Kan du inte läsa detta html-mail, klicka här

Funka


Uppdaterad nr 11 - 2019
 

Aktuellt från Funka
Julklappar. Foto

Funkas julklappar: bra erbjudanden för dig som har pengar kvar i årets budget!

Just nu handlar nästan allting om Webbtillgänglighetsdirektivet. Vi har därför valt att fokusera på klappar som vi vet att många av våra kunder är speciellt intresserade av. Om du är snäll och beställer före jul lovar tomten rabatter!

Funkas Tillgänglighetsdagar logo

Boka tidigt-rabatt på Funkas Tillgänglighetsdagar

Du vet väl att du kan spara mycket pengar genom att anmäla dig till Tillgänglighetsdagarna redan nu? Fram till nyår kan du boka din plats till lägre pris. Låt dig inspireras av några av världens främsta experter inom tillgänglighet, lär dig av goda exempel och testa din webbplats live med olika hjälpmedel!

Europeiska funktionshinderdagen. Foto

Den europeiska funktionshinderdagen

Så här års träffas intressenter från olika sektorer för att debattera tillgänglighet, rättigheter, regelverk och standarder i Bryssel när EU-kommissionen och European Disability Forum anordnar konferens. Funka rapporterar från den europeiska funktionshinderdagen.

En person vid en fjällsjö. Foto

Norges Turistförening väljer Funka

Den norska Turistföreningen har tagit in Funka för att genomföra en granskning av hur pass väl webbplatsen ut.no uppfyller Norges krav på tillgänglighet.

En läkare som synkar hälsoteknik för äldre. Foto

Funka i stort EU-projekt om smart hälsa för äldre

Tillgänglighet, användarcentrering och standardisering är viktiga komponenter som Funka bidrar med i projektet Gatekeeper. Målet är ett hälsosamt och självständigt liv för äldre med hjälp av ny teknik.

Seminarium vid Högnivåkonferens om dataekonomi i Helsingfors. Foto

Inkludering som en del av dataekonomin

På en Högnivåkonferens organiserad av det finska EU-ordförandeskapet hade Funka förmånen att få föreläsa om tillgänglighet till en helt ny publik.

Tre frågor
Maureen Piggot. Foto

Tre frågor till Maureen Piggot, Ekonomichef för European Disability Forum, paraplyorganisationen för europeiska funktionshinderorganisationer och tidigare ordförande i Inclusion Europe, en paraplyorganisation för medlemsorganisationer för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Baserat på din erfarenhet kring kognitiva funktionsnedsättningar, hur kan vi se till att alla människor kan dra nytta av den tekniska utvecklingen?

Den nya tekniken har funktioner som kan vara till mycket stor hjälp för personer med kognitiva funktionsnedsättningar om de används för att stödja egenmakt, tillgång till information, lärande, kommunikation, personliga relationer, komplexa beslut och dagliga transaktioner. Men tekniken har också en baksida som riskerar att intensifiera exkludering.

För att frigöra potential och minimera risker krävs att personer med funktionsnedsättning, deras familjer, vänner och medlemsorganisationer är involverade i alla aspekter av utveckling av tjänster och produkter. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar är inte en definierad grupp utan barn, vuxna och äldre med olika bakgrunder, behov och upplevelser. Själva funktionsnedsättningen är ofta dold eftersom funktioner som lärande, minne, hantering av tid och andra abstrakta begrepp påverkar det kognitiva. På samma sätt kan utmaningar vara svåra att beskriva, vilket gör det svårare för innovatörer att föreställa sig potentiella lösningar.

Åtgärder krävs för att öka antalet och mångfalden av människor som kan föra in sin expertis i processer för forskning, utveckling och standardisering för att skapa relevant och tillgänglig teknik. Funktionshinderorganisationer spelar en viktig roll för att identifiera experter, och industrin bör se till att samarbeta med dem för att stimulera innovation, utveckla nya marknader och bättre produkter som uppfyller kraven på tillgänglighet.

Vilka innovativa hjälpmedel eller funktioner för ökad tillgänglighet tycker du borde utvecklas?

Jag skulle vilja se framsteg inom sök- och maskininlärningsteknologi som kan användas för att tolka och presentera innehåll så det blir mer begripligt och möjligt att utforma efter användarens preferenser och behov. Jag skulle också vilja se seriösa spel, andra inlärningsapplikationer, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och beslutsstöd som är fullt ut tillgängliga för alla som behöver dem, inklusive människor med intellektuella funktionsnedsättningar.

Det jag däremot inte vill se är att tekniken används för att fortsätta institutionaliseringen. Det finns redan många exempel på övervakningsfunktioner som införs utan den berörda personens medgivande. Det är särskilt vanligt vad gäller tjänster för äldre, men förekommer alltmer i tjänster för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och autism. Äldre och personer med funktionsnedsättningar har naturligtvis samma rättigheter vad gäller personlig integritet som alla andra.

Vilket är det viktigaste steget för Europa när det gäller inkludering?

Det viktigaste är att avsluta segregeringen som signalerar att det är okej att behandla vissa människor annorlunda. Så länge vissa barn utesluts från skolan helt eller tvingas gå till specialskolor på grund av deras funktionsnedsättning kommer samhället aldrig bli inkluderande. Den mest extrema formen av segregering upplevs av de människor som inte ges något annat alternativ än att bo på institutioner, exkluderade från samhället och utan möjlighet till ett normalt liv och relationer. För många är detta verkligheten från födelse eller tidig barndom. De är de glömda européerna.

Europa och varje medlemsland måste förbinda sig att utarbeta en plan för att avsluta användningen av institutioner genom att maximera användningen av EU- och nationella fonder för att:

  • stödja familjer
  • planera för framtiden
  • utveckla faciliteter och tjänster för att hjälpa institutioner att hitta och flytta till lämpliga bostäder med personlig assistans och socialt stöd

Europa har en imponerande lagstiftning om rättigheter och inkludering på nationell och internationell nivå. EU:s ratificering av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning var ett djärvt steg framåt. I den fysiska världen förbättras successivt tillgänglighet till kollektivtrafik och byggnader, även historiska byggnader. Med Upphandlingsdirektivet, Webbtillgänglighetsdirektivet och den europeiska tillgänglighetslagen ökar inkluderingen i den digitala världen. Jag tror att detta kommer att hjälpa oss att uppnå framsteg när det gäller verklig social integration.

Övriga nyheter
Många bilar som rusar fram. Foto

Självkörande bilar bör gynna personer med funktionsnedsättningar (engelsk text)

I en tid då flera stora bilproducenter planerar att börja bygga självkörande fordon har de en unik möjlighet att säkerställa att personer med olika typer av funktionsnedsättningar får tillgång till denna teknik.

Översvämmade hus. Foto

FN kräver att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i klimatdebatten (engelsk text)

Under de senaste åren har flera personer med funktionsnedsättning lämnats kvar utan hjälp vid tropiska stormar, översvämningar och stora skogsbränder runt om i världen.

Gångtrafikanter som går över en gata. Foto

Säkrare gator för synskadade personer (engelsk text)

Chen-Fu Liao, forskare vid Center for Transportation Studies, vid universitetet i Minnesota, USA, arbetar för att skapa en app som använder ett Bluetooth-system för att hjälpa synskadade fotgängare att navigera på stadens gator.
Detta mail skickas med IdRelay