Bild
Nyhetsbrev
Hållbarhetskriterier
14 november 2017
 

 

Tipsa om nyhetsbrevet
   

 
Hållbarhetsbesked ska omprövas

Du som längtat efter föreskrifter om rapportering och beräkning av växthusgasutsläpp enligt drivmedelslagen kan äntligen pusta ut. Energimyndigheten har nämligen fastställt de föreskrifter som varit på remiss under hösten. När föreskrifterna har kommit från tryck kommer de att publiceras på vår webbplats.


 
Växthusgasutsläpp redovisas

Nu kan du hitta en tabell med information om genomsnittligt växthusgasutsläpp från olika drivmedel i Sverige på vår webbplats. Tabellen baseras på den senaste sammanställda drivmedelsrapporteringen, och ska göra det enklare för er som vill värdera klimatpåverkan från era transporter.


 
Äntligen svensk elmix

Riksdagen röstade onsdagen den 8 december igenom en ändring i lagen om hållbarhetskriterier. Lagen utgör Sveriges implementering av det så kallade ILUC-direktivet samt några andra justeringar, bland annat utifrån Energimyndighetens utvärdering av regelverket. Lagen ger också regeringen tillåtelse att meddela ytterligare bestämmelser om kriterier för att få klassa en råvara som restprodukt. Det gör det möjligt för regeringen att besluta om den förordning som tidigare remitterats. Förslaget i sin helhet kan än så länge läsas i propositionen som finns på Regeringens webbplats.


 
Hållbarhetsföreskrifter på remiss

Du har ni möjlighet att komma med synpunkter på Energimyndighetens förslag på föreskrifter samt vägledning om hållbarhetsföreskrifter. Föreskrifterna innehåller en del ändringar till följd av det så kallade ILUC-direktivet, men också en del andra justeringar. För er som vill svara på remissen finns alla dokument på vår webbplats.


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Gredbyvägen 10
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99
www.energimyndigheten.se/hbk
Besök webben: www.energimyndigheten.se