AIL.

Kontaktuppgifter

Ulf Andersson

Virtual och Augmented Reality för kompetensutveckling

Den snabba utvecklingen av ny teknologi skapar nya möjligheter och utmaningar. Yrkesverksamma behöver både lära sig nya teknologier och hur man använder dessa på bästa och mest nyttiga sättet. Idag används teknik såsom Virtual Reality och Augmented reality för att kombinera olika ”verkligheter” såsom att exempelvis skapa verklighetstrogna miljöer för stadsplanering. Forskningen här kommer att belysa hur immersive media kan designas och användas för att stödja kunskapsutveckling och hur man utvecklar ”samarbetsplattformar” för samverkan och lärande.

Kontaktuppgifter

Sarah Samuelson

Digitalisering och lärprocesser i primärvården

Sarahs forskning handlar om lärprocesser vid utveckling av innovativa arbetssätt i primärvårdsverksamhet, där test och införande av nya digitala produkter och tjänster sker. Primärvården är ingången i vårdsystemet för befolkningen och det kommer att ställas stora krav på tillgänglighet och nya arbetssätt framöver, bland annat beroende på demografiska förändringar där färre i arbetsför ålder måste ta hand om en ökande åldrande befolkning.
Sarahs doktorandtjänst sker i samverkan med Fyrbodals Hälsoakademi.

Ana Fuentes Martinez

Skolans digitalisering

Ana Fuentes är knuten till forskarskolan GRADE (nationell forskaskola om digitala teknologier i utbildning). Hennes forskningsprojekt fokuserar på området IT och lärande, mer specifikt hur digitalisering och tillgång till information påverkar och förändrar utbildning och andra pedagogiska sammanhang. Hon forskar om lärarens villkor när nya riktlinjer kommer uppifrån, just nu specifik programmering i matematik då en stor del av lärarkåren förväntas parallellt lära sig och undervisa i programmering.

Kontaktuppgifter

Anders Sandblad

Maskiner och människor

Forskningsprojektet ”Maskiner och människor” är en explorativ studie av yrkeskunnande och digitalisering. Det handlar om hur teknologin påverkar praktisk kunskap, arbete och lärande i arbetslivet. Syftet är att djupare förstå den praktiska kunskapens tysta aspekter i relation till nutidens digitala era.

Projektets huvudfråga är: Vad är möjligt, rimligt och lämpligt att digitalisera ur ett yrkeskunnandeperspektiv? Intresset riktas i synnerhet mot människors omdöme och säkerhet i handling. Hur utvecklas omdömet och säkerheten, och hur går det förlorat?

Anders är industridoktorand från Combitech med fokus på Industriellt arbetsintegrerat lärande, I-AIL.

ÖPPNA ARRANGEMANG

8 okt: Lärande med stöd av simulatorer

LINA bjuder in till en föreläsning med Sofia Nyström och Song-ee Ahn från Linköpings universitet med titeln "Att organisera för professionellt och yrkeslärande med stöd av simulatorer" med exempel från hälso- och sjukvården samt gymnasial yrkesutbildning.

Dagen är uppdelad dels i en föreläsning och sedan en efterföljande workshop.

Mer information och anmälan - föreläsning

Mer information och anmälan - work-shop 

10 okt: Lunchföreläsning - Genres of Design Principles for Emergent Technologies

LINA bjuder in till lunchseminarium med titeln "Genres of Design Principles for Emergent Technologies" med Magnus Rotvit Perlt Hansen, Associate Professor, Department of People and Technology, Roskilde University.

Det bjuds på lunchmacka!

Mer information och anmälan

14 nov: Lunchföreläsning - lärandesamtal i förskolan

Forskningsmiljön LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet, bjuder in till lunchseminarier med Dr Camilla Seitl som diskuterar lärandesamtal i förskolan - ett perspektiv på lärande i arbete.

Lärandesamtal är en arbetsmetod som används i samtal kring barns utveckling. I samtalen fokuseras interaktion och kollektiv lärande hos barn i förskola, men ställer samtidigt nya krav på pedagogerna. Den nya arbetsformen avviker från det sätt som pedagogerna tidigare varit vana att arbeta och det finns flera utmaningar.

Information och anmälan

3 dec: Lunchföreläsning - Conceptualising, developing and evaluating graduate employability and the role of work integrated learning (WIL)

 

Forskningsmiljön LINA bjuder in till lunchföreläsning med Docent Denise Jackson, Australien. 

 

Student success is often measured by job attainment soon after graduation, a narrow indicator that does not reflect contemporary working and broader notions of career success. This seminar will draw on Denise’s recent research and explore the evolving concept of graduate employability, discussing pathways for development with a particular focus on the relative value of different forms of work-integrated learning (WIL) and co-curricular learning experiences.

 

Information och anmälan

5-6 dec: VILÄR-konferens

Syftet med VILÄR-konferensen är att stimulera gränsöverskridande samverkan och erfarenhetsutbyte av forskning och utveckling inom verksamhetsintegrerat lärande och att skapa en plattform för spridande av goda idéer inom området. Konferensen fokuserar på arbetsintegrerat lärande och högskolepedagogiska utmaningar, samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring simuleringar, Virtuell Reality, Agumented Reality.

Årets keynotes är docent Denise Jackson, professor Lorna Unwin och docent Mario Romero.

Mer information på VILÄR 2019

LÄNKAR

Läs mer om forskningsmiljön LINA

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Eddy Nehls
eddy.nehls@hv.se
070-6022527

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram