Bild
Nytt om
Elcertifikat
2015-12-15
 Tipsa om nyhetsbrevet
Kontakta oss via e-post
   


Nytt mål för förnybar el

Riksdagen har beslutat om tekniska justeringar av kvotkurvan samt höjd ambition för förnybar el inom elcertifikatsystemet. Sverige ska därmed finansiera 30 TWh förnybar el till 2020 jämfört med 2002.

Samtidigt ökar det gemensamma målet med Norge med 2 TWh. Det betyder att det inom den gemensamma elcertifikatsmarknaden ska byggas 28,4 TWh förnybar el till 2020 jämfört med 2012.

Det innebär även höjda kvoter som träder i kraft från den 1 januari 2016 . Den nya kvoten för 2016 är 23,1 %.

Bild

 
Deklaration med nya kvoter

De nya kvoterna som träder i kraft 1 januari 2016 påverkar inte deklarationen för beräkningsår 2015 som ska lämnas in till Energimyndigheten senast 1 mars 2016. När fakturerad el och elanvändning ska deklareras i mars 2017 avseende beräkningsåret 2016 så beräknas kvotplikten med de nya gällande kvoterna.

Mer information om deklarationen för beräkningsåret 2015 skickas ut i mitten av januari.


 
Ständig förbättring av formulär

Energimyndigheten arbetar kontinuerligt med att förenkla formulären för ansökan om elcertifikat, ursprungsgarantier, kvotplikt och certifikatkonto. Vi rekommenderar därför att ni i första hand hanterar ärenden elektroniskt och i andra hand hämtar och använder formulären från vår webbsida. I de fall du som ombud hjälper producenter med formulär så använd eller hänvisa dem till den senaste versionen av formulären som finns på vår webbsida.


 
Förenkling av kontoanmälan för privatpersoner

Energimyndigheten har genomfört en förenkling för privatpersoner som innehar en elproduktionsanläggning som är godkänd för tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier. Det innebär att privatpersoner, direkt efter att de fått sin anläggning godkänd, registreras som kontoansvarig för sitt certifikatkonto i Cesar utan att de behöver skicka in någon certifikatkontoanmälan. Privatpersoner skickar endast in formuläret ”Anmälan om certifikatkonto” om de vill utse ett ombud som får behörighet till kontot. 
Energimyndigheten inför EECS för ursprungsgarantier

Energimyndigheten arbetar just nu med att ansluta CESAR direkt mot AIB-hubben. Det innebär att ursprungsgarantier kommer att kunna exporteras och importeras direkt från eller till CESAR utan att behöva gå via cmo.grexel. Målsättningen är att detta kommer ske i början av 2017.

I samband med detta kommer du som anläggningsinnehavare också att få möjlighet att få så kallade EECS-certifikat utfärdade av Energimyndigheten. EECS är den standard som krävs för att handla med ursprungsgarantier utanför Sverige. Du som inte vill handla med andra länder behöver inte göra någonting. Ursprungsgarantier som inte uppfyller EECS kommer fortfarande att kunna handlas, överföras och annulleras inom Sverige.


 
Välkommen till Solforum 2016 och till hearing om förslaget till solelstrategin!

Den 7 april 2016 kommer Energimyndighetens konferens Solforum att arrangeras för tredje gången. Tillsammans med Solforum anordnas även en hearing för Energimyndighetens regeringsuppdrag om förslag till solelstrategi.
Solforum är Energimyndighetens konferens för dig som är verksam inom solels- och solbränsleområdet. Hearingen anordnas inom ramen för Energimyndighetens regeringsuppdrag om förslag till strategi för ökad användning av solel.

Årets Solforum har fokus på hela utvecklingskedjan och vänder sig särskilt till dig som forskar om solenergi, utvecklar solenergirelaterad teknik och sprider kunskap om solenergi. Hearingen vänder sig till dig som är intresserad av ändringar av befintliga styrmedel för att öka användningen av solel, samt till dig som kan bli berörd av att lämna uppgifter till heltäckande statistik inom solelområdet.

Solforum kommer att hållas på hotell Clarion Stockholm i Skanstull. Om du inte har möjlighet att delta på plats går det att följa utvalda presentationer via webben.

Anmälan öppnar i februari 2016. Välkommen!

Läs mer om Solforum och Energimyndighetens förslag till solelstrategi på www.energimyndigheten.se/solforum

Kontakt:

För frågor om innehåll på Solforum:
Linn Sjöström (Energimyndigheten), linn.sjostrom@energimyndigheten.se,
016-542 06 43

För frågor om hearingen för solelstrategin:
Zinaida Kadic (Energimyndigheten), zinaida.kadic@energimyndigheten.se,
016-544 22 89


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se