Kan du inte läsa detta html-mail, klicka här.

Funka


Uppdaterad nr 7 - 2018
 

Aktuellt från Funka
En filmkamera. Foto

Utbildningsfilm – en kursform som skapar flexibilitet

Se till att alla medarbetare får chansen till kompetensutveckling – prenumerera på våra utbildningsfilmer! Genom att ha tillgång till inspelade utbildningar kan du repetera och komplettera precis när det passar var och en. Utbildningarna är uppdelade i små aptitliga portioner! Nu lanserar vi vår populära utbildning om Tillgängliga pdf-dokument som prenumerationstjänst. Grundutbildning i tillgänglighet finns sedan länge och används av många kunder.

Riksdagshuset i Stockholm. Foto

Politiskt kaos

Inför valet har vi granskat de politiska partiernas webbplatser vad gäller tillgänglighet. Tyvärr har de inte blivit bättre sedan sedan förra valet, snarare tvärtom. Granskningen har väckt stort intresse och har även uppmärksammats i tidningen Metro.

Seminarium vid M-Enabling Forum. Foto

M-Enabling Forum äntligen i Europa

I höst kommer FN-initiativet G3ict:s stora konferens om tillgänglighet och äldre användare, M-Enabling, till Europa för första gången. M-enabling Forum Europe 2018 äger rum i Düsseldorf, Tyskland i september. Funka sitter i programkommittén och deltar som partner och föreläsare.

En person som arbetar vid en dator. Foto

Funka ger stöd till Norges tillsynsmyndighet - igen

Den norska tillsynsmyndigheten Difi har givit Funka i uppdrag att vidareutveckla de vägledningstexter och illustrationer som vi producerat i tidigare uppdrag. Dessutom ska vi ge stöd vad gäller vidareutveckling av informationsstrukturen på Difis webbplats där materialet presenteras.

Inlevelseövningar i rullstol. Foto

Win-win situation i Linköping med Funkas inlevelseövningar

Linköpings kommun har anlitat Funka för inlevelseövningar inom ramen för ett kompetensutvecklingsprogram kallat Vinna-Vinna. Deltagarna får genom prova på-övningar och simulering själva uppleva hur stadsmiljön fungerar för personer som har olika typer av funktionsnedsättningar. Att ta sig fram med rullstol eller med simulerad synnedsättning blir en tankeväckare för många.

Kvinna som använder en surfplatta. Foto

Norsk myndighet låter Funka utreda demokrativerktyg

Allt fler kommuner har börjat eller skulle vilja börja använda sig av digitala verktyg för medborgardialog, för att stärka den lokala demokratin. För att alla ska kunna delta på samma villkor måste verktygen naturligtvis vara inkluderande. Funka har fått norsk finansiering för att undersöka hur verktyg för medborgardialog fungerar för personer med funktionsnedsättning.

En person som betalar en räkning vid en dator. Foto

VD har ordet

Askøy kommune i Norge åtgärdade inte den bristande tillgängligheten på sin webbplats. Den norska tilsynsmyndigheten Difi har tilldömt dem böter tills dess att felet åtgärdats.

En person som arbetar vid en laptop. Foto

Krönika: Om jag kan certifiera mig, så kan du!

Sandra Eriksson, tillgänglighetsexpert med fokus på hjälpmedel på Funka, klarade det skriftliga testet för certifiering som branschorganisationen IAAP anordnar. Nu kan hon även titulera sig Web Accessibility Specialist. Här berättar hon om sin tentaångest.

Seminarium på Funkas Tillgänglighetsdagar. Foto

Pssst….Save the date!

9-10 april 2019 är det dags igen för Funkas Tillgänglighetsdagar, norra Europas största konferens om tillgänglig information. För elfte året i rad kan du inspireras av världens främsta experter och lära dig mer om innehåll, design, hjälpmedel, lagar, utveckling, teknik och mycket mer!

Tillgänglighetsdagarna har nu blivit så populära att vi växt ur de gamla lokalerna. 2019 kommer vi att hålla till på Quality Hotel Friends i Solna. Avsätt tid i din kalender redan nu, så syns vi 9-10 april 2019!

Tre frågor
Mia Ahlgren. Foto

Tre Frågor till Mia Ahlgren, ansvarig för standardiseringsfrågor vid Funktionsrätt Sverige, samverkansorgan för ett stort antal funktionsrättsförbund

Varför är det viktigt att arbeta med standardiseringsfrågor inom tillgänglighet?

Det behövs standarder som beskriver vilka krav man ska ställa och hur man gör för att vi ska få ett tillgängligt och jämlikt samhälle. Standarder behövs också för att olika produkter och tjänster ska fungera tillsammans. Dessutom måste alla 177 länder som antagit FN:s Funktionsrättskonvention samarbeta och ta fram tillgänglighetsstandarder.

Det måste vara självklart för alla att samhället ska utformas så att alla kan vara delaktiga. Det kräver att man tänker rätt från början. Involvera användare som upplever hinder i såväl samhällsplanering som i produktutveckling och beslut. Vi hoppas att en ny europeisk standard för att integrera tillgänglighet och universell utformning i organisationer ska godkännas i slutet 2018 och ge stöd i det arbetet.

Vad görs för standardiseringsarbete i Sverige och internationellt?

Swedish Standards Institute, SIS, har en samordningsgrupp för tillgänglighet för att skapa en överblick av vad som pågår.

Internationellt pågår det mycket arbete. Standarder som används för att ställa krav i upphandling påverkar Sverige direkt, genom koppling till EU-lagstiftning. EU har också antagit Funktionsrättskonventionen och är aktiva på standardiseringsområdet. Fler länder, till exempel Kanada, förstärker sin tillgänglighetslagstiftning och behovet av gemensamma standarder ökar.

Standardiseringsarbete kan vara kostsamt om man som brukarorganisation vill vara med och påverka. Hur finansieras detta?

I Sverige finns Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd som finansierar projektavgifter och resor för ideella organisationer, med syftet att balansera näringslivets dominerande ställning. Problemet är att pengarna som finansieras av staten redan har tagit slut för 2018. Funktionsrätt Sverige och Sveriges Konsumenter har agerat för att budgeten ska öka.

Arbetet med en europeisk standard för tillgänglighet och universell utformning av kvalitetsledningssystem

Övriga nyheter
En sporthall. Foto

Hur skulle en riktigt tillgänglig stad se ut? (engelsk text)

De flesta städer har mer eller mindre problem med tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning – men några städer genomgår positiva förändringar.

Barry Sardis interagerar med roboten ElliQ i sitt hem i Silicon Valley. Foto

Tekniker utvecklar hjälpmedel för seniorer (engelsk text)

Personlig assistent-robotar kan hjälpa seniorer att aktivera sig och undvika att bli ofrivilligt isolerade från omvärlden.

En teater. Foto

Broadway blir mer tillgängligt (engelsk text)

Ett samarbete mellan Broadway-teatrar och ett podcastföretag ska göra scenkonsten tillgänglig för fler genom inspelningar av ljudet vilket tillåter publiken - oavsett om de har funktionsnedsättning eller inte - att ta del av teaterupplevelsen.
Detta mail skickas med IdRelay