Nyhetsbrev från Energimyndigheten

Webbversion | Skicka vidare

Nr 1, 25 januari 2018 | Ekodesign och energimärkning

 

Seminarium: Nyheter om ekodesign och energimärkning 2018

2018 är ett spännande år med många nya produktförordningar som ska revideras, nya krav som träder i kraft, och inte minst - förberedelserna inför den nya och uppdaterade energimärkningen och produktdatabasen.

Vi bjuder in till ett seminarium med allmän information och diskussion om ekodesign, energimärkning och marknadskontroll. Vi kommer även berätta mer specifikt om de förordningar där nya eller skärpta krav börjar att gälla under 2018.

Tid: 15 februari kl 13.00-16.00
Plats: Rosenlundsgatan 9, Stockholm eller delta via Skype-länk.

Agenda:

Kl. 13-14.30: Allmän info:

 • Kort introduktion till ekodesign och energimärkning,
 • Nya ramverket för energimärkning (omskalning tillbaka till A-G, produktdatabasen (EPREL) med obligatorisk registrering),
 • Revideringar och omröstningar under 2018
 • Resurseffektivitetskrav
 • Marknadskontroll 2018
 • Fika och träff med våra handläggare

Kl. 14.30-16.00: Produktspecifika seminarier för produkter som får nya eller skärpta krav under 2018:

 • Ventilation
 • Belysning
 • Professionell kyla
 • Centralvärme och kyla
 • Rumsvärmare

Anmäl dig senast den 10 februari här 

Kontaktperson är Lina Kinning.

 
Save the date
 

Save the date: Marknad för klimat- och resurseffektiva material och produkter

År 2045 ska Sverige ha nollutsläpp av växthusgaser. I framtiden behöver klimat- och resurseffektiva produkter dominera marknaden. Är du intresserad av att delta i eller följa utvecklingsprojekt som kan bidra till att utveckla marknaden för klimat- och resurseffektiva material och produkter? Arbetar du vid ett företag som levererar eller köper material, en näringslivsorganisation, akademi, institut, myndighet, miljömärkningsorgan eller annan organisation som kan bidra till att utveckla marknaden?

Då är du varmt välkommen till en dag med:

 • Inspirerande presentationer.
 • Möjligheter att diskutera utvecklingsbehov, projektidéer och samarbetsmöjligheter med forskare, näringslivsrepresentanter och andra relevanta aktörer.
 • Information om möjligheter till finansiellt stöd.
 • Möjlighet att besöka en utställning där du kan diskutera med forskare som driver projekt som ska utveckla klimatsmartare material och kemikalier.

Tid: 21 mars 2018, 10.00-16.00
Plats: Stockholm

Anmälan: Mer  information om konferensen samt länk anmälan kommer att skickas ut senare.

För mer information, kontakta Sara Malmgren

 
 
 
 

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Rosenlundsgatan 9, Stockholm
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Webbplats: www.energimyndigheten.se


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+