Nyhetsbrev Hållbara bränslen

Webbversion | Skicka vidare

JANUARI 2018

Bild: IADE Michoko / Pixabay

Vad hände med reduktionsplikten?

Många undrar säkert vad som händer med reduktionsplikten. Lagen beslutades ju i samband med regeringens budget för 2018, men någon förordning eller föreskrifter har ännu inte synts till. Anledningen är en detalj i förordningen som inte har beslutats än, och det gäller det tullvillkor som än så länge innebär att endast etanol som har producerats eller importerats som odenaturerad får skattebefrielse när den låginblandats i bensin.

Så fort regeringen har beslutat detta och skickat ut förordningen på remiss kommer även vi att skicka föreskrifter om reduktionsplikten på remiss.

Bild: Free Photos / Pixabay

Rapportera drivmedel och biobränslen

Nu är årets rapporteringsmall(ar) publicerade, du hittar dem på hjälpsidan för e-tjänsten hållbara bränslen. Nytt för i år är att vi erbjuder en förenklad version för er som inte är rapporteringsskyldiga enligt drivmedelslagen, det vill säga de bränsleleverantörer som levererar bränsle för uppvärmning eller annan verksamhet där bränslet inte används som drivmedel. Det finns några ändringar som vi har gjort till följd av våra föreskriftsändringar:

  • ni kan rapportera flytande biobränslen i kg istället för m3,
  • ni ska redovisa användningsområdet för biobränslen (tidigare: ”Annat energiändamål”) och slutligen
  • ni ska redovisa växthusgasutsläppet i g CO2e/MJ istället för minskningen procentuellt sätt.

Drivmedelslagens rapportering är i stort sett oförändrad, men rapporteringen av 2018 års leveranser kommer att omfatta alla drivmedelsleverantörer oavsett storlek. Vi ser därför gärna att så många som möjligt rapporterar redan i år. Rapporteringen ska vara inlämnad senast den 1 april 2018.

Föreskrifter om rapportering enligt drivmedelslagen beslutade 

I slutet på 2017 beslutades föreskrifter av Energimyndigheten med stöd av drivmedelslagen och drivmedelsförordningen. Dessa har alltså trätt ikraft och kommer på så sätt att omfatta samtliga drivmedelsleverantörer som därmed blir rapporteringsskyldiga för samtliga leveranser som sker under 2018, vilket sker senast den 1 april 2019. Det blir flera förändringar jämfört med tidigare, men i huvudsak kommer rapporteringen att ska på samma sätt. Följande förändringar är viktiga:

  • samtliga leverantörer oavsett storlek på leveranser kommer att bli rapporteringsskyldiga,
  • små och medelstora företag kommer att få lättnader i rapporteringsskyldigheten vad avser uppgifter om ursprung,
  • råoljeimportörer kommer att behöva ange uppgifter om oljefält för den råoljan,
  • krav om uppgifter om i vilket land biokomponenterna är processade tillkommer, och
  • vid försenad rapportering kommer en förseningsavgift om 1000 kr att tas ut.

Dessa förändringar kommer alltså att införas i rapporteringsmallen för rapportering av 2018 års leveranser.

Bild: Felix W / Pixabay

Läs vår konsoliderade hållbarhetsföreskrift

Vi har publicerat en föreskriftsändring med vissa ändringar i föreskrifterna om hållbarhetskriterier.

Ni hittar alla våra föreskrifter på vår webbplats, såväl originalföreskrifterna som ändringsföreskrifter. För att göra det enklare för er har vi även tagit fram en konsoliderad version som vi rekommenderar att ni använder.


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+