Nyhetsbrev från Energimyndigheten

Webbversion | Skicka vidare

Nr 2, 22 februari 2018 | Ekodesign och energimärkning

Möten och seminarium
 

Inbjudan till branschmöte om produktdatabasen för energimärkning

I och med den nya energimärkningsförordningen kommer det att upprättas en databas som innehåller energimärkningsetiketter och annan relaterad information för alla produkter på marknaden. Databasen ska vara offentlig och ge konsumenter möjlighet att bättre jämföra olika produkters prestanda och energianvändning. Genom en konfidentiell del ska databasen även underlätta för EUs medlemsstater att kontrollera att produkterna uppfyller kraven i energimärkningen. Databasen ska vara på plats den 1 januari 2019.

I samband med att EU-kommissionen utvecklar databasen hålls samråd med tre undergrupper: konsumenter (som tar del av data), leverantörer (som är skyldiga att lägga in data) och marknadskontrollsmyndigheter.

Inför det andra samrådsmötet för leverantörer på EU-nivå, håller Energimyndigheten ett branschmöte med svenska aktörer. Mötet äger rum den 9 mars kl. 9-11 på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm. Läs mer om innehållet på mötet och anmäl dig här.

 
 
 
 

 

Presentationer från informationsseminariet den 15 februari

Det blev ett mycket välbesökt seminarium med 100 deltagare varav 56 var med via Skype. Presentationerna från seminariet om nyheter inom ekodesign och energimärkning 2018 hittar du här.

 
 
 
 

Bidra med synpunkter: Publik konsultation av revideringarna av förordningarna för vitvaror, bildskärmar och belysning

I samband med de pågående revideringarna av ekodesign- och energimärkningsförordningarna för kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare, tv-apparater, datorer och elektriska lampor osamt armaturer söker EU-kommissionen synpunkter från individer och organisationer med intresse för dessa åtgärder.

Konsultationen innehåller frågor om reparabilitet och varaktighet, garanti, tillgänglighet av reservdelar, manual för reparation och underhåll och är öppen fram till den 7 maj.

Klicka här för mer information och för att svara på konsultationen.

 
 
 
 

 

Nya förstudier

Det har startats nya förstudier för att undersöka lämpligheten i att sätta ekodesignkrav på hissar, högtryckstvättar, solceller och inverterare samt BACS (Building Automation Control systems). Inom ramen för förstudierna sker kontinuerlig kontakt med olika intressenter för att inhämta fakta och synpunkter. För att anmäla dig som intressent eller veta mer om förstudierna, se länkarna nedan:

Högtryckstvättar
susproc.jrc.ec.europa.eu/HighPressureCleaners/index.html

Hissar
www.eco-lifts.eu

Solceller och inverterare
susproc.jrc.ec.europa.eu/solar_photovoltaics/index.html

BACS, Building Automation Control Systems
www.ecodesignbacs.eu

 
Övrigt
 

Marknad för klimat- och resurseffektiva material och produkter

År 2045 ska Sverige ha nollutsläpp av växthusgaser. I framtiden behöver klimat- och resurseffektiva produkter dominera marknaden. Arbetar du vid ett företag som levererar eller köper material, en näringslivsorganisation, akademi, nstitut, myndighet, miljömärkningsorgan eller annan organisation som kan bidra till att utveckla marknaden? Är du intresserad av att delta i eller följa utvecklingsprojekt kring exempelvis:

Märkning, spårbarhet och kommunikation av klimat- och resursprestanda, sett ur ett livscykelperspektiv?

  • Kravställning på klimat- och resurseffektivitet
  • Samverkansformer och andra arbetssätt för att utveckla marknaden för klimat- och resurseffektiva material och produkter
  • Finansmarknadens förutsättningar

Då är du välkommen till en dag med:

  • Inspirerande presentationer kring bland annat nya möjligheter att synliggöra och ställa krav på klimat- och resursprestanda, behov av nya metoder och verktyg liksom pågående arbete inom myndigheterna och EU.
  • Möjligheter att diskutera utvecklingsbehov, projektidéer och samarbetsmöjligheter.
  • Information om utlysningen ”Utveckla framtidens marknader för klimat- och resurseffektiva material och produkter” och andra möjligheter till finansiellt stöd.

Tid: 21 mars 2018, kl. 10.00-15.00
Plats: Scandic Klara, Stockholm

Anmälan och program hittar du här. 
Glöm inte att anmäla dig innan den 9 mars.

 

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Rosenlundsgatan 9, Stockholm
E-post:ekodesign@energimyndigheten.se
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Webbplats: www.energimyndigheten.se


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+