Nyhetsbrev från Energimyndigheten

Webbversion | Skicka vidare

Nr 3, 27 april 2018 | Ekodesign och energimärkning

Webbversion | Skicka vidare

Det kommer att bli en intensiv sommar och höst på ekodesign- och energimärkningsfronten. Arbetet med att skala om befintliga energimärkningar för vitvaror, belysning och TV tillbaka till A-G pågår för fullt. EU-kommissionen planerar för omröstningar av dessa i slutet av oktober, samt för eventuella nya ekodesignkrav på motorer och varvtalsreglerare, kommersiell kyla med mera. Även databasen med energimärkta produkter diskuteras intensivt. Vi kommer att skicka ut uppdateringar med aktuell dokumentation löpande via detta nyhetsbrevet. Trevlig läsning!

 
Seminarium
 

Välkommen på frukostseminarium om krav på energimärkning i reklam och på internet

Det ska vara lätt för ditt företag att göra rätt vad gäller energimärkning i reklam och på internet. Just därför bjuder vi på Energimyndigheten in till ett frukostseminarium med information om vad som gäller. Seminariet rekommenderas till dig som är tillverkare eller återförsäljare av produkter i visuella annonser, tekniskt reklammaterial eller på internet. Läs mer och anmäl dig här.

Krav på energimärkning i reklam trädde i kraft den 1 augusti 2017 och krav på energimärkning i webbutiker den 1 januari 2015. Du kan läsa mer om detta här.

 
Belysningsutmaningen
 

 

Belysningsutmaningen på CEM och KTH

Belysningsutmaningen kommer i samband med Nordic Clean Energy Week och Clean Energy Ministerial att anordna ett event den 24 maj och ett studiebesök den 23 maj. Läs mer här.

Boka upp den 14 juni - för då hålls en belysningsdag med Energimyndigheten på KTH med presentation av bland annat regeringsuppdraget Belysningsutmaningen, en färsk rapport om ljus och hälsa, tips kring upphandling samt aktuella forskningsutlysningar. Mer info kommer inom kort här.

Anmäl dig senast den 8 juni via mail till: belysningsutmaningen@energimyndigheten.se

 

 
 
 
 

Så gick Belysningsutmaningen

Energimyndigheten har nu lämnat över rapporten om Belysningsutmaningen till Regeringskansliet. Sammanlagt 92 aktörer har ställt sig bakom satsningen och de flesta har även antagit åtaganden varav ett tiotal är mätbara. Exempel är:

  • Köpings kommun har bytt ut belysning i elljusspår och halverat belysningens elanvändning.
  • Gröna Lund byter ut all sin belysning och kommer minska belysningens elanvändning med 75 procent.
  • Coop byter ut belysningen i sina 250 butiker och har minskat belysningens elanvändning med 21 GWh eller 40 procent.

Läs mer och ta del av slutrapporten här.

 
Rättelser av förordningar
 

Rättelse av svensk översättning 811/2013

EU-kommissionen har publicerat en rättelse av den svenska översättningen av energimärkningsförordning 811/2013 om pannor och värmepumpar. Rättelsen innehåller ett stort antal ändringar.

Se dokument från kommissionen på Energimyndighetens webbsida.

Vid frågor, kontakta: Lina.kinning@energimyndigheten.se

 

Rättelse av svensk översättning 814/2013

EU-kommissionen har publicerat en rättelse av den svenska översättningen av ekodesignförordningen 814/2013. Begreppet storage water heaters har tidigare felaktigt översatts med ackumulatortankar. Av rättelsen framgår att begreppet ska översättas med förrådsvarmvattenberedare.

Se dokument från kommissionen på Energimyndighetens webbsida.

Vid frågor, kontakta: Lina.kinning@energimyndigheten.se

 
Nordic Clean Energy Week
 

 

Träffa oss under Nordic Clean Energy Week

Den 21-25 maj 2018 står Sverige tillsammans med EU/Norden värd för stora ministermöten inom energiområdet. I samband med mötena arrangeras temaveckan Nordic Clean Energy Week i Öresundsregionen. Då samlas politiker, forskare och näringsliv för att diskutera framtidens energilösningar.

Under veckan kommer Energimyndigheten bland annat stå värd för 'Sustainable Heating and Cooling' och 'Smart Industry' som är två av totalt fem arenor som anordnas under veckan. Dessutom anordnar Energimyndigheten ett flertal separata sido-event och konferenser. 

Se var du kan träffa oss här.

 

 

 
 
 
 

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Rosenlundsgatan 9, Stockholm
E-post:ekodesign@energimyndigheten.se
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Webbplats: www.energimyndigheten.se


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+