Kan du inte läsa detta html-mail, klicka här

Funka


Uppdaterad nr 4 - 2019
 

Aktuellt från Funka
Utbildning hos Funka. Foto

Utbilda dig i vår!

I maj har du chansen att lära dig mer om Webbtillgänglighetsdirektivet och den svenska lagen, hur du skapar tillgängliga pdf-dokument, tillgänglighet för UX och designers och så har vi som alltid vår grundutbildning. Utbildningarna genomförs online så du kan delta var du än är!

En person som skriver på dator och på papper. Foto

Fortfarande skriver bara hälften klarspråk

Väldigt få undersöker om användarna förstår informationen. Ännu färre använder den lättlästa informationen. Resultatet av Funkas årliga undersökning är nedslående.

Rullstolsburen tillgänglighetsgranskare. Foto

Utbildning för personer med funktionsnedsättning

Det behövs fler som ger råd och stöd kring tillgänglighet nu när allt fler börjar fokusera på att följa lagen. Personer med funktionsnedsättning är en resurs som används allt för lite. Det tänker vi ändra på.

Funkas kontor. Foto

Funka fortsätter expansionen

Nu genomför vi en stor satsning på produktutveckling, nya tjänster, forskning och innovation. Vi hälsar vår nya VD Marie Wirkestrand välkommen till Funkas fantastiska värld och presenterar Susanna Laurin i sin nya roll som Forsknings- och innovationschef.

Teckenspråksutbildning. Foto

Teckenspråk, textning och syntolkning

Vi har skrivit en liten manual om teckenspråk, textning och syntolkning. Vad är det som gäller och när? Vilka användare har behov av vad? Finns det några undantag? Hur gör man? Det försöker vi svara på.

Tre frågor
Roberto Scano. Foto

Tre frågor till Roberto Scano, Tilllgänglighetsexpert, som arbetar med standarder, riktlinjer och lagar i Italien sedan 2002.

Italien är det första landet som publicerar översättningar av både EN301549 v. 2.1.2 och WCAG 2.1. Hur lyckades ni med detta och varför är översättningar viktiga?

Vi publicerade den officiella översättningen av den senaste EN 301549 (kallad UNI EN 301549: 2018) i slutet av november 2018 och - först i EU - tillgänglig för nedladdning gratis från ett nationellt standardiseringsorgan. Vi publicerade också den första officiella WCAG 2.1 översättningen den 13 september 2018. Jag har samordnat arbetet, på samma sätt som jag gjorde med översättningen av WCAG 2.0. Det är viktigt att varje land har dessa viktiga specifikationer och standarder på lokalspråket, med en officiell översättning. Konsekvent terminologi ger en bättre förståelse av de tekniska kraven. Vi började med översättningen av WCAG 2.1 redan i juni 2018 vilket också hjälpte W3C eftersom vi upptäckte några redaktionella fel i den engelska versionen. I september 2018 påbörjade vi översättningen av EN-standarden i den italienska tekniska kommittén för e-tillgänglighet där jag är ordförande. Att översättningen är fritt nedladdningsbar ger ett bra stöd till den italienska tillsynsmyndigheten AGID. Baserat på översättningen kan de utveckla nationella riktlinjer för alla som omfattas av Webbtillgänglighetsdirektivet och även leverantörer av IT-produkter och tjänster.

Hur kan vi sprida kunskap om och användning av tillgänglighetsstandarder?

Vi behöver skapa medvetenhet och därefter utbilda, främst utvecklare. De behöver förstå att tillgänglighet är en designprincip, ett basalt behov för alla produkter både för den offentliga och privata sektorn. Tillgänglighet ses ofta som en "funktion", som kräver utvecklingstid och därmed högre kostnader. Vi måste få bort det synsättet ... och i stället tillämpa principen om "tillgänglighet by default", eftersom varje IT-produkt eller tjänst kan utvecklas med stöd för tillgänglighet. EN och andra liknande initiativ runt om i världen (EN-standarden används även utanför EU, exempelvis i Sydamerika och Australien), innebär att IT-leverantörer måste följa samma standard. Stora leverantörer har redan gjort förändringar för att ge bättre stöd för tillgänglighet i sina produkter. För några år sedan var det svårt att erbjuda textning eftersom vi behövde hämta text och synkronisera den med bilden manuellt. Nu finns det många tjänster som YouTube för video, Skype för ljud / videosamtal etc som har integrerad och automatisk textning... de kan såklart bli bättre, men jag tror att dessa tjänster kommer att förbättras med stöd av nya tekniker som AI. Detsamma gäller för webben, där det finns många initiativ inriktade mot bättre CMS med inbyggt tillgänglighetsstöd. Jag tror att vi äntligen går i rätt riktning: en IT-tillgänglighetsstandard som inte bara kan användas av offentlig sektor, men som bör tillämpas inom alla sektorer, eftersom personer med funktionsnedsättning är konsumenter som alla andra.

Både EN och WCAG är fria standarder, men det är fortfarande möjligt att köpa dem. Hur hamnade vi i den här situationen?

Jag tror att det bara är EU-kommissionen som kan göra något åt det här. Italien har visat att det är möjligt att dela med sig av standarder som har sociala värden kostnadsfritt. Det behövs en bättre harmonisering mellan EU: s medlemsstater. Till exempel säljer British Standards Institution BSI den engelska versionen av EN301549, som är samma text som ETSI publicerar gratis. EU ska underlätta att standarder tillhandahålls gratis, och att det finns finansiering för att garantera översättningar. Men svaret från EU-kommissionen i detta ämne hjälper verkligen inte. För mig är frågan enkel: immateriella rättigheter eller fri tillgång? På något sätt måste standardisering finansieras, men användningen av standarden måste också vara lätt.

Användbara länkar

UNI EN 301549:2018
Den italienska översättningen av EN301549 v. 2.1.2

Authorised WCAG 2.1 translation to Italian
Auktoriserad översättning av WCAG 2.1 till italienska

WCAG 2.1 editorial errata
WCAG 2.1 redaktionella kommentarer

European Commission answers the Parliamentary question, 21 February 2019
EU-kommissionens svar på fråga till Parlamentet 21 februari 2019

Övriga nyheter
Microsofts Vd Satya Nadella med Zyrobotics Vd, Dr. Johnetta MacCalla och teknikchef, Dr. Ayanna Howard. Foto

AI för tillgänglighet (engelsk text)

Microsoft satsar 25 miljoner dollar i ett femårigt program som ska förse utvecklare med AI-verktyg för att skapa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

Test av ett headset med en ögonstyrningsprototyp. Foto

Ny typ av ögonstyrning ger möjligheter att kommunicera (engelsk text)

Personer med talskador och grava rörelsenedsättningar kan få hjälp att kommunicera via en ny typ av “eye-tracking-teknik” som läser av ögonrörelserna.

Rachel Straughn-Navarro vid Spencer Museum leder en taktil rundvandring vid en utställning. Foto

Museum satsar på tillgängliga utställningar (engelsk text)

Spencer konstmuseum vid universitetet i Kansas, USA skapar tillgängliga utställningar för synskadade besökare genom att erbjuda ljudbeskrivningar och taktila rundvandringar samt kartor med punktskrift.
Detta mail skickas med IdRelay