Kan du inte läsa detta html-mail, klicka här

Funka


Uppdaterad nr 9 - 2018
 

Aktuellt från Funka
EUs byggnader i Bryssel. Foto

Så uppfyller du kraven i Webbtillgänglighetsdirektivet

Det nya Webbtillgänglighetsdirektivet innebär många nya krav på digital tillgänglighet. Vi hjälper dig gärna med att uppfylla lagkraven och att få kontroll över dina interna processer, genom bland annat inventering, granskning, kravunderlag och utbildningar.

Möte under M-Enabling Forum Europe. Foto

Kompetenshöjning i fokus i Tyskland och Belgien

I månadsskiftet september-oktober delade Funkas experter med sig av vår kompetens vid konferenserna M-Enabling Forum Europe och Destinations for all World Summit, som täcker olika delar av tillgänglighetsområdet.

Personer som går på en gata. Foto

Regeringens proposition om genomförande av Webbtillgänglighetsdirektivet

I början av september publicerades regeringens proposition om hur det europeiska Webbtillgänglighetsdirektivet ska implementeras i svensk lag. Direktivet träder i kraft i alla medlemsländer 23 september men Sverige får inte en nationell lagstiftning förrän tidigast 1 januari 2019.

Karta över Europa. Foto

Funka utvecklar webbplats för innovationsnätverk inom EU

Inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet om aktivt och hälsosamt åldrande där Funka driver flera projekt finns även ett ”nätverk för referensområden”, kallat RSCN. Detta nätverk har gett Funka i uppdrag att utveckla en ny webbplats med höga krav på tillgänglighet.

Personer i utbildning vid datorer. Foto

Universitetsutbildning i webbtillgänglighet

Funka, IAAP Nordic och fyra nordiska universitet utreder hur webbtillgänglighet ska bli en del av universitetsprogrammen i de nordiska länderna.

Webbdesigners i arbete. Foto

Tillgängligare webbplatser för KPA Pension med hjälp av Funka

När KPA Pension behövde se över tillgängligheten på sina webbplatser, var Funka en naturlig samarbetspartner för expertgranskningar.

Ett hjärta ritat på en immig glasruta. Foto

Sex i rörelse

Ebba Myrsten, partneransvarig och samordnare för testpersoner hos Funka arbetar även som personlig assistent. I somras deltog hon på ett läger med tema sexualitet, funktion och normer, något som väckte många tankar.

Tre frågor
Bárbara Martín Muñoz. Foto

Tre frågor till Bárbara Martín Muñoz, andra vice ordförande för intresseorganisationen European Blind Union och kampanjledare för Marrakech-fördraget

Den 1 oktober 2018 ratificerade EU Marrakech-fördraget. Fördraget underlättar tillgången till böcker och annat tryckt material i tillgängliga format.

I korthet, vad innebär Marrakesh-fördraget?

Marrakech-fördraget kommer att bidra till att öka tillgången till böcker för personer som är blinda, synskadade eller som på annat sätt har svårigheter att ta till sig tryckt material. Dessa personer är fler än 30 miljoner i Europa och 250 miljoner över hela världen. Genom fördraget kan dessa personers rätt till information tillgodoses utan att upphovsrättslagstiftning skapar hinder. De länder som ratificerar fördraget måste se till att blinda personer och deras organisationer får producera böcker i tillgängliga format utan att behöva be om tillstånd från verkets upphovsrättsinnehavare (till exempel författare eller förläggare). Det möjliggör också att utgåvor av tryckta verk i tillgängliga format kan importeras och exporteras över gränserna. Detta gör att man kan undvika dubbelarbete av bearbetningsinsatser i olika länder.

EU:s direktiv för att implementera Marrakesh-fördraget träder i kraft inom EU den 1 januari 2019. Vad händer om någon inte ger tillgång till sitt publicerade arbete, kommer hon eller han krävas på någon form av böter?

Hittills har några EU-länder redan infört Marrakech-fördraget på nationell nivå, exempelvis Sverige, Spanien och Slovakien. Andra länder arbetar med frågan och för de som inte gör det i tid, kommer det att fungera som med de flesta andra lagstiftningar, böter bör tillämpas.

Gäller det för alla typer av organisationer och alla typer av tryckta publikationer, eller finns det några undantag?

Fördraget omfattar statliga institutioner och organisationer som erkänns av regeringen för att tillhandahålla utbildning, adaptiv läsning eller information till behövande personer på icke-vinstdrivande basis, inte kommersiella företag.

Den typ av publikationer som kan bearbetas eller distribueras enligt villkoren i fördraget är böcker, tidskrifter och andra liknande texter samt musiknoter. Det omfattar inte filmer. Fördraget tillåter inte att innehållet i ett arbete ändras (t.ex. för att skapa en lättläst version), utan bara att innehållet ska kunna omarbetas till ett tekniskt tillgängligt format som lämpar sig för hjälpmedel.

Information på Europeiska kommissionens webbplats om implementeringen av Marrakesh-fördraget i europeisk lagstiftning

Övriga nyheter
En haptisk kontroll för Virtual Reality. Foto

Ny "käppkontroll" ger Virtual Reality till synskadade (engelsk text)

Microsoft utvecklade nyligen en haptisk kontroll för Virtual Reality med en ovanlig målgrupp i åtanke: synskadade. Det översätter den traditionella erfarenheten av att använda en vit käpp, till en virtuell verklighet.

En ny teknikenhet som bärs i ansiktet använder subvokalisering för att kommunicera med datorer. Foto

Datorsystem transkriberar ord användare uttrycker ljudlöst (engelsk text)

Elektroder i ansiktet och käken plockar upp neuromuskulära signaler som utlöses av interna verbaliseringar – som när du säger ord "i ditt huvud" - som annars inte skulle upptäckts av det mänskliga ögat.

TED Talk av Elise Roy. Foto

Jobbar du med tillgänglig design? Här är 7 TED-Talks att kolla in (engelsk text)

Bra design - och smart teknik – ska vara inkluderande. Dessa 7 TED-Talks visar hur teknik och design kan stärka.
Detta mail skickas med IdRelay