Webbversion

Nyhetsbrev augusti 2022

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd | 2022-08-19

Karlstad.se - officiell webplats för Karlstads kommun

TELEFONTIDEN INSTÄLLD 24-26 AUGUSTI

Den 24-26 augusti är samtliga medarbetare hos överförmyndarenheten på kompetensutveckling vilket gör att telefontiden dessa dagar är inställd. Myndighetsbrevlådan ofn@karlstad.se kommer bevakas som vanligt, dock kan fullständigt svar dröja till veckan därpå.

INFÖR VALET DEN 11 SEPTEMBER 2022

Med anledning av det allmänna valet den 11 september 2022 vill vi påminna er om att gode män och förvaltare ska se till så att deras huvudmän får tillgång till sina röstkort för att ha möjlighet att rösta om det är deras vilja. Vi påminner lite extra med anledning av att vissa gode män och förvaltare kan ha fått sina huvudmäns röstkort hemskickat till sin egen adress i och med särskild postadress. Kom ihåg att personer med såväl god man som förvaltare har rösträtt.

Om huvudmannen inte kan ta sig till en röstningslokal på grund av till exempel ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom kan hen rösta med bud, både under förtidsröstning och på valdagen. Vid budröstning behövs även ett vittne (vittne får ej vara samma person som budet).

Om huvudmannen saknar tillgång till bud och vittne eller om huvudmannen behöver hjälp med att göra i ordning sin röst (rösten får inte göras i ordning av förvaltare eller god man) vänd er till respektive kommuns Kontaktcenter. Karlstad: 054-540 00 00 (knapptryck 4), karlstadskommun@karlstad.se. Hammarö: 054-51 50 00, kommun@hammaro.se.

ÄNDRADE REGLER KRING BOSTADSTILLÄGG FÖR PENSIONÄRER

Från och med augusti 2022 ändras reglerna kring bostadstillägg vilket gör att bostadstillägget höjs för de pensionärer som redan beviljats bostadstillägg. De ändrade reglerna medför även att fler pensionärer kan ha rätt till bostadstillägg och det är därför viktigt att du som ställföreträdare kontrollerar vad som gäller för just din huvudman. Mer information finns att läsa här. Kontakt kan även tas direkt med Pensionsmyndigheten via telefon 0771-776 776.