Webbversion
För att vara säker på att du får detta mail, lägg till polar@info.polar.se i din adressbok.

Publiceras av Polarforskningssekretariatet - nr 2 / maj 2018

Katarina Gårdfeldt

Katarina Gårdfeldt, direktör för Polarforskningssekretriatet. Foto: C. Edström

Utökad samverkan skapar möjligheter

Hej polarvänner! Det har redan gått fyra månader sedan jag tillträdde tjänsten som direktör för Polarforskningssekretariatet och jag kan konstatera att tiden går fort när man har roligt!

När jag började i januari pågick Antarktisexpeditionen MAGIC-DML och planeringen för sommarens expedition Arctic Ocean 2018 med isbrytaren Oden var i full gång. Tack vare engagerade forskare, god planering och erfarna medarbetare, har arbetet med båda dessa viktiga expeditioner fortlöpt mycket bra.

Ambitionen är nu att verksamheten ska fungera med bibehållen kvalitet i det infrastrukturstöd som vi ger vetenskapssamhället, dels genom Abisko naturvetenskapliga station och dels genom expeditioner till Arktis och Antarktis. Detta trots några rejäla utmaningar. I augusti förra året meddelade regeringen att myndigheten ska omlokaliseras till Luleå. Jag har valt att se regeringens beslut som en satsning på vår verksamhet. Vi kommer att använda omlokaliseringsprocessen som ett tillfälle att ytterligare stärka vår organisation med fokus på att ge ett säkert och innovativt stöd till polarforskningen som ger så lite avtryck i naturmiljön som möjligt.

Tillsammans kan vi stärka svensk polarforskning

I januari besökte jag både medarbetarna på Abisko naturvetenskapliga station och våra blivande grannar vid Luleå tekniska universitet. Vid båda besöken blev jag stärkt i min uppfattning att omlokaliseringen är en möjlighet att vidareutveckla vår verksamhet och även kan fungera som en katalysator för ett förnyat arbetssätt och initiera nya forskningsområden. Ett exempel på detta är att vi kommer att satsa på ökad samverkan kring expeditionsplanering, framförallt med forskarsamhället, men också inom myndigheten och med andra myndigheter och samhällsaktörer.

Med en utökad samverkan kan vi skapa en långsiktig planering för expeditioner och ett större genomslag för forskningsresultat som kan bidra till lösningar på globala samhällsutmaningar. Genom att ta till vara det kollegiala engagemanget hos forskare i en transparent bottom-up-process, kan vi skapa idéer till teman för expeditioner. Det tror jag kan bidra till att stärka svensk polarforskning och dess betydelse för hållbar utveckling både nationellt och internationellt. För att nå dit krävs god kontakt med forskarsamhället och även dialog med andra myndigheter för finansiering av polarforskning.

Årets Polarforum kommer att hållas den 8 november på Chalmers i Göteborg och då får vi tillfälle att utveckla dessa tankar tillsammans. Jag hoppas på ditt engagemang!


Katarina Gårdfeldt

EXPEDITIONER

Isbrytaren Oden

Isbrytaren Oden i Helsingborg. Foto: Per Salo

Förberedelser inför sommarens expedition

I Helsingborg pågår förberedelserna som bäst inför sommarens forskningsexpedition i Arktis med isbrytaren Oden.

Expeditionen heter Arctic Ocean 2018 och genomförs i samarbete med USA:s National Science Foundation. Det övergripande temat för forskningen ombord på Oden handlar om det mikrobiologiska livet i havet och isen och hur det är kopplat till hur moln bildas i Arktis.

Expeditionen startar 31 juli i Longyearbyen på Svalbard. Under ungefär en månad kommer isbrytaren Oden att ligga förtöjd vid ett stort isflak i Arktiska oceanen. Forskarna ombord kommer att göra mätningar och samla in prover och data från såväl hav och is som luft. Proverna kommer bland annat att hjälpa oss att bättre förstå molnens viktiga roll i det arktiska klimatsystemet.

Läs mer om Arctic Ocean 2018 i Polarforskningsportalen

Studie av renars påverkan på tundrans vegetation

I sommar kommer forskare från Umeå universitet att inventera renhägn på Grönland, Svalbard och i Alaska för att undersöka de långsiktiga effekterna av renbete på tundrans vegetation och näringscykeln i Arktis. Sommarens fältarbete är en fortsättning på förra årets inventering av hägn i Semmeldalen på Svalbard.

Läs mer om expeditionen i Polarforskningsportalen

NYTT I POLARFORSKNINGSPORTALEN

Arktiska öar

Foto: Anders Angerbjörn

Vad händer med djur och växter i Arktis när klimatet förändras?

Under expeditionen Arktiska öar samlade forskarna flera hundra olika prover av bland annat växter, insekter, vävandsprover och sediment i nordöstra Sibirien. På Wrangels ö samlades även 147 prover av förhistoriskt material in och stora delar av de insamlade proverna bestod av betar från ullhåriga mammutar.

Proverna kommer hjälpa forskarna att förutspå vilka konsekvenser de nuvarande klimatförändringarna kan få på de arktiska ekosystemen.

Läs summeringen av Arktiska öars fältarbete

Antarktis

Foto: Carl Lundberg

Modeller visar vad som händer med Antarktis inlandsis när klimatet ändras

Under årets fältsäsong samlade MAGIC-DML in 87 stenprover från 16 olika nunataker längs en 200 km lång transekt från bergskedjan Borgmassivet till Ahlmannryggen i Dronning Maud Land, Antarktis.

Proverna kommer hjälpa till att visa vad som händer med Antarktis inlandsis när klimatet ändras.

Läs summeringen av MAGIC-DML:s fältarbete

UTLYSNING

ARICE utlyser plats ombord på forskningsfartyg i Arktis

EU-projektet Arctic Research Icebreaker Consortium (ARICE) har öppnat sin första utlysning. Genom utlysningen är det möjligt att ansöka om fartygstid ombord på forskningsfartygen Polarstern, CCGS Amundsen och Sikuliaq i Arktiska oceanen. Sista ansökningsdag är 5 juli.

Polarforskningssekretariatet är en av 15 organisationer i 13 länder som ingår i ARICE. Syftet med det EU-finansierade samarbetet ska skapa bättre förutsättningar för marin forskning i Arktis.

Läs mer om utlysningen på ARICE:s webbplats

NOTISER

Utlysning av Antarktisstipendier

Tre Antarktisorganisationer utlyser stipendier för forskare tidigt i karriären. Tanken är att attrahera yngre forskare, ingenjörer och andra yrkesgrupper för att stärka det internationella forskningssamarbetet inom en rad olika områden, till exempel klimat, biologisk mångfald, humaniora och samhällsvetenskap. Stipendierna utlyses av Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), Council of Managers of National Antarctic Programs (COMNAP) och Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR).

Läs mer om stipendierna

ICOS-konferens i Prag

Integrated Carbon Observation System (ICOS) bjuder in till sin tredje vetenskapliga konferens om växthusgaser och biogeokemiska kretslopp. Konferensen hålls i Prag, Tjeckien, 11–13 september 2018. Sista anmälningsdag är 12 juli.

Läs mer och anmäl dig här

ICOS är en europeisk infrastruktur för mätning av och ökad förståelse kring växthusgasbalansen i Europa. Den består av ett samarbete mellan nationella infrastrukturer i sjutton länder, bland annat Abisko naturvetenskapliga station.

Föreståndare till Tarfala forskningsstation

Institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet söker en föreståndare till Tarfala forskningsstation. Sista ansökningsdag är 20 maj 2018.

Ny databas för forskningsinfrastruktur

European Polar Board och EU-PolarNet har lanserat European Polar Infrastructure Database. Databasen innehåller detaljerad information om europeiska forskningsstationer, fartyg och flyg som är tillgängliga för forskning i Arktis och Antarktis.

Invigning av ny utställning

Grenna Museums nya basutställning om S. A. Andrées polarexpedition och andra äventyr i Arktis och Antarktis är snart klar. Utställning invigs av Bea Uusma söndag 13 maj kl 13.50.

Vi behöver ditt samtycke!

Om du vill fortsätta få Polarnytt 6–8 gånger om året, behöver du ge ditt samtycke till att vi lagrar din e-postadress i enlighet med den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

GDPR är en ny EU-förordning för att stärka skyddet av personuppgifter för privatpersoner i hela EU och börjar gälla den 25 maj 2018.

Klicka här för att ge ditt samtycke och fortsätta prenumerera!

Om du redan gett ditt samtycke, behöver du inte göra det igen.

 

polarnytt@polar.se    polar.se