Webbversion

Nyhetsbrev 15 juni 2022

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd | 2022-06-15

Karlstad.se - officiell webplats för Karlstads kommun

Status på granskningen

Alla kompletta årsräkningar som inkom i tid är nu granskade. Nu återstår resterande årsräkningar, årsräkningar där kompletteringar begärts, arvodesbeslut och utskick.

Nya e-tjänster för ställföreträdare

Nu kan du begära ut ditt registerutdrag från vår nya e-tjänst ”Begäran om registerutdrag för ställföreträdare”. 

Vi har också haft en pilotgrupp som har testat några nya e-tjänster bland annat inlämning av årsräkningen. Dessa e-tjänster beräknas införas under hösten 2022.

Information inför sommaren

Snart är semestertiden här och överförmyndarenheten kommer att behöva anpassa verksamheten efter det. Handläggningstiden kan vara något längre än vanligt under veckorna 26-32.

Telefontiden under veckorna 26-32

Måndag 13.00-14.30, tisdag, torsdag och fredag 9.00-11.00. På onsdagar är telefontiden stängd.
Du kan i första hand kontakta oss via e-post, ofn@karlstad.se, eftersom den besvaras inom 48 timmar. Du kan också ringa till Kontaktcenter på 054-540 00 00, svarsgrupp 1.

Trygghetscenter har stängt
Under veckorna 29 och 30 har trygghetscenter stängt. Det innebär att det inte går att lämna handlingar i receptionen på trygghetscenter. Om du behöver lämna handlingar kan du använda det svarta brevinkastet bredvid dörren på Fredsgatan 8. Brevlådan töms dagligen.

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd

önskar dig en glad sommar!