Energimyndighetens Nyheter

Anmäl er gärna till att prenumerera på Nyheter om EU ETS från Energimyndigheten. Anmäl dig här!

Kom ihåg! Lämna in verfierad utsläppsrapport i E-CO2 senast 31 mars 2018.

Kom ihåg! Notera utsläpp för 2017 senast 31 mars 2018.

Kom ihåg! Överlämna utsläppsrätter motsv årsutsläppet 2017 senast 30 april 2018.


utslappshandel.se
| Energimyndigheten • Naturvårdsverket

Till verksamhetsutövare som omfattas av utsläppshandel
Handel med utsläppsrätter
2018-03-14

 

Detta informationsbrev innehåller:

  • Påminnelse om den nära förestående utsläppsrapporteringen och överlämnandet av utsläppsrätter
  • Information om nytt formulär för tillståndsansökan och övervakningsplan samt nya vägledningar
  • Information kopplat till tilldelning inför nästa handelsperiod

 

 
Lämna in verifierad utsläppsrapport i E-CO2

Den 31 mars 2018 är sista dag att lämna en verifierad utsläppsrapport avseende utsläppsår 2017 till Naturvårdsverket. Verksamhetsutövare för anläggningar lämnar rapporten via e-tjänsten E-CO2.


Om utsläppsrapporten uteblir eller inkommer sent ska Naturvårdsverket besluta om en förseningsavgift på 20 000 kr. Detsamma gäller om rapporten inte har verifierats av ackrediterad kontrollör senast 31 mars.


Vid frågor, kontakta Naturvårdsverket: EUETS@naturvardsverket.se
 

 
Notera utsläpp i Unionsregistret

Verksamhetsutövare ska notera utsläppet och är även ansvarig för att den ackrediterade kontrollören godkänner utsläppet i unionsregistret senast den 31 mars 2018.

Vid frågor, kontakta Energimyndigheten:
utslappshandel@energimyndigheten.se, 016-544 23 00

 

 
Överlämna utsläppsrätter i Unionsregistret

Överlämnande av utsläppsrätter motsvarande utsläppet för 2017 ska ske senast den 30 april 2018.


Observera att Energimyndigheten har begränsad support den 30 april och stänger klockan 12.


För att kontrollera fullgörandet så finns det en guide som beskriver hur man gör detta på Energimyndighetens webbplats för Användarstöd.


Vid frågor, kontakta Energimyndigheten:
utslappshandel@energimyndigheten.se, 016-544 23 00


De företag som inte överlämnat tillräckligt med utsläppsrätter senast den 30 april drabbas av sanktioner om 100 euro per överskjutande ton koldioxid.


Kravet på att lämna in utsläppsrätter för överskjutande utsläpp kvarstår även efter det att avgiften betalats.


Vid frågor om sanktioner, kontakta Naturvårdsverket: EUETS@naturvardsverket.se

 

 

Tillstånd och övervakningsplan – nytt formulär och nya vägledningar

Vi vill påminna alla verksamhetsutövare om att Naturvårdsverket är tillståndsmyndighet sedan 1 jan 2018. Alla ärenden gällande handel med utsläppsrätter som tidigare skickats till Länsstyrelsen ska nu skickas till Naturvårdsverket. Länsstyrelsen ska dock hantera klart de ärenden som inleddes hos dem innan 1 jan 2018.


Ansökan/anmälan ska lämnas till Naturvårdsverket via ETS-portalen.


Naturvårdsverket publicerade den 9 mars 2018 version 2 av formuläret för ansökan, anmälan och övervakningsplan. Samtidigt publicerades vägledningar om när och hur ansökan/anmälan ska göras. Det nya formuläret är mycket likt det gamla. Ändringarna rör främst bytet av beslutande myndighet samt buggrättningar och mindre förbättringar.


Vid nästkommande anmälan om ändring är det ett krav att byta till det nya formuläret.


De ärenden som inkommit innan 9 mars kommer att hanteras klart i det gamla formuläret.


Ni hittar formuläret, vägledningarna och ETS-portalen på Naturvårdsverkets webbplats här.


Vid frågor, kontakta Naturvårdsverket: EUETS@naturvardsverket.se

 

 
Tilldelning inför nästa handelsperiod

Ansökningar om tilldelning inför nästa handelsperiod ska vara EU-kommissionen tillhanda senast september 2019. Innan dess ska Naturvårdsverket som ansvarig myndighet i Sverige hinna granska och sammanställa de inskickade ansökningarna. Samtidigt ska de utsläpp som anges i utsläppsrapporten som ska skickas in sista mars 2019 vara med i ansökan.


Det innebär att ansökningar om tilldelning inför nästa handelsperiod måste skickas till Naturvårdsverket runt april 2019.


Detta innebär att det inte är lång tid från att utsläppsrapporten ska vara inskickad till att även ansökan om tilldelning ska vara inne. Speciellt för de ackrediterade kontrollörerna kommer det bli kort om tid att hinna med båda dokumenten. Vi kommer dock göra vårt bästa för att underlätta arbetet genom att ta fram vägledningar mm innan ansökningarna ska vara inne. Det kan dock vara bra att redan i detta skede fundera på hur verifieringen kan ordnas så smidigt som möjligt.


På nationell nivå har vi svårt att ändra deadlines mm i betydande grad då reglerna om fri tilldelning styrs centralt inom EU.


Vi återkommer så snart som möjligt med mer information om ansökan om tilldelning inför nästa handelsperiod.
 

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna • www.energimyndigheten.se
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm • www.naturvardsverket.se/klimat