Kan du inte läsa detta html-mail, klicka här

Funka


Uppdaterad nr 3 - 2020
 

Aktuellt från Funka
Funkas Tillgänglighetsdagar 1-2 april 2020 logo

Funkas Tillgänglighetsdagar flyttas fram till den 2-3 september 2020

Funkas Tillgänglighetsdagar flyttas fram till den 2-3 september 2020 på grund av Covid-19. Du som redan är anmäld får information per e-post. Vi är glada att kunna erbjuda ett nytt datum för att dela med oss om det viktigaste inom tillgänglighet.

En kalender som visar 23 september. Illustration

Bara månader kvar tills din webbplats måste vara tillgänglig!

Varje månad tipsar Funka om något du kan göra för att förbättra tillgängligheten. Månadens tips handlar om rubriker, vad är grejen med dem egentligen?

En äldre person som får information om teknik. Foto

Funka stödjer spridningen av innovativa digitala hälso- och vårdlösningar över hela Europa

I dessa oroliga tider är det viktigt att lära av varandra över sektorer och gränser när det gäller digital hälsa för äldre. Genom att kommersiella aktörer, civilsamhället, akademin och regeringar delar med sig av erfarenheter och kunskap kan innovativa lösningar komma till användning i hela Europa.

Hus vid vattnet i Trondheim, Norge. Foto

Återkommande granskning är en kvalitetsfråga

Att kunder kommer tillbaka är naturligtvis alltid trevligt. Men ännu bättre är det när de, som Trondheims kommun, väljer att successivt förbättra sina gränssnitt och sen säkerställer att de lyckats genom att låta oss testa mot kraven.

Webbutvecklare vid sina datorer. Foto

Funka påverkar marknaden för publiceringsverktyg

Med finansiering från Europaparlamentet har vi fått chansen att bygga vidare på ett av våra mest nyskapande forskningsprojekt. Den här gången ska vi jobba tillsammans med CMS-producenter för att ta fram modeller för inbyggd tillgänglighet.

En workshop med post-it-lappar. Foto

Digitala byråer utbildar sig inom UX och tillgänglighet

Daresay är en av många leverantörer som valt Funka för att fördjupa sina kunskaper om tillgänglighet. Med praktiska övningar och goda exempel kan innehållet skräddarsys till kundens önskemål.

En person i rullstol vid en trappa. Foto

Unga entreprenörer utvecklar ny rullstolsramp

Backrack UB heter ett projekt som ska utveckla en bärbar och ihopfällbar ramp för rullstolar. Att själv kunna lösa problem med bristande tillgänglighet kan ge en känsla av frihet.

Tre frågor
Susanna Cederquist. Foto

Tre frågor till Susanna Cederquist, föreläsare och författare med fokus på dyslexi

Du brukar framhålla dyslektikerns styrkor. Vilka är de?

Man är ofta duktig på att tänka ”stort”. Det kan också röra sig om det som kan kallas för sammankopplat tänkande, att man är duktig på att koppla ihop saker och ting och hitta samband. Att tänka kreativt och problemlösande.

Man är ofta duktig på 3D-tänkande, både att förstå, tolka och tänka tredimensionellt. Att vända och vrida på saker och system i tanken. Bildtänkande och imagination på engelska, tas också ofta upp som dyslexistyrkor. Även helhetligt tänkande, att man som dyslektiker ofta är snabb och har lätt för att avkoda helheter och tolka mönster.

Det behövs mer forskning på området, men det finns redan mycket som tyder på intressanta skillnader mellan dyslektiker och icke-dyslektiker, som inte har med läs- och skrivområdet att göra. Olika sätt att tänka och fungera resulterar i svårigheter inom läs-och skrivområdet samtidigt som man har lättare på andra områden.

Hur kan en kommunikatör bäst hjälpa en dyslektiker?

En text ska vara tillgänglig på minst två sätt, man ska både kunna ögonläsa och öronläsa texten på ett smidigt sätt. Att kunna lyssna på innehållet, öronläsa, är särskilt viktigt ur ett dyslexiperspektiv. Idag finns all teknik som behövs för att alla typer av text enkelt ska kunna lyssnas på, till exempel med Talande Webb eller liknande hjälpmedel. Det handlar också en del om själva layouten, där det också finns saker att tänka på.

Om man som kommunikatör använder sig av foldrar, infoblad eller pdf:er som också ska kunna skrivas ut kan man exempelvis lägga till Blipsay Lyssningskoder intill texterna. Då kan man som läsare enkelt välja sitt sätt att läsa eller lyssna på innehållet och det är då förberett från början. Som kommunikatör är man ofta mån om att nå ut med sitt budskap till många. Då måste man ta hänsyn till våra olika sätt att ta till oss en text på effektiva sätt, då behöver bredden finnas.

Tror du den skärpta tillgänglighetslagstiftningen kommer att göra skillnad för personer med dyslexi?

Ja, det tror jag. Textnormen är mer eller mindre stark i vårt samhälle och ju mer medvetna vi blir om dess inverkan desto bättre är det. Ur dyslexiperspektiv så behöver kunskapen öka kring hur man som dyslektiker fungerar och vilka konsekvenser det leder till. En viktig likvärdighetsaspekt utifrån textnormen är tillgängligheten och att förstå våra olika sätt att ta till oss information.

Ju mer vana vi får vid tillgängliga texter desto bättre är det. Att fler och fler förebilder och förlagor finns, i och med att fler blir tvungna att tänka tillgänglighet från början. Det är en viktig nyckel. Ibland kan jag tycka att det är lite tråkigt att behöva prata lagar, men det är ett effektivt sätt att nå förändring, att prioritera och forma vanor. Vi kan "kompetenseffektivisera" mycket mer än vad vi gör idag, exempelvis inom utbildningssystem och just också inom kommunikation. I framtiden hoppas jag att alla texter ska vara tillgängliga från början och att det är en självklarhet.

Blipsay Lyssningskoder kan du beställa på: blipsap.se

Du hittar mer intressant från Susanna på webbplatsen: www.susannacederquist.com

Fotograf: Elisabeth Ohlson Wallin

Övriga nyheter
Pascale Parenteau, Lester McGrath och Patricia Barker från Royal New Zealand Ballet accepterar utmärkelsen av Creative New Zealand Chief Executive Stephen Wainwright. Foto

Royal New Zealand Ballet satsar på tillgänglighet (engelsk text)

De senaste 18 månaderna har Royal New Zealand Ballet vidtagit flera initiativ för att göra balett mer tillgängligt för alla. Initiativen inkluderar känsel-turer och ljudbeskrivna föreställningar för blinda och synsvaga personer; avslappnade föreställningar för personer med sensoriska, kommunikations- eller inlärningssvårigheter; en teckentolkad rundtur på RNZB: s huvudkontor för döva.

Akropolis i Athens. Foto

Akropolis i Aten får förbättrad tillgänglighet (engelsk text)

Akropolis i Athen, en av världens mest besökta arkeologiska platser, kan snart erbjuda besökare med funktionsnedsättning förbättrad tillgänglighet, tack vare installationen av en ny hiss.

En datormodell av ett tillgängligt hem. Illustration

Spelteknik hjälper till att designa tillgängliga hem (engelsk text)

En grupp universitetsstudenter och några fastighetsmäklare i Perth, Australien har samarbetat för att designa ett tillgängligt hem med hjälp av programvara för konstruktion inspirerad av spelindustrin. Målet är att öka medvetenheten om vikten av att skapa prisvärda boenden genom universell design.
Detta mail skickas med IdRelay