Webbversion | Skicka vidare | Webbplats
FoUändring pågår

Nyhetsbrev för FOU nu, juni 2018 | www.founu.se

Blommande fält

Införande av LUSen

Tillsammans med berörda parter och FoU-kollegor i regionen stödjer vi införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS). Det möjliggör förbättrade kontaktytor mellan parterna, en gemensam förståelse och kunskap om samverkan, organisationsutveckling och implementering. Att vi samägs av landsting och kommun ger ett bra utgångsläge i en process som bygger på samarbete mellan just dessa parter.

Med önskan om en fin och avkopplande sommar,
Håkan med medarbetare på FOU nu

Stöd till införande av LUSen pågår

Stöd till införande av LUSen pågår

I nordvästra länet har två workshops genomförts i tre geografiska områden: Järfälla, Solna, Upplands-Bro och Sundbyberg; Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby; och Ekerö.

Läs mer...

Uppstart för utveckling av dagverksamhetsamarbete

Uppstart för utveckling av dagverksamhetsamarbete

Hur skall dagverksamheten utformas på bästa sätt för att leva upp till de nya nationella riktlinjerna? FOU nu höll en uppstartsworkshop den 14 maj.

Läs mer...

AKA-plattformen växer

AKA-plattformen växer

Utöver adjungerade kliniska adjunkter (AKor) från hela regionens geriatriska verksamheter inkluderas nu även AKor från ASIH och SPSV i nätverket.

Läs mer...

*|data:head|*

Personuppgiftshantering

På grund av GDPR har vi precis som många andra företag och organisationer uppdaterat och klargjort hur vi hanterar personuppgifter.

Läs mer...

*|data:head|*

LUSen-teamet

Möt Azita, Emma och Henrik – teamet som ger hjälp och stöd vid införandet av LUSen i nordvästra Stockholm.

Läs mer...

FOU nu, Jakobsbergs sjukhus, plan 3, Birgittavägen 2A, 177 31 Järfälla • Pendeltåg: Jakobsberg

FOU nu är en forsknings- och utvecklingsenhet som samägs av Stockholms läns landsting och de sju kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna stad, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Utifrån vårt uppdrag och roll som upplåten universitetssjukvårdsenhet jobbar vi nära och med praktiken. Vi stödjer systematisk kvalitetsutveckling, stärker kontaktytor och lärande mellan verksamheter, bedriver praktikrelevant forskning, följer den internationella utvecklingen inom området och bidrar till evidensbaserad vård och omsorg genom stöd till implementering och samverkan med näringsliv och patientorganisationer.

FOU nu

Läs mer om vårt arbete på
www.founu.se

Samtliga foton är copyright ©Yanan Li, om ej annat anges.