Webbversion

Nyhetsbrev mars

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd | 2022-03-22

Karlstad.se - officiell webplats för Karlstads kommun

Senaste nytt från arbetet med årsräkningarna

Hittills har vi granskat 40 % av alla inkomna årsräkningar för 2021. Vår målsättning är att samtliga årsräkningar som kommit in i tid och är kompletta ska vara granskade innan midsommarhelgen. Om du önskar arvode fattas arvodesbeslutet så snart som möjligt efter att årsräkningen granskats och skickas därefter hem till dig per post.

Milersättning

Som ställföreträdare har du rätt till ersättning för resor till och från huvudmannen. Vi följer Skatteverkets skattefria schablonregel om 18,50 kronor per mil.

Överförmyndarnämnden får enbart betala ut milersättningar avseende insatser som ingår i ett godmanskap. Att exempelvis handla åt huvudmannen, hämta ut mediciner eller följa med till läkare är inte något som ingår i ett godmanskap och därför finns det inte lagstöd att ge ersättning för detta. Var noga med att redovisa varje resa för sig och ta reda på om resan ingår i ditt uppdrag som god man om du är osäker.

Bevaka rätt i dödsbo – att tänka på som ställföreträdare

När huvudmannen eller underårig är delägare i ett dödsbo ska du bevaka hans eller hennes rätt i dödsboet. Du ska närvara vid bouppteckningsförrättningen, medverka vid boutredning, bodelning och arvskifte, eller vid ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. Du ska se till att bouppteckning och arvskifte upprättas så snart som möjligt. Om huvudmannen förstår ska huvudmannen själv skriva under aktuella handlingar såsom arvskifte. När huvudmannen inte förstår vad saken gäller eller om det gäller en underårig ska du som ställföreträdare underteckna arvskiftet för huvudmannen/den underåriges räkning. När du som ställföreträdare skrivit under arvskiftet krävs överförmyndarnämndens samtycke. Vid förvaltarskap krävs alltid överförmyndarnämndens samtycke. I dessa frågor är det mycket att tänka på som ställföreträdare så ta gärna kontakt med överförmyndarnämnden för att få mer information.

Försäkringskassans samlingssida 

Försäkringskassan har samlat information som är bra att känna till i din roll som god man eller förvaltare för någon som har ett ärende hos Försäkringskassan. Klicka här för att besöka sidan: Bra att veta för dig som är god man eller förvaltare 

Önskar din huvudman ett BankID?

BankID är personliga. Som ställföreträdare ska du kontakta banken för att få vägledning. Har din huvudman ett förvaltarskap kan hen inte skaffa ett BankID eftersom den som fått förvaltare har förlorat sin rättshandlingsförmåga.

Godmanspodden

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare har lanserat Godmanspodden. Podden är en del i projektet ”Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare”. Klicka här för att komma till första avsnittet: Godmansspodden