Kan du inte läsa detta html-mail, klicka här

Funka


Uppdaterad nr 4 - 2020
 

Aktuellt från Funka
En bärbar dator, fingrar som gör V-tecken och en glödlampa. Illustration

Följ vår kostnadsfria webbinarie-serie i vår!

Just nu sker det mesta online, vilket innebär att digital tillgänglighet är viktigare än någonsin. Vi bidrar med kunskap, erfarenhet och inspiration på Funkas Fredagswebbinarium, alla helgfria fredagar kl 13.00 - 13.30.

En raket som animeras. Illustration

April månads tips (5 månader kvar) Animationer för alla

Rörlig bild kan förmedla en känsla på ett helt annat sätt än en statisk bild eller en text. Men vad ska du tänka på när det gäller tillgänglighet? Funka tipsar om animationer.

Webbutvecklare vid sina bildskärmar. Foto

Forskningsresultat: stödmaterial kring publiceringssystem

I väntan på att återigen kunna genomföra våra populära föreläsningar och konferenser där vi berättar om de senaste forskningsresultaten vi fått fram, vill vi slå ett slag för de rapporter vi löpande publicerar. Bland annat har vi nyligen släppt stödmaterial för dig som ska välja publiceringssystem.

Personer har möte runt ett bord. Foto

Införandet av Webbtillgänglighetsdirektivet försenas inom EFTA

EFTA-länderna Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz kommer att implementera Webbtillgänglighetsdirektivet lite senare än planerat. Under tiden utvecklar Norge en central funktion för tillgänglighetsredogörelse.

En webbredaktör i arbete. Foto

Inbyggd tillgänglighet ger stöd till redaktörer

Genom att bygga in tillgänglighet i webbpubliceringssystemen blir det möjligt för webbredaktörer att göra rätt, även om de inte själva är experter på tillgänglighet. Funka har fått finansiering för att utveckla bättre mallar med inbyggd tillgänglighet i EpiServer.

Skolbarn i utbildning. Foto

När tillgänglighet är en självklarhet

Många av våra kunder fokuserar på lagens krav, men inte alla. För Läromedelsförfattarna är det självklart att information ska funka för alla, även om förbundet inte omfattas av lagen. Funka bygger om Läromedelsförfattarnas webbplats med tillgänglighet i fokus.

Tre frågor
Veronica Magnusson Hallberg. Foto

Tre frågor till Veronica Magnusson Hallberg, ordförande i Svenska Downföreningen

Hur tycker ni krisinformationen hittills har fungerat för era målgrupper?

Vi märker att våra medlemmar med Downs syndrom och andra intellektuella funktionsnedsättningar har svårt att ta till sig krisinformationen. Ytterst lite information finns på lättläst svenska och informationen till stödpersoner är bristfällig, till exempel saknas bildstöd som kan användas av assistenter, vårdnadshavare och personal på gruppboenden. Det gör att en stor del av våra medlemmar inte nås av samhällsviktig information på ett bra sätt. Själva innehållet i informationen är luddig när det gäller riskgrupper och vad som till exempel ska gälla om prioritering måste ske inom akutvården. Det skapar stor oro. Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Skolverket följs inte av alla huvudmän. Det skapar ett slags moment 22 för vårdnadshavare till personer med Downs syndrom inom särskolan, eftersom skolorna felaktigt stängs och man tvingas vara hemma utan ersättning.

Vilka möjligheter har barn med intellektuella funktionsnedsättningar att välja skola?

I teorin har alla med intellektuella funktionsnedsättningar rätt att gå i grundskolan, men i praktiken är det inte så. Det är svårt att få bra stöd i grundskolan, och ofta ännu svårare att få stöd på fritids. Det gör att många väljer särskolan trots att det egentligen inte är det man vill.

Man har också rätt att välja en annan särskola än den närmaste, men i praktiken får man inte skolskjuts då, och då är det inte ett fritt val i realiteten. Skolvalet blir i många fall en ekonomisk fråga för familjen, och så ska det inte vara. Dessutom är det så att om man skriver in ett barn i särskolan är det upp till rektor att besluta dels om integrerad skolgång, vilket betyder att grundsärskoleelever får sin undervisning i grundskolan, och dels om barnet ska läsa ämnen eller ämnesområden. Föräldrarna har inget att säga till om då, så att barn med intellektuella funktionsnedsättningar har ett fritt skolval är inte sant som vi ser det.

Vilka är de viktigaste frågorna för era medlemmar vad gäller digitalisering?

Vi ser att digitalisering ger stora möjligheter, men det är viktigt att det blir tillgängliga lösningar. Oftast har tillgänglighet hittills handlat om fysiska nedsättningar, så som hörsel- och synskador, medan åtgärderna för personer med intellektuell funktionsnedsättning i det närmaste är obefintliga. Det är främst språket som är svårt för dessa grupper och i de delar där mänskligt stöd behövs så saknas det i stor utsträckning. Vi ser också att man inte tar hänsyn till våra målgrupper när man digitaliserar e-tjänster. Det senaste exemplet var när e-hälsomyndigheten införde begränsningar i recepthanteringen vilket gjorde att vårdnadshavare till barn över 13 år inte längre kommer åt sina barns recept. Barnen kan vare sig hantera en e-legitimation eller ge en fullmakt till sin förälder. ”Lösningen” blir då att vårdnadshavaren fixar ett e-leg till sitt barn och använder det själv, och då har man ju helt rundat syftet med reformen, det vill säga att skydda integriteten för de ungdomar som till exempel lever under hedersförtryck.

Övriga nyheter
Teckenspråk. Foto

Teckenspråk populärt som andraspråk (engelsk text)

När du funderar på att lära dig ett andraspråk i skolan kanske du tänker på spanska, franska eller tyska. Vissa elever väljer teckenspråk.

Personer i rullstol rullar in i en buss via en ramp. Foto

Nya tillgängliga bussar i kollektivtrafiken skapar optimism (engelsk text)

En av kollektivtrafikoperatörerna i Rwanda har introducerat tillgängliga bussar för personer med funktionsnedsättning.

En blind person med vit käpp. Foto

Egypten inleder initiativ för att anställa personer med funktionsnedsättning (engelsk text)

Initiativet, kallat "Hayah", syftar till att utöka socialt stöd för personer med funktionsnedsättning genom att skapa möjligheter till jobb.
Detta mail skickas med IdRelay