Nyhetsbrev från FOU nu #24, december 2017
www.founu.se

Bock

Sammanhållen vård och omsorg

Under 2018 förväntas rutiner och checklistor bidra till en mer sammanhållen vård och omsorg vid utskrivning från slutenvården. Tillsammans med berörda parter ser vi fram emot att möjliggöra stöd för samverkan, implementering och fortsatt utveckling utifrån den regionala överenskommelsen.

Vi önskar er alla en God jul och ett Gott nytt år!
/Håkan med medarbetare på FOU nu

Gammal man och personal

Fortsatt utveckling av AKA-plattformen

Utbildningsåtagandet inom geriatrisk hälso- och sjukvård är ett prioriterat och bety- delsefullt område. I vårdens föränderliga vardag är AKA-plattformen ett stöd för VIL och VFU. Plattformens arbete och värde för verksamhet, lärosäte och AKA presen- terades på SSF:s och KI:s VFU-konferens under hösten.
Läs mer

Dialog, inspiration och lärande om självständighet

Den 30 november arrangerade FOU nu dialogkonferensen "Att hitta rätt i självständighetens labyrint", där också Myndigheten för delaktighet närvarade.
Läs mer

Elisabeth Lauritzen framför publik

Socialstyrelsen intresserad av FOU nu:s arbete med ÖJ

Socialstyrelsen har visat intresse för hur FOU nu tillsammans med kommunerna jobbar med Öppna jämförelser, dels diskussionerna innan enkäten besvaras, dels processen efter att resultaten presenterats.
Läs mer

Kvinna och vårdare
 

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom ute nu!

Socialstyrelsens nya uppdaterade nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom finns nu tillgängliga för nedladdning. En viktig utgångspunkt i de nya riktlinjerna är att alla insatser ska göras utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.

Läs mer
 

 
Susanna Hilton Sand

Vi har intervjuat Susanna Hilton Sand om hennes nya roll i AKA-plattformen.
Läs intervjun här

FOU nu, Jakobsbergs sjukhus, plan 3, Birgittavägen 2A, 177 31 Järfälla • Pendeltåg: Jakobsberg

FOU nu arbetar utifrån en helhetssyn på vård och omsorg om individen. FOU nu är ett nav för möten, kunskap och nytänkande, för inspiration och arbetsglädje i vård och omsorg samt för forskning, utvecklingsarbete och lärande i arbetslivet. Forskning och utveckling är endast intressant och till nytta när det används i praktiken.