Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från LINA

DECEMBER 2019

Inte bara ett år går mot sitt slut, utan även 2010-talet. Tiden går inte fortare, men det känns så när den fylls med innehåll. Och under detta decennium och särskilt under innevarande år har det verkligen hänt massor på AIL-området. Det som såddes under 2000-talets första decennier skördas nu, samtidigt som Högskolan Väst både antar och examinerar allt fler doktorander.

Forskargruppen LINA önskar alla en riktigt God Jul och ett verkligt Gott Nytt År samt ett nytt och spännande AIL-decennium!

VI VÄLKOMNAR TVÅ NYA DOKTORANDER

Anna Andersson

Doktorand i pedagogik med inriktning AIL
Forskningsområde: Arbetsintegrerat lärande hos nyutbildade sjuksköterskor

Syfte: Att skapa kunskap om nyutbildade sjuksköterskors arbetsintegrerat lärande i övergång mellan utbildning och yrkesliv
För en uppnå målet god och säker vård ska nyutbildad hälso- och sjukvårdpersonal på effektivt, kvalitativt och hållbart sätt, utveckla förmåga att hantera rutinmässiga såväl som komplexa och riskfyllda vårdsituationer. I detta doktorandprojekt studeras arbetsintegrerat lärande (AIL) i övergång mellan utbildning och yrkesliv med fokus på utveckling av kompetens och förmåga, arbetstillfredsställe och arbetsförmåga. Projektet syftar till att skapa en fördjupad kunskap om innehåll och kvalitet i AIL och bidra med kunskap om hur professionell utveckling kan främjas och stödjas såväl i utbildning som i arbetsliv.

Kontaktuppgifter

Anh Truong

Doktorand i pedagogik med inriktning AIL
Forskningsområde: Intellektuell funktionsnedsättning – webbutbildning om kommunikation och interaktion

Syfte: Att genom arbetsintegrerat lärande studera effekter av webbaserad utbildning om kommunikation och interaktion för att förebygga utmanande beteende i särskilda boenden.
Personer med intellektuell funktionsnedsättning i särskilda boenden har ofta svårigheter att kommunicera och interagera med andra, vilket ställer stora krav på personalens kompetens och riktade utbildningsinsatser är ofta nödvändiga. Försök att kommunicera leder ibland till missförstånd från båda parterna, och i vissa fall till utmanande beteenden, såsom aggression och våld, vilket kan försätta de berörda i obehagliga och riskfyllda situationer. Anh Truong studerar inställning till samt erfarenheter och effekter av en webbutbildning för vårdpersonal i särskilda boenden.

Kontaktuppgifter

EN NY POST DOC

Sara Willermark


KK-stiftelsen beviljar 10 miljoner kronor till en ny generation forskare vid Örebro universitet, Malmö universitet och Högskolan Väst. Det ger möjlighet för forsknings- och utbildningsmiljöer att låta nydisputerade forskare leda och genomföra ett eget forskningsprojekt i samverkan med näringslivspartners. Detta stärker den nydisputerade i utvecklingen mot att bli en självständig forskare och forskningsledare, samt bidrar till utveckling och förnyelse hos deltagande företag.

 

På Högskolan Väst går pengarna till Sara Willermark och hennes projekt LEADS – Leda digitalisering i skolan som har fokus på att utveckla det digitala ledarskapet i grundskolan. Det är ett samarbete mellan Högskolan Väst, Högskolan i Halmstad, näringsliv och SKL.

 

Kontaktuppgifter

NY FORSKNING

Gullmarsstrand Hotell och Konferens är ett av de tre hotell som finns med i projektet. De andra är Nordic Choice Hotels och Hotell Tylösand. Foto: Gullmarsstrand

Hotellbranschens digitalisering

Många använder sig idag av digitala tjänster som AirBnB, TripAdvisor och Booking.com för att boka boende och hotell. Detta har förändrat hotellbranschen radikalt de senaste åren. Det finns därför ett stort behov hos hotellen att kunna bemöta förändring kopplat till digitaliseringen. Forskare på Högskolan Väst vill med ett nytt projekt stärka branschens konkurrenskraft och innovationsförmåga. Läs hela nyheten

Ny forskarskola om skolans digitalisering

Högskolan Väst har tillsammans med åtta andra svenska lärosäten tilldelats 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Pengarna ska gå till att utveckla en ny forskarskola för att stärka lärares förmåga att digitalisera undervisningen. Läs hela nyheten

Lärandesamtal i förskolan - vad är det?

Vanligtvis är utvecklingssamtal individuella. I Västervik ville man prova något nytt – gruppsamtal med föräldrar. Forskaren Camilla Seitl vid Högskolan Väst har studerat lärprocessen för pedagogerna när man införde gruppsamtal med föräldrar i förskolan. Vad innebär det för pedagogerna och verksamheten? Läs hela nyheten

VILÄR 2019

Den internationella konferensen VILÄR hålls årligen och fokuserar på arbetsintegrerat lärande och högskolepedagogiska utmaningar, samt i år särskilt på kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring simuleringar, Virtuell Reality och Augumented Reality.

 

Den 5-6 december samlades forskare inom området på Högskolan Väst för att bland annat lyssna på tre keynotes. Här kan du ta del av intervjuer med dessa:

  • Denise Jackson, Edith Cowan University, Australia
    - about professional identity,workplace learning and employability
  • Mario Romero, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
    - about expo-based learning, a ay of widespread adoption 
  • Lorna Unwin, UCL Institute of Education, London
    - about co-constructing of workrelated programmes and mutual understanding
LÄNKAR

Läs mer om forskningsmiljön LINA

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Eddy Nehls
eddy.nehls@hv.se
070-6022527

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram