Bild
Nyhetsbrev
Hållbarhetskriterier
4 oktober 2017
 


Webbundersökning


Vill du hjälpa oss att förbättra vår webb? Svara gärna på några korta frågor. Dina åsikter är viktiga!
Till undersökningen.
 

Tipsa om nyhetsbrevet
   

 

Tack för ert deltagande på forum hållbara bränslen!

Den 21 september deltog omkring 90 personer på vårt informationsforum för hållbara bränslen. Vi ser forumet som ett viktigt tillfälle för att dela med oss av aktuell information, men också för att ta del av branschens syn på aktuella händelser. Tack till alla er som deltog och bidrog med era synpunkter, frågor och inspel! Nästa forum planeras preliminärt till november 2018.
Presentationerna från forumet finns på energimyndigheten.se/hbk.


 

Alliansen kritiserar definition av restprodukter

Alliansen uttrycker i en motion kritik mot den ändrade definition av restprodukt som regeringen tidigare har skickat på remiss. Ändringen innebär att restprodukter måste ha lågt ekonomiskt värde såväl som utfall i mängd i förhållande till den aktuella processens huvudprodukter. Detta medför att vissa råvaror, exempelvis PFAD (palm fatty acid distillate) och teknisk majsolja, skulle omklassas till samprodukter och därmed behöva spåras tillbaks till odlingsplatsen och inkludera utsläpp från odlingssteget.
Eftersom det saknas en konsekvensanalys av förslaget yrkar alliansen på att en sådan ska göras och att införandet av ändringen ska skjutas fram ett år och börja gälla först 1 juli 2019.


 

Drivmedelsföreskrifter på gång

Energimyndigheten har fått in ett antal svar på remissen om föreskrifter till drivmedelslagen och tackar för dessa. Vi bearbetar för närvarande remissvaren och informerar när föreskriften är beslutad.
Samtliga skattskyldiga drivmedelsleverantörer kommer att bli skyldiga att rapportera levererade drivmedel senast den 1 april. Det undantag som har funnits för små leverantörer kommer alltså att försvinna. Det införs också sanktionsavgifter vid försenad rapportering om 1 000 kr samt en straffavgift till drivmedelsleverantören om 7 kr per kg koldioxidekvivalenter om inte måluppfyllelsen under 2020 nås. Målet är att minska växthusgasutsläppen från levererade drivmedel med sex procent jämfört med en baslinje på 94,1 g koldioxidekvivalenter per megajoule.


 

Programkonferens: Förnybara drivmedel och system - vad och hur beror det på?

Konferensen presenterar resultat från samtliga projekt inom första etappen av samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system, varvat med samverkan inför kommande utlysningar, nätverksaktiviteter, med mera. Målet är att belysa de behov som olika aktörer har som aktivt deltar i och påverkar omställningen mot ett fossilfritt energisystem och en fossiloberoende transportsektor. Konferensen vänder sig till forskare, intressenter inom industrin och offentliga sektorn och till olika beslutsfattare.
Sista anmälningsdag är 11 oktober. Mer information och anmälan.


 

Ny besöksadress 9 oktober

Den 9 oktober byter vi besöksadress i Eskilstuna. Ett före detta metallgjuteri har förvandlats till ett aktivitetsbaserat kontor, helt anpassat efter vår verksamhet. Välkommen att hälsa på oss på Gredbyvägen 10!

Är du nyfiken på hur vår resa mot den aktivitetsbaserade arbetsplatsen har sett ut? På bloggen Energimyndighetens nya lokaler dokumenterar vi vägen fram och delar med oss av tankar om allt från arbetssätt till hållbarhet.


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99
www.energimyndigheten.se/hbk
Besök webben: www.energimyndigheten.se