Nyhetsbrev från Energimyndigheten

Webbversion | Skicka vidare

Nr 2, 10 april 2019 | Ekodesign och energimärkning

Webbversion | Skicka vidare

Energimärkning och ekodesign
 

Så blev det – nya krav och nya märketiketter för 10 produkter

Under december 2018 och januari 2019 röstades 10 ekodesignförordningar igenom och sex nya energimärkningsförordningar togs fram. Just nu granskas förordningarna av rådet och parlamentet men de förväntas publiceras i EU:s officiella tidning inom kort. Läs mer i Kommissionens pressmeddelande om de nya kraven.

De slutliga dokumenten (dock ej antagna förordningar) finns på respektive produktgruppssida enligt länkar nedan. Där hittar du också de nya energimärkningsetiketterna som börjar gälla 2021. 

 
 
 
 

Var med och påverka framtidens krav – förstudier och möten

Inför nya eller reviderade ekodesign- eller energimärkningskrav låter kommission utföra förstudier och revisionsstudier. Om du vill bevaka och även påverka dessa kan du anmäla dig på respektive studies webbsida. Länkar finns från våra produktgruppssidor.

 
 
 
 

Cirkulär design - poängsystem undersöks

I framtiden kan det bli möjligt att produktens potential till att repareras och uppgraderas även anges på energimärkningsetiketten. EU:s forskningsinstitut Joint Research Institutet (JRC) har på EU-kommissionens uppdrag utvecklat ett poängsystem för att informera om möjligheten att reparera och uppgradera produkter. Studien är en del av genomförandet av EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi som pekar ut vikten av att produkter är mer hållbara, lättare att reparera, återanvända och återvinna. 

Läs mer om studien här.

 
 
 
 

EPREL-databasen för energimärkta produkter

Sedan 1 januari 2019 ska alla produkter som omfattas av energimärkningsförordningar registreras i databasen EPREL. EU-kommissionen arbetar hela tiden på att uppdatera och förbättra databasen. Om du har frågor kan du vända dig till oss på Energimyndigheten eller till kommissionens helpdesk.

Läs mer databasen här.

 
 
 
 

Ekodesignförordning för servrar publicerad

I september 2018 röstades helt nya krav på servrar och datalagringsprodukter igenom. Den nya ekodesignförordningen har nu publicerats i EU:s tidning och är därmed gällande lag.

Du hittar förordningen här.

 

Krav på energimärkning för dammsugare är borttaget

Krav på energimärkning för dammsugare är borttaget i alla EU-länder. Detta innebär att leverantörer och återförsäljare ska ta bort märkningen i butik, på internet och i reklam. EU-kommissionen har påbörjat arbetet med att ta fram nya energimärkningskrav för dammsugare. Ekodesignkraven för dammsugare är däremot oförändrade och gäller precis som vanligt.

Mer information om detta på vår webb.
Där hittar du också kommissionens officiella ogiltigförklarande.

 
Marknadskontroll
 

Digitalisering = effektivare marknadskontroll

Som en del i EU-projektet Eepliant 2 utför Energimyndigheten nu marknadskontroll av energimärkning på webben av hushållskylar/frysar. För att kunna hitta webbsidor där energimärkningen inte är korrekt används ett nytt verktyg som heter Nordcrawl. Verktyget som tagits fram inom det nordiska samarbetet Nordsyn med stöd av Nordiska Ministerrådet.

Vill du veta mer, kontakta Anders Hallberg: anders.hallberg@energimyndigheten.se

 

Din produkt, ditt ansvar 2019 – 24 april

Den 24 april är det åter dags för seminariet - Din produkt, ditt ansvar. Seminariet riktar sig till personer och företag som arbetar med rådgivning till eller i företag som tillverkar, importerar eller säljer produkter. Anmäl dig för en lärorik dag med samtal, föreläsningar och utställning. Vi på Energimyndigheten också kommer vara där och visa upp vårt arbete.

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm
Arrangör: Myndigheterna i Marknadskontrollrådet tillsammans med Svensk Handel och Teknikföretagen.
Kostnad: Gratis

Mer information och anmälan hittar du här
Sista dagen för anmälan är den 10 april.

 

Marknadskontrollplan 2019

I Sverige är det Energimyndigheten som ansvarar för marknadskontroll av EU:s ekodesigndirektiv och energimärkningsförordning, samt däckmärkningsförordning. Totalt ansvarar vi för ett trettiotal produktgrupper och för cirka 48 förordningar.

I den årliga marknadskontrollplanen kan du läsa om vad som är planerat för året, och hur arbetet kompletteras med reaktiva ärenden.

Läs marknadskontrollplanen här.

 

Marknadskontroll genom provning av standby

Energimyndigheten har valt ut 15 olika produkter som finns i vår vardag för dokumentkontroll, och vissa av dem för provning av standby. Detta arbete sker inom ramen för ett EU-projekt Eepliant 2.

Ekodesignkrav på standby blir allt viktigare då fler och fler produkter i vår vardag blir uppkopplade och därmed använder energi.

Vill du veta, kontakta David Åhs: david.ahs@energimyndigheten.se

 
 
 
 

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Rosenlundsgatan 9, Stockholm
ekodesign@energimyndigheten.se
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99
www.energimyndigheten.se

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+