Nyhetsbrev
Vindkraft

Energimyndigheten
Energimyndigheten

Nr 2 • Maj 2015

Tipsa en vän

Starka forskningsmiljöer för vindkraft

Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum, SWPTC, vid Chalmers och Luleå tekniska universitet och centrumbildningen Standup for Wind vid Uppsala universitet och KTH är två starka forskningsmiljöer inom svensk vindkraftsforskning. Den slutsatsen drar Kontigo, ett konsultföretag som på Energimyndighetens uppdrag har kartlagt svensk vindkraftsforskning och innovation i ett internationellt perspektiv. På SWPTC lyfter rapporten bland annat fram det arbete som görs på vindkraftverket och dess delar. Vid Standup for Wind, framhålls forskningen kring projektering och nätets förutsättningar som stark, liksom forskningen om vertikal axlad vindkraft.

När det gäller framtida möjligheter pekar rapporten ut satsningar kring havsbaserad vindkraft, vindkraft i skog och kallt klimat och nya testanläggningar som tänkbara vägar att stärka det svenska innovationssystemet kring vindkraft.

Under 2014 har Energimyndigheten låtit Kontigo genomföra denna syntes och analys av svensk forskning och innovation på vindkraftområdet. Rapporten ”Innovation för vindkraft” är ett underlag i Energimyndighetens långsiktiga strategiarbete kring vindkraft.

Ladda ner hela rapporten här.

Bild

Fortsatt hög utbyggnad av förnybar el

Trots lågt elcertifikatspris jämfört med tidigare år var utbyggnadstakten för förnybar el fortsatt hög under 2014. Det visar Energimyndighetens sammanställning i samband med den årliga annulleringen av elcertifikat. Ofta tar det tid mellan investeringsbeslut till dess att en anläggning är på plats.

- Det betyder att dagens elcertifikatpris inte nödvändigtvis speglar dagens investeringsvilja, säger Gustav Ebenå, chef för Enheten för förnybar el vid Energimyndigheten.

Sedan 2012 har 10,3 TWh förnybar elproduktion tillkommit inom elcertifikatsystemet. Det gemensamma svensk-norska målet är 26,4 TWh förnybar el mellan 2012 och 2020.
Det svenska bidraget till detta mål var 3,3 TWh under 2014.

Läs mer här!

Bild

Nätverket för vindbruk arrangerar seminarium på Vind 2015

Även i år kommer Nätverket för vindbruk att arrangera seminarier under branschens årliga konferens Vind 2015 i Stockholm den 4-5 november. Med teman som vindkraft och fåglar, sysselsättning och samhällsekonomiska effekter hoppas nätverket skapa en arena för samtal mellan myndigheter, bransch och andra intresserade.

Vindval lyser ut forskningspengar

Sedan 1 april pågår en utlysning inom Vindval, forskningsprogrammet som tar fram och förmedlar fakta om vindkraftens effekter på människa, natur och miljö. Vindval drivs gemensamt av Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Totalt omfattar utlysningen cirka 9,5 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är den 29 maj 2015.

Läs mer här!

Bild

Stort intresse driva projekt inom Nätverket för vindbruk

Intresset för att driva projekt inom Nätverket för vindbruk är rekordstort. I år har nätverket tagit emot närmare 35 ansökningar om stöd till olika projekt. Dessa omfattade närmare 13 mkr, vilket är mer än tillgängliga medel. Beslut om stöd förväntas under våren och sommaren.

Få utbildningsplatser för vindkraftstekniker

Antalet utbildningsplatser för vindkraftstekniker på landets yrkeshögskolor sjunker, och till hösten 2015 har endast två YH-utbildningar till vindkrafttekniker fått tillstånd att starta. Från 165 platser 2012 kommer i år bara 40 nya vindkraftstekniker kunna påbörja sin utbildning vid landets yrkeshögskolor.

Samtidigt visar en ny sammanställning av arbetskraftsbehovet i branschen från nätverkets nod för arbetskraftsförsörjning, drift och underhåll att det i dag jobbar 572 personer med drift och underhåll vid landets vindkraftsverk. Det är en ökning med 140 personer på bara ett år.

I mars uppvaktade därför en delegation från Nätverket för vindbruk, samt branschorganisationen Svensk Vindenergi, yrkeshögskolemyndigheten med kravet att öka antalet utbildningsplatser till vindkraftstekniker.

Bild

Beställ årets nätverksbroschyr

Årets broschyr från Nätverket för vindbruk finns nu att beställa från Energimyndighetens webbshop.

I den senaste upplagan beskrivs nätverkets olika aktiviteter och projekt under 2014, och här finns också några längre intervjuer med projektledare från olika delar av landet.

Här hittar du rapporten.

Utbildning för energi- och klimatrådgivare

Först utbildade projektet Enklav alla energi- och klimatrådgivare i Skåne i vindkraft. Nu siktar initiativtagarna bakom projektet på att nå ut i hela landet.

- Energi- och klimatrådgivarna har otroligt mycket kontakter både med allmänheten och inom den egna kommunen, säger Anna Tibbelin på Skånes Vindkraftsakademi.

Hon har varit projektledare för Enklav som Vindkraftsakademin har drivit tillsammans med Energikontoret Skåne.

- Vindkraftsfrågorna hos energi- och klimatrådgivarna har blivit både fler och mer komplexa, därför såg vi ett behov av en riktad satsning på den här gruppen, säger Anna Tibbelin.

Förutom en utbildning har projektet tagit fram en handbok om vindkraft för de kommunala energi- och klimatrådgivarna. Projektet har nu sökt och beviljats stöd för att göra samma sak i övriga landet.

- Alla energikontor utom två är med på tåget, så det kan nog få ett bra genomslag, säger Anna Tibbelin.

Enklav-broschyren och en sammanfattning av projektet finns här.

Bild

I kalendern

6 maj Offshore Väst bjuder in till agenda-arbete i Ronneby för att kraftsamla kring vindkraft till havs.
11-12 maj Hallandsnoden inom Nätverket för vindbruk arrangerar träff för länsstyrelsernas vindkraftshandläggare i Stockholm.
20 och 27 maj Power Circle ordnar seminarium om smarta elnät i Jönköping
4 juni Nätverksträff för Vindkraft Öst i Örebro.

Energimyndigheten logo
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99
Besök webben: www.energimyndigheten.seSharing is caring! Dela detta nyhetsbrev på

Dela detta utskick på Facebook  Dela detta utskick på Twitter  Dela detta utskick på LinkedIn  Fler delningsalternativDetta mail skickas med IdRelay