Kan du inte läsa detta html-mail, klicka här

Funka


Uppdaterad nr 7 - 2019
 

Aktuellt från Funka
Utbildning hos Funka. Foto

Utbildnings-kampanj!

Ta chansen och boka en halvdagsutbildning på plats hos er med 20% rabatt. Eller anmäl dig till någon av våra öppna online-utbildningar under hösten.

Flera personer som delar på en pizza. Foto

Webbtillgänglighet till Högsta Domstolen

Världens största pizzaleverantör vill få ett webbtillgänglighetsärende prövat i Högsta Domstolen. Funkas Susanna Laurin reder ut bakgrunden.

Århus i Danmark. Foto

Europeisk konferens om digitalisering och innovation inom äldrevård

Funka har fått EU-kommissionens uppdrag att ge stöd till ett stort Europeiskt evenemang i Århus i september. AAL (Ambient Assisted Living Programmet) och det Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosam åldrande (EIP on AHA) ska i år för första gången genomföra sina årliga konferenser vid ett och samma tillfälle.

Flera personer genomgår utbildning vid datorer. Foto

If väljer Funka

Funka ger stöd vad gäller granskning och utbildning för att Ifs webbplatser ska fungera för alla användare. Målet är att samtliga Ifs webbplatser ska uppfylla EUs krav på digital tillgänglighet till 23 september 2020.

En futuristisk gatuvy. Foto

Smart Cities, tjänstedesign och tillgänglighet

Norska kommuner som jobbar med konceptet Smart Cities får möjlighet att jobba med användarinvolvering på ett nytt sätt i Funkas innovationsprojekt om inkluderande tjänstedesign.

Barn ligger på gräset och läser. Foto

Alla barn ska få lov att läsa!

På sommarlovet arrangerar de norska läns- och regionbibliotek ett spännande initiativ för att fler barn ska läsa. Genom att välja ut aktuella ämnen och använda gamification lockar biblioteken allt fler barn till kampanjen – som naturligtvis måste funka för alla.

Publik som lyssnar på en föreläsare. Foto

Funka på Wikimania

Tillgänglighet är en viktig del av de globala hållbarhetsmålen. Det uppmärksammades återigen vid Wikimania som i år hölls i Stockholm. Funka föreläste om nuläget för tillgänglighet i Europa.

IAAP 5 års firande. Foto

Branchorganisationen IAAP firar femårsjublieum!

På minde än fem år har den internationella branschorganisationen för alla som jobbar med tillgänglighet, IAAP, vuxit till mer än 2000 medlemmar i över 40 länder. I juni samlades många av medlemmarna i Washington DC för att fira och hedra de personer som betytt extra mycket för organisationen.

Kreativt möte. Foto

Ny europeisk standard om Design for All

Design för alla kan hjälpa organisationer att uppnå tillgänglighet och nå fler användare. Det är bakgrunden till den europeiska standarden EN17161, som publicerades i våras.

Tre frågor
Anett Ruszanov. Foto

Tre frågor till Anett Ruszanov, projektledare för EU-projekt på Funka

Efter nästan 10 år som projektledare på nätverket för regioner i Europa, ERRIN, där du har samarbetat med Funka i olika forskningsprojekt, jobbar du nu som projektledare på Funkas forsknings- och innovationsavdelning. Är det någon skillnad?

Jag började jobba med Funka 2015 i PROEIPAHA-projektet och efter det mycket framgångsrika samarbetet fortsatte vi i två andra digitala hälso-relaterade projekt; WE4AHA och DigitalHealthEurope. Man kan säga att projektledning är densamma oavsett organisation. Men det finns en stor skillnad: att fokusera helt på ett enda område, tillgänglighet, är nytt för mig. Jag lockas av att veta att allt vi gör har som mål att bygga inte bara ett smartare men också ett bättre samhälle. Därför är Funka är rätt plats för mig.

Hur stor uppmärksamhet får den digitala tillgängligheten på politisk nivå i EU idag?

Mycket, skulle jag säga. Det uppenbara är naturligtvis Webbtillgänglighetsdirektivet för offentlig sektor och den Europeiska Tillgänglighetslagen som omfattar delar av den privata sektorn. Dessutom har EU-kommissionen nyligen publicerat en strategisk handlingsplan för det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, det som kallas Horizon Europe, för åren 2021-2027. Ett av fem prioriterade områden är ett rättvist Europa som fokuserar på social integration, hälsa, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter.

För mig finns det en naturlig koppling mellan digitalisering, äldrefrågan och tillgänglighet - och det är här Funka kan göra skillnad på riktigt. Att säkerställa att webbplatser och plattformar är tillgängliga innebär inte bara en teknologisk förbättring, som gör att alla människor kan använda dem. Det bygger på en politisk vilja och innebär en kulturell förändring - ett paradigmskifte.

Kan du nämna några av de viktigaste tekniska innovationerna du ser inom aktivt och hälsosamt åldrande (AHA), där du är involverad?

Digitaliseringen inom vård och omsorg, men också inom andra sektorer, går fort. Allt fler och mer sofistikerade teknologier, appar, maskiner och robotar testas och erbjuds användarna för att öka effektivitet och servicekvalitet, men också för att spara tid och pengar. Det är underbart vad mänskligheten kan utveckla, men vi får aldrig glömma den mänskliga sidan av tekniken. Det är viktigt att både de etiska och inkluderande riktlinjerna och även lagstiftningen hänger med i svängarna. I april i år publicerades etiska riktlinjer för artificiell intelligens (AI), av en expertgrupp på hög nivå i EU-kommissionen. Det ska bli spännande att se hur rekommendationerna fungerar i verkligheten.

Övriga nyheter
En smartphone med en neuromorf-kamera tillkopplad. Foto

Ecomode-projektet hjälper synskadade med händelsedriven mobilteknik (engelsk text)

Tack vare integrationen av en neuromorf-kamera, inspirerad av biologiskt och mänskligt seende är det nu möjligt att styra smartphones och surfplattor med rösten eller gester, oavsett hur miljön runt omkring är, om det exempelvis är okontrollerad belysning och bakgrundsbrus.

Deltagare vid Hackathon. Foto

Utveckla teknik för och med personer med funktionsnedsättning (engelsk text)

Studenter och personer med funktionsnedsättning samarbetar för att skapa innovativa lösningar på problem som funktionsnedsatta möter i det vardagliga livet.

Scott Walker. Foto

Virtuella assistentens roll som hjälpmedel (engelsk text)

Varje dag får Scott Walker hjälp av Alexa, Amazons röstaktiverade virtuella assistent, för att klara av små och stora hinder i sin vardag. Scott Walker är cp-skadad och har nedsatt rörelseförmåga.
Detta mail skickas med IdRelay