Webbversion

Nyhetsbrev februari 2022

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd | 2022-02-03

Karlstad.se - officiell webplats för Karlstads kommun

Arvode

Arbete under 2021 för delen bevaka rätt kommer från och med januari 2022 arvoderas separat. Tidigare har arvode för bevaka rätt ingått i det arvode som utbetalas för förvalta egendom och sörja för person. Förändringen innebär att delen bevaka rätt kommer arvoderas med ett schablonbelopp som motsvarar 2 % av prisbasbeloppet. Du ansöker om ditt arvode i redogörelseblanketten som bifogas års- och sluträkningen.

Årsräkning

Granskning av årsräkningar är i gång och vi vill påminna dig som inte har lämnat in din årsräkning för 2021 att tänka på:

  • Sista datum för att lämna in årsräkningen är den 28 februari
  • Skriv under årsräkning och redogörelsen
  • Är inte årsräkningen komplett hamnar den sist i kön för granskning och arvodering

Ett sista minuten tips, till dig som funderar över hur årsräkningen ska upprättas är vår instruktionsfilm som du hittar här: Instruktionsfilm årsräkning

Inlämning av handlingar

Du kan skicka in via post, lämna i insamlingslådan för årsräkningar inne på Trygghetscenter, Drottninggatan 30. Du kan också lämna handlingar direkt i överförmyndarnämndens brevinkast på Fredsgatan 8. Observera att storleken på brevinkastet är begränsat och det går inte att lämna in stora pärmar. 

Beställ årsbesked digitalt

Swedbank erbjuder årsbesked som PDF-filer direkt till din mejl. Du kan hos de flesta banker själv ladda ner kontoutdrag (inklusive saldokolumn) till din dator.