Webbversion

Vattenstämman
NYHETSBREV DECEMBER 2017 
Till Svenskt Vatten   Skicka vidare   Prenumerera
Inbjudan

Välkommen till Vattenstämman 2018, Helsingborg 22-23 maj

Vattenstämman 2017 - boka in datum och skicka intresseanmälan!

Anmäl dig här!

VAtten - en VAlfråga 2018

Översvämningar, vattenbrist, höjda taxor och gigantiska investeringsbehov. Vatten är inte längre en självklarhet, utan en kritisk samhällsbyggnadsfaktor. Utan fungerande VA-system – ingen attraktiv kommun för vare sig inflyttare, besökare eller företagare.

Programmet, 22-23 maj, har fyra seminariespår med olika inriktningar, som är öppna för alla:
1. Politisk - för förtroendevalda beslutsfattare
2. Tjänsteman - för vattenexperter i VA-organisationer, handläggare på myndigheter, konsulter, forskare med flera.
3. Kommunikation - för dig som är intresserad av kommunikationsfrågor inom VA
4. Branschföretag - seminarier arrangerade av Svenskt Vattens företagsabonnenter

Svenskt Vattens medlemmar är välkomna att skicka förslag på innehåll och Svenskt Vattens företagsabonnenter erbjuds möjligheten att arrangera egna seminarier. Skicka förslagen senast den 11 december 2017 till kommunikation@svensktvatten.se

Videohälsning från Anna Linusson, vd Svenskt Vatten

Deltagarinformation

Inför anmälan >>

Utställare

Utställarinformation >>

Välkomstmingel & studiebesök 21 maj

Arrangeras av Helsingborgs stad och NSVA >>

Vattenstämman serverar lokalproducerat kranvatten >>


Helsingborg Arena – här är Vattenstämman 2018 >>

 

Om Svenskt Vatten

Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten
Adress: Box 14057, 167 14 BROMMA
E-mail: svensktvatten@svensktvatten.se
Webbplats: svensktvatten.se 

Dela gärna detta utskick!

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn

Avsluta prenumeration.