Nyhetsbrev Hållbara bränslen

Webbversion | Skicka vidare

OKTOBER 2018

Bild från en konferen med människor i bakgrunden

Bild: Cozendo / Pixabay

Forum om hållbara bränslen 26 oktober

Nu bjuder vi återigen in till forum om hållbara bränslen, tillfället för dig som vill få aktuell information om regelverken för drivmedel och biobränslen. Vi informerar som vanligt om resultatet av rapporteringen av 2017 års mängder, men också om kommande miljöinformation om drivmedel, rapportering av reduktionsplikt samt allmänna råd för rapportering av drivmedel. I år kommer vi att hålla till på Vasagatan 7 i Stockholm och forumet äger rum den 26 oktober. Anmäl dig redan nu.

 

 

Närbild på fyra bensinpumpar

Bild: markusspiske / Pixabay

Skyldighet att informera om drivmedels klimatpåverkan

Nu är det beslutat att drivmedelsleverantörerna blir skyldiga att informera om drivmedels klimatpåverkan och dess innehåll. Energimyndigheten har fått uppdraget att beskriva hur utformningen av märkningen ska se ut. Den nya lagen träder i kraft 1 januari 2020, men undantagna är säljställen som säljer mindre än 1 500 kubikmeter flytande drivmedel eller 1 000 000 kubikmeter gasformigt drivmedel.

Bild: Free-Photos / Pixabay

Nytt förnybartdirektiv klart

Förhandlingarna av ett nytt förnybartdirektiv som ska gälla efter 2020 är färdiga. Det nya direktivet fastställer mål om 32 procent förnybar energi inom unionen till 2030.

Utöver det tillkommer hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen. Kraven gäller endast förbränningsanläggningar för fasta biobränslen större än 20 MW samt för biogas större än 2 MW.

Det kommer sannolikt vara möjligt att luta sig befintliga skogsvårdslagstiftning för att visa att hållbarhetskriterierna är uppfyllda.

Definitionen av restprodukt fryst 

Finland har notifierat EU-kommissionen att de motsätter sig Sveriges skärpta definition av restprodukter. Det innebär att det inte går att fatta beslut om detta förrän den 4 oktober, alltså av den regering som tar över efter valet.

Enligt en undersökning som Gröna bilister har gjort verkar det dock som att de flesta politiska partierna är positiva till att genomföra ändringen.

Regeringen har föreslagit ändringar i förordningen om hållbarhetskriterier som går ut på att snäva åt definitionen av restprodukter och avfall. Den största konsekvensen av den ändringen är att s.k. PFAD (palm fatty acid distillate) inte längre skulle kunna klassas som restprodukt utan istället bli en samprodukt.

Det innebär i sin tur att kraven på spårbarhet skärps ända tillbaks till odling samt att utsläpp från odlingssteget ska inkluderas i beräkningen av växthusgasutsläpp.

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+