Kan du inte läsa detta html-mail, klicka här

Funka


Uppdaterad nr 1 - 2019
 

Aktuellt från Funka
En lagbok och en domarklubba. Foto

Nio månader kvar för att säkerställa tillgänglighet

Den 1 januari 2019 har Sverige kommit ikapp! Nu har vi en svensk lag baserad på det europeiska Webbtillgänglighetsdirektivet: Lag om tillgänglighet till digital offentlig service. Det är nio månader kvar tills de första gränssnitten ska uppfylla lagens krav. Hur kan vi hjälpa dig?

En person som använder en surfplatta vid EUs högkvarter i Bryssel. Foto

EN301549 är harmoniserad!

Nu är det klart, EN-standarden med tillgänglighetskrav för IT-produkter och tjänster har fått officiell status i förhållande till Webbtillgänglighetsdirektivet. Vi förklarar hur det hänger ihop.

Ett kontor med flera bildskärmar. Foto

Nödvändiga skillnader och onödiga problem

Vi har jämfört hur experter från olika länder tolkar krav på tillgänglighet inom ramen för ett EU-finansierat projekt som nu går mot sitt slut. En öppen lärplattform blev resultatet.

En person som använder en smartphone. Foto

Ökad kunskap om e-hälsa

EU-projektet IC-Health är nu avslutat. Med fokus på barn, ungdomar, gravida, ammande, äldre och diabetiker har projektet utvecklat kurser för att öka kunskapen om hälsoinformation på webben.

En husfasad till ett bostadshus. Foto

Tillgänglighetstävling på Stockholmshem

Funkas Ebba Myrsten deltog i juryn som bland annat bedömde tillgänglighet i fastighetsbeståndet hos det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem.

En arbetsgrupp som jobbar vid sina datorer. Foto

Certifiering av upphandlare

För att ge upphandlare stöd i att köpa in tillgänglig IT, utvecklar branschorganisationen IAAP en certifiering för upphandlare. Du är välkommen att bidra till innehållet i certifieringen genom att delta i en undersökning.

Madeline simmar genom en tunnel fylld med vatten. Skärmbild.

Spel för alla

Funkas Danne Borell berättar om ett dataspel där utvecklarna har tänkt på tillgängligheten och om hur jobbet som tillgänglighetsexpert påverkar hela livet.

Tre frågor
Emilia Ojala, Viena Rainio och Johanna Koskela. Foto

Tre frågor till Emilia Ojala, Viena Rainio och Johanna Koskela, WAD-teamet vid det finska Regionförvaltningsverket, den myndighet som ansvarar för tillsyn av Webbtillgänglighetsdirektivet i Finland

Vilka delar är viktigast för att lagstiftningen ska bli framgångsrik; stöd eller kontroll?

Vi ser definitivt vår stödjande och informativa roll som framträdande, särskilt nu eftersom hela begreppet webbtillgänglighet är relativt obekant för många här i Finland och eftersom delar av lagen kräver att vi definierar vissa nationella föreskrifter. Vi ska hjälpa organisationer inom offentlig sektor att förbättra tillgängligheten i sina digitala tjänster. För att nå det målet kommer vi att ge information och råd om vad webbtillgänglighet handlar om och hur det uppnås i praktiken. Med andra ord strävar vi efter att öka både den generella medvetenheten och ge specifika råd, huvudsakligen om lagens krav. Vi planerar också att presentera goda exempel för att hjälpa andra att förbättra sin tillgänglighet.

Naturligtvis innebär inte fokuset på information att vi glömmer vår övervakningsuppgift: vi har börjat titta på möjliga verktyg och metoder för att kontrollera tillgänglighet. Planering av hur kontrollen ska ske i praktiken kommer att bli en av våra huvuduppgifter nästa år. Vi hoppas på ett nära samarbete med våra kollegor i Europa på området. Vi tror att vi alla möter samma utmaningar, så vi kan lära av varandra och dela med oss av best practice. EN301549-kraven lämnar visst utrymme för tolkning och vår önskan är att få en gemensam förståelse för dessa i Europa. Vi är angelägna om att starta diskussioner med våra samarbetspartners i andra EU-länder.

Går den finska lagstiftningen i något avseende längre än minimikraven i Webbtillgänglighetsdirektivet?

Ja, exempelvis omfattas vissa tjänstesektorer, som anses vara av avgörande betydelse för alla medborgare. Tillgänglighetskraven gäller därför även finans- och försäkringsbranschen samt post-, energi- och transporttjänster i Finland.

Vad skulle du säga är den största utmaningen för att göra det finländska samhället mer tillgängligt?

Vi tror att det finns utmaningar på olika nivåer. Förmodligen är den viktigaste aspekten attityden: de som arbetar inom offentlig sektor måste erbjuda tillgängliga tjänster och innehåll till alla människor. Detta är centralt om vi verkligen ska lyckas göra samhället mer tillgängligt. Och då är det naturligtvis också praktisk information och råd som behövs för att ge organisationerna verktyg att förbättra tillgängligheten.

Övriga nyheter
Döva personer som använder smarta glasögon vid en teaterföreställning. Foto

Smarta glasögon med textningsfunktion hjälper döva teatergäster att njuta av föreställningen (engelsk text)

Londons Nationalteater har lanserat smarta glasögon med textningsfunktion så att deras föreställningar kan bli tillgängliga för döva och hörselskadade personer.

En person som använder en bankomat. Foto

Pakistans centralbank gör bankomater tillgängliga för personer med synnedsättning (engelsk text)

Pakistans regering uppmanar nu landets centralbank att vidta nödvändiga åtgärder för att göra banksystemet, och särskilt bankomaterna, tillgängliga för blinda och personer med synnedsättning.

En person som springer. Foto

Nike tecknar proffskontrakt med löpare med cerebral pares (engelsk text)

Nike tecknar proffskontrakt med löparen Justin Gallegos. Han tillhör löparklubben vid University of Oregon och nu är han Nike:s första elitidrottare med cerebral pares.
Detta mail skickas med IdRelay