Nyhetsbrev från Energimyndigheten

Webbversion | Skicka vidare

Nr 7, 27 september 2018 | Ekodesign och energimärkning

Webbversion | Skicka vidare

Möten och workshops
 

Informationsmöte om databasen EPREL - 3 oktober

Från och med 1 januari 2019 är det obligatoriskt att registrera alla energimärkta produkter i produktdatabasen EPREL (European Product Registry for Energy Labelling). Av denna anledning bjuder vi på Energimyndigheten in till ett branschmöte för att informera om databasen. Mötet hålls i våra lokaler i Stockholm den 3 oktober kl. 13.00-15.00. Läs mer och anmäl dig här.

Testa databasen redan nu!
Nu finns en testversion av databasen där du som tillverkare och leverantörer kan lägga in dina produkter för att testa systemet och för att komma med kommentarer om databasens uppbyggnad. Läs mer om EPREL och testversionen här.

 
 
 
 

Branschmöten om reviderade förordningar

Just nu pågår revideringar av ekodesign- och energimärkningsförordningar för ett flertal produktgrupper och vi bjuder därför in till branschmöten för respektive produktgrupp. Mötena hålls i våra lokaler på Rosenlundsgatan i Stockholm.

Diskmaskiner: 8 oktober, kl. 13.00-15.00
Tvättmaskiner: 8 oktober, kl. 10.00-12.00
Bildskärmar och TV: 4 oktober, kl. 10.00-12.00
Belysning: 3 oktober, kl. 9.00-12.00
Transformatorer: Datum är ännu inte bestämt. Se vår webb för senaste info.

Här kan du läsa mer revideringarna och anmäla dig till mötena.

 
 
 
 

Workshop resurseffektivitet – 4 oktober

I de nya förslagen till ekodesignförordningar ingår olika resurseffektivitetskrav, till exempel krav på reparerbarhet och reservdelar. Energimyndigheten bjuder in till en workshop den 4 oktober där de olika förslagen till resurseffektivitetskrav presenteras och diskuteras.

För att samla in den kunskap som finns hos tillverkare och återvinningsbranschen låter vi just nu utföra en enkät- och intervjustudie om resurseffektivitetsaspekter. Syftet är att säkerställa att de framtida ekodesignkrav blir så adekvata som möjligt. Vi är mycket tacksamma om du vill delta i denna enkät!

Läs mer och anmäl dig till både workshopen och enkäten här.

 

Seminarier om IoT - 29-30 november

Energimyndigheten bjuder tillsammans med Connected Devices Alliance in till två seminarier om 'Demand flexibility' och nätverksuppkopplade produkter.

Seminarierna hålls den 29-30 november på Clarion Hotel Stockholm i Stockholm.

Läs mer och anmäl dig här.

 

 
Nya krav
 

Omröstning för servrar och datalagringsutrustning

Ekodesignkrav för servrar och datalagringsutrustning röstades igenom vid kommittéomröstning i Bryssel den 17 september. De nya kraven kommer därmed att träda i kraft den 1 mars 2020. Den officiella versionen har ännu inte publicerats men du kan läsa mer om kraven på vår webb.

Ekodesignkrav för servrar och datalagringsutrustning

 
 
 
 

Nya krav på varmvattenberedare, pannor och värmepumpar

Den 26 september 2018 skärptes kraven för varmvattenberedare. Skärpningen innebär bland annat att endast de mest effektiva konventionella elektriska beredarna i storlekar upp till XL kommer att kunna uppfylla kraven på energieffektivitet. Större elektriska varmvattenberedare måste kompletteras till exempel med solvärme eller värmepump. Utifrån en livscykelanalys blir det kostnadseffektivt att komplettera större varmvattenberedare med förnybara energikällor.

Den 26 september infördess även utsläppskrav för varmvattenberedare och för värmepumpar och pannor (el, gas, olja).

 
Marknadskontroll
 

Planerad marknadskontroll

Under hösten kommer ett antal kontroller av produkter initieras, enligt marknadskontrollplanen för 2018. Det är i första hand marknadskontroll av belysning, datorer, standby- och nätverksstandby, FTX-ventilationsaggregat och kylprodukter för både hushåll och professionell användning.

Notera att reaktiva ärenden alltid hanteras, oavsett vilken produktgrupp det tillhör. Du kan anmäla en produkt och initiera ett reaktivt ärende här.

Här kan du se vår marknadskontrollplan för 2018.

 
 
 
 

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Rosenlundsgatan 9, Stockholm
ekodesign@energimyndigheten.se
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99
www.energimyndigheten.se

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+