Kan du inte läsa detta html-mail, klicka här

Funka


Uppdaterad nr 10 - 2018
 

Aktuellt från Funka
Seminarium vid Funkas Tillgänglighetsdagar. Foto

Boka tidigt-rabatt på Funkas Tillgänglighetsdagar 2019!

Den 9-10 april 2019 är det dags igen: världseliten inom informationstillgänglighet samlas i Stockholm för att ge dig kunskap, information och nya idéer. Nu när ny lagstiftning för webbtillgänglighet har trätt i kraft, är det än viktigare att hålla dig uppdaterad om vad som gäller och senaste nytt kring teknik, innehåll och design. Fram till 31 december får du rabatt på anmälan. Registrera dig redan nu så är du säker på att få plats.

Vy över gamla staden i Tallin, Estland. Foto

Tillgänglig turism i Estland

Med fokus på turism genomför Funka nu flera uppdrag för Estlands myndighet för turism, bland annat föreläsning och flera inventeringar av byggd miljö och transport.

Personer som utbildar sig vid datorer. Foto

Certifiera dig inom tillgänglighet

Funka erbjuder skräddarsydda utbildningar som förbereder dig som yrkesverksam inför branschföreningen IAAP:s certifieringar inom tillgänglighet. 14 december anordnar Funka ett tillfälle för certifieringsexamination i våra lokaler.

Personer som studerar. Foto

Oskarshamns kommun vill kommunicera tillgängligt

Hur skriver man klarspråk, hur länkar man korrekt och hur publicerar man tillgängligt? Det ville Oskarshamns kommun lära sig mer om, och anlitade Funka för att lära sig mer om kommunikativ tillgänglighet.

Tre personer som talar med varandra och använder en surfplatta. Foto

Praktiska tester av verktyg för medborgardialog i norska kommuner

Funkas uppdrag för det norska Kommunal- og Moderniseringsdepartementet går in i en spännande fas. Den utredning vi genomfört har lett fram till att vi ska genomföra tester av implementation av verktyg för medborgardialog i norska kommuner.

Två personer som arbetar vid en dator. Foto

Värnamo kommun tog viktiga steg mot en tillgänglig webbplats

Värnamo kommun lät Funka granska Worddokumentmallar för pdf-filer som ska publiceras på webben. Det är ett av många viktiga steg mot att uppfylla de nya krav som kommit i och med Webbtillgänglighetsdirektivet.

Flera personer som använder smartphones på en gata. Foto

På spaning i storstadsdjungeln

I takt med att allt fler människor använder sig av smarta telefoner skapas också en del problem genom att användarna blir alltför uppslukade av det som finns på skärmen, istället för att ta in sin omgivning. Raouf Sormunen, tillgänglighetsexpert med fokus på hjälpmedel på Funka, uppmanar oss alla att lyfta blicken och börja prata med varandra.

Tre frågor
Peter Pettersson. Foto

Tre Frågor till Peter Pettersson, Säljare med fokus på kundvård och support för Talande Webb

I tider av Siri, Alexa och andra AI-tjänster, varför är Talande Webb viktigt?

Talande Webb är så mycket mer än bara uppläsning. Det är ett riktigt hjälpmedel, inte bara en lyssnafunktion. Exempel på funktioner är att det ord som läses upp markeras och ger läsaren visuellt stöd, och man kan ställa in utseende och hastighet individuellt. Det fungerar likadant på alla webbplatser som är anslutna till verktyget, och kan läsa html, pdf och Word. Texten kan förstoras, fokuseras och tonas ned.

Den stora målgruppen är användare som skulle ha stor nytta av hjälpmedel men som inte har egna hjälpmedel. 20 till 25 procent av Sveriges vuxna befolkning kan inte ta till sig innehållet i en vanlig dagstidning. Behovet av uppläsande hjälpmedel är mycket stort bland personer som av olika skäl har problem att läsa. Det är bland annat personer med läs-och skrivsvårigheter, med annat modersmål än svenska, som har synnedsättning, eller som har inlärnings- och kognitionsproblem. Trots att Sverige generellt sett har god hjälpmedelsförsörjning är det fortfarande mycket stora grupper som inte har tillgång till klientbaserade hjälpmedel. Då kan Talande Webb vara till stor hjälp.

Nu har Talande Webb funnits på den svenska marknaden i hela 11 år, varför är det fortfarande viktigt att träffa användarna?

Det har hänt väldigt mycket med Talande Webb under dessa 11 år och det mesta av utvecklingen är tack vare feedback från användare. Hjälpmedlet är förstås till för människor och då behöver vi träffa de som har nytta av det för att veta hur de vill att Talande Webb ska fungera. Det är alltid mycket roligt och lärorikt att träffa användare och höra hur mycket nytta de har av hjälpmedlet. Vi deltar både på speciella mässor och bjuder in organisationer och individer till möten, fokusgrupper och tester. Varje gång jag säljer vet jag att webben blir lite mer tillgänglig för användarna.

Hur arbetar Texthelp, bolaget bakom Talande Webb, med produktutveckling och omvärldsbevakning?

Funka tog in Talande Webb till Sverige efter att individer och organisationer under lång tid haft klagomål på befintliga tjänster. Talande Webb lanserades i Sverige tack vare funktionshinderrörelsen!

Texthelp arbetar, precis som Funka, nära sina användare. I grunden finns en stor kunskap från dyslexihjälpmedel som Read & Write, som används i skolor i stor skala i många länder. Sedan flera år tillbaka jobbar de specifikt med inbyggda hjälpmedel i Chrome och andra plattformar, samt bibliotekstjänster för personer med läs- och skrivsvårigheter.

Inte att förglömma så erbjuder Funka Talande Webb helt kostnadsfritt till alla funktionshinderorganisationer i Sverige. Det är ett sätt för oss att ge tillbaka en liten bit till funktionshinderrörelsen.

Övriga nyheter
Användare utrustad med VR-glasögon, hörlurar och spelkontroll. Foto

VR hjälper människor med funktionshinder klara av överväldigande situationer (engelsk text)

Endeavour Foundation-programmet i Australien använder virtuell verklighet för att hjälpa människor som lever med funktionshinder att öva på att klara av överväldigande situationer i verkligheten.

Hjälpmedlet Glassouse. Foto

Glasögonen som hjälper dig använda teknik utan händer (engelsk text)

Glassouse är ett hjälpmedel som kan bäras som ett par glasögon och gör det möjligt för personer med begränsad rörlighet att använda sina smartphones och datorer handsfree, för att de ska få bättre chans att interagera med tekniken.

Entreprenören Ricardo Teixeira demonstrerar en telefonapp. Foto

Appen som hjälper funktionshindrade kämpa för tillgänglighetsrättigheter (engelsk text)

Den portugisiska rullstolsanvändaren Ricardo Teixeira tröttnade på ”hinderbanan” i Lissabon, med smala gångar och trappor i dörröppningar. Han har nu utvecklat en telefonapp som gör det möjligt att direktrapportera tillgänglighetsöverträdelser till myndigheterna.
Detta mail skickas med IdRelay