Kan du inte läsa detta html-mail, klicka här

Funka


Uppdaterad nr 11 - 2018
 

Aktuellt från Funka
En person som håller i en ljusslinga. Foto

Funkas julklappar: bra erbjudanden för dig som har pengar kvar i årets budget!

I årets tomtesäck har vi lagt populära tjänster och produkter som vi tror kan passa när året går mot sitt slut. Kan det finnas något vettigare att använda årets sista budgetpengar till än att göra din webbplats bättre för ännu fler?

EU-flaggor som vajar utanför byggnaden i Bryssel. Foto

Den europeiska tillgänglighetslagen – snart kan den vara här!

Efter flera års diskussioner har Europaparlamentet och Ministerrådet äntligen kommit överens om ett uttalande kring EU-kommissionens förslag om en europeisk tillgänglighetslag. Sannolikheten för att lagen faktiskt publiceras i år har ökat rejält.

Australien på en jordglob. Foto

Funka i Australien

Australien har valt att implementera samma krav på tillgänglighet som EU, nämligen den Europeiska standarden EN301549, som obligatoriska krav vid offentlig upphandling. Funkas Susanna Laurin, en av experterna bakom standarden, ger stöd till den Australiensiska regeringen i processen.

En person som betalar med kort via datorn. Foto

Klarna fokuserar på tillgänglig design och användarperspektiv

En viktig princip för banken Klarna är att se världen ur användarens perspektiv. För att underlätta för alla bankens kunder fick Funka i uppdrag att göra en revision av design utifrån gällande standard.

En person som använder digital teknik för att förbättra hälsan. Foto

Funka i EU-projekt för bättre digitala lösningar inom hälsa

Funka medverkar i det EU-finansierade projektet DigitalHealthEurope, som ska stödja spridning av digitala lösningar för personcentrerad integrerad vård i Europa.

En person som tittar på tv och använder en fjärrkontroll. Foto

Altibox skapar tillgänglig TV-upplevelse med hjälp av Funka

Den norska bredbandsoperatören Altibox vill skapa en TV-upplevelse som är bra för så många som möjligt. Målet är att kunderna enkelt kan hitta innehåll som intresserar dem. Funka har granskat Altibox app och TV-gränssnitt vad gäller tillgänglighet.

Två glada personer som gör high five. Foto

Vd har ordet: Tack för i år!

Ännu ett år med tillgänglighet går mot sitt slut. Funkas Vd Susanna Laurin vill slå ett slag för positiv återkoppling och uppmärksamma alla som vill göra rätt.

Tre frågor
Christopher Lee. Foto

Tre Frågor till Christopher Lee, ledare för IAAP, International Association of Accessibility Professionals

Vad är planerna för IAAP under 2019 och ser du några stora utmaningar för tillgänglighetsfrågor?

IAAP:s fokus är att samla yrkesverksamma inom tillgänglighet från hela världen för att gemensamt definiera, främja och förbättra yrket. Som ny ledare för IAAP hoppas jag kunna utöka vårt certifieringsprogram och vårt nätverk av godkända utbildningsanordnare för att på så sätt bidra till organisationens mål. En annan prioritering för 2019 är att ge stöd till våra regionala avdelningar i deras arbete med att främja IAAP: s uppdrag i olika delar av världen.

Vi fokuserar också på en stor utmaning när det gäller digital tillgänglighet, nämligen upphandling av tillgänglig IT. Alla upphandlande organisationer behöver ha väl inarbetade strukturer och rutiner för framgångsrik upphandling av tillgänglighet. IAAP arbetar just nu med utvecklingen av en certifiering för upphandlare som kommer att lanseras under 2019.

Du är också ansvarig för IAAP: s webinarieserie om tillgänglighet inom universitet och högskolor: ”Att implementera ett ramverk för tillgänglighet på campus". Varför är det ämnet så viktigt?

Konceptet bakom webinarierna är att erbjuda universitet och högskolor specifika och skräddarsydda kunskaper och resurser för att genomföra en fungerande metodik för tillgänglighet inom de strategiska ramar som omger högre utbildning. Alltför ofta reagerar lärosätena på klagomål om bristande tillgänglighet i stället för att arbeta proaktivt för att undvika att klagomålen uppstår. Webbinarieserien, som löper över nio månader, ger praktisk information och tekniskt stöd för att hjälpa universiteten hur de kan bli mer framgångsrika och lära av varandra. Det handlar om att skapa ramverk för arbetet med tillgänglig IT, som är specifik för varje universitets speciella behov. Lärosäten som har valt att implementera interna nätverk och stöd för tillgänglig IT har betydligt större chans att

  • minska kostnader för tillgänglighet genom att jobba mer effektivt och konsevent
  • lyckas med upphandling av tillgängliga system och resurser
  • arbeta tillsammans med leverantörer för att öka och upprätthålla tillgänglighet i förvaltningsfasen
  • överföra kunskap om tillgänglighet till personalen
  • utveckla ett internt nätverk av certifierade tillgänglighetsexperter
  • utnyttja synergieffekter som kan uppstå genom resursdelning mellan lärosäten

Allt detta är faktorer som universiteten bör överväga när de utvecklar sin strategi för tillgänglig IT, så att de underlättar utveckling vad gäller teknik, upphandling och implementering. Vi samarbetar också med IAAP Nordic för att kunna erbjuda en motsvarande serie som passar för nordiska universitet och högskolor.

Vad ser du som nästa stora trend inom tillgänglighet och hjälpmedel?

Nästa stora trend inom teknikfältet som har stora konsekvenser för personer med funktionsnedsättningar är varken programvara eller hårdvara, utan artificiell intelligens (AI). De stora leverantörerna satsar stora resurser på utveckling och forskning kring AI, särskilt för webbtillgänglighet. I en nyligen publicerad artikel som publicerats av MIT med titeln "AI for Web Accessibility: Is Conformance Evaluation A Way Forward" lyfter författarna från WC3 upp flera exempel på hur AI kan hjälpa personer med funktionsnedsättning, exempelvis:

  • AI-röstigenkänning: Google planerar att erbjuda automatisk textning av YouTube-videor genom röstigenkänning, vilket kan ge stöd till personer som behöver textning.
  • AI-baserad textbehandling, som erbjuder automatiska sammanfattningar baserade på informationsutvinning och textutdrag, kan ge stöd till personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
  • AI-automatiska Alt-texter: Facebooks automatiska Alt-textfunktioner kan innebära att personer med grav synnedsättning får bättre stöd.

AI har enorm potential för personer med funktionsnedsättning, men det behövs fortfarande mer forskning!

IAAP:s webbsida om certifiering (på engelska), öppnas i ett nytt fönster

Övriga nyheter
Debra Cole guidar på teckenspråk på Metropolitan Museum. Foto

Ökad tillgänglighet på Metropolitan Museum med teckenspråkiga guideturer (engelsk text)

Metropolitan Museum of Art har arbetat hårt för att nå ut till ny publik på internet. Nu har du möjlighet att få en guidad visning av deras utställningar, på amerikanskt teckenspråk via Facebook Live.

Kvinna i rullstol med guidehund. Foto

OK, glasögon: Jag kan inte gå, så hjälp mig att utforska! (engelsk text)

Med hjälp av Google Glass kan personer med funktionsnedsättning få förutsättningar till ett mer självständigt liv. Glasögonen kan kompensera för bristande förmåga och underlätta vardagen.

Fords smarta fönster. Foto

Fords smarta fönster gör det möjligt för blinda att "känna" utsikten (engelsk text)

Ford har tagit fram en prototypteknik, kallad ”Feel the View”, som gör det möjligt för blinda passagerare att "känna" vad de inte kan se utanför en bils fönster.
Detta mail skickas med IdRelay